Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • Výzva IROP Sociální služby II. uzavřena

  Do naší sedmé výzvy IROP Sociální služby II. byly podány tři žádosti. Alokace výzvy 1 965 355 Kč byla výrazně překročena, celkový součet způsobilých výdajů tří projektů je cca 2,7 mil. Kč. Hodnotící komise se sejde nad projekty až společně s hodnocením projektů výzvy Vzdělávání II., která končí 13. 5. ve 12 hodin.

  Jarda Huk

 • Do tří výzev IROP je podáno celkem 18 projektů

  Ve 12 hodin se dnes, 11. 5. 2023, uzavřel příjem projektových záměrů do prvních tří vyhlášených výzev IROP/CLLD 2021-2027. Do výzvy Doprava I podali žadatelé 8 projektů, objem celkových způsobilých výdajů těchto záměrů (19,32 mil. Kč) vysoko překročil alokaci (13 mil. Kč). Ve výzvách Vzdělávání I (6 záměrů, CZV celkem 11,82 mil. Kč) a Sociální služby I. (4 záměry, CZV celkem 4,24 mil. Kč) nebyla alokace vyčerpána. Hodnotící komise se sejde 18. května 2023, po ní budou žadatelé vyrozuměni o výsledku svých záměrů, a po 10denní lhůtě pro možné odvolání provede výběr projektových záměrů správní rada místního partnerství.

  Jarda Huk

 • Seminář CLLD, PRV a rozvoj venkova 2022

  Vážení přátelé, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na společné jednání MAS Středočeského kraje do Slaného ve dnech 23. a 24. května 2022. Pozvánku s programem naleznete zde. K přihlášení je vytvořena tabulka a je možné se zapsat online na tomto odkazu:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ux1eaAJzM0NVuos6ayhqI1D9PZcyZWhQ5yhYyehlMk8/edit?usp=sharing

  Termín přihlášení je do 20.5.2022, 12:00 hod.

 • Vybráno 32 projektů ze sedmé výzvy PRV

  V pondělí 9. 5. 2022 jednal rozhodovací orgán MAS a mimo jiné provedl výběr projektů podaných do výzvy 7/2022 PRV. Vybráno bylo všech 15 projektů z fiche 6, které prošly hodnocením, a zbylá částka z fiche 6 (přes 5 milionů korun) byla přesunuta do fiche 2. Z fiche 2 pak bylo vybráno 12 projektů a 13. v pořadí bude jako projektu hraničnímu nabídnuta zbývající částka z alokace (312 850 Kč). Z fiche 4 bylo vybráno pět prvních projektů a šestému jako hraničnímu je nabídnuta zbylá alokace 222 164 Kč. Žadatelé podpořených projektů mají povinnost registrovat žádosti na RO SZIF do 31. 5. 2022.

  Jarda Huk

 • SRMP bude vybírat z 37 projektů

  Ze 40 podaných žádostí do sedmé výzvy PRV prošlo administrativní kontrolou 37, které bodovala hodnotící komise 27. 4. 2022. Všechny projekty (15 ve fichi 2 a ve fichi 6 a 7 ve fichi 4) splnily minimální limit 50 bodů. O výběru projektů rozhodne správní rada místního partnerství 9. 5. 2022 a výsledek výběru bude zveřejněn na našem webu a na Portálu farmáře. Žadatelé vybraných projektů mají povinnost zaregistrovat projekt na RO SZIF do 31. 5. 2022.

  Jarda Huk

 • Padesát žádostí do Měšce

  V poledne ve čtvrtek 27. května se uzavřel příjem žádostí do Malého přemyslovského měšce. Žádostí se sešlo celkem 50 a komise je bude posuzovat ve středu 2. června. Do poloviny měsíce pak o přidělení grantů rozhodne správní rada, která má právo zvýšit alokaci pro žadatele, zatím stanovenou na 120 000 korun.

  Jarda Huk

 • Poslední výzva IROP období 2014-2020 je připravena

  V IROPu zůstalo z prostředků období 2014-2020 posledních „pár korun“ a ty jsou podle rozhodnutí SRMP připraveny ve výzvě č. 23 Bezpečná doprava V pro žadatele. Výzva bude pro příjem žádostí otevřena od 17. 5. 2021 až do 31. 8. 2021. Zatím je ve výzvě alokováno jen cca 1,8 mil. korun, ale v srpnu budou změnou strategie doplněny další prostředky z různých opatření IROP, jimiž se alokace zvýší nejméně na 3 miliony korun. V platnosti zůstane však limit pro jeden projekt 1,5 mil. korun. Podrobnosti k výzvě najdete zde.

  Jarda Huk

 • Připravujeme sérii setkání se starosty

  Období 2014-2020 se sice protáhne nejméně do roku 2023, ale zároveň již začaly přípravy na nové období 2021-2027. Před zpracováním a podáním nové strategie musíme znovu projít tzv. standardizací. Její součástí je také vymezení území potvrzené podpisy starostů jednotlivých obcí. K tomu, abychom urychlili pořizování těchto podpisů a zároveň získali podněty pro sepisování nové strategie, jsme připravili devět „regionálních“ setkání se starosty obcí.

  Uskuteční se:
  19. 5. a 21. 5. 2020 od 17 hodin ve Slaném (v naší kanceláři)
  26. 5. 2020 od 17 hodin v Lidicích (obecní úřad)
  28. 5. 2020 od 15 hodin ve Smečně (městský úřad)
  2. 6. 2020 od 17 hodin ve Zlonicích (úřad městyse)
  4. 6. 2020 od 16.30 ve Velvarech (městský úřad)
  9. 6. 2020 od 17 hodin v Zákolanech (obecní úřad)
  11. 6. 2020 od 17 hodin ve Velkých Přílepech (galerie nad restaurací U Korychů)
  16. 6. 2020 od 17 hodin v Hořešovicích (obecní úřad)

  Žádost o standardizaci chceme podat do poloviny roku, na ni pak naváže zpracování nové strategie, kterou by mělo schválit plénum místního partnerství v září 2020.

  Jarda Huk

  Mysneakers | retro 10 fusion red jordans women White Barely Volt Sapphire Fire Pink CJ1641-100 Release Date - SBD
 • Otevřeny čtyři nové výzvy IROP

  Dnes, 10. května, byl zahájen příjem žádostí do čtyř otevřených výzev CLLD/IROP:

  Výzva č. 10 – bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky
  Výzva č. 11 – základní, mateřské školy a neformální vzdělávání
  Výzva č. 12 – podpora IZS (jen v ORP Černošice a Kladno)
  Výzva č. 13 – územní a regulační plány a územní studie

  Ukončení příjmu žádostí nastane 10. června 2019 ve 12.00.
  Veškeré podklady pro výzvy najdete zde.

  Semináře k výzvám se uskuteční v úterý 21. května a v úterý 28. května, vždy od 13 hodin v naší kanceláři. Možné a vhodné jsou samozřejmě individuální konzultace.

  Jarda Huk

 • Informace - Výzvy OPŽP vyhlašovat nebudeme

  Na naše dotazy, zda jsou v obcích připravené projekty do vybraných opatření z OP Životní prostředí (biokoridory, sídelní zeleň, protierozní opatření) jsme dostali čtyři pozitivní ohlasy, bohužel oba záměry na protierozní opatření podmínkám OPŽP nevyhovují.Správní rada místního partnerství proto rozhodla, že změnu strategie a vytvoření programového rámce ŽP provádět nebudeme. Nabízených 10 milionů bychom do února 2019 „zazávazkovat“ nedokázali a celá ta administrativní práce by byla skoro nadarmo.

  Jaroslav Huk

 • Varhany znějící pokračují

  Přemyslovské střední Čechy o.p.s., tentokrát ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko o.p.s., připravují další ročník varhanního festivalu Varhany znějící. Koncerty, z nichž tři budou na našem území (dva ve Slaném a jeden ve Velvarech), a Putování za varhanami se uskuteční v tradičním termínu, tedy v první polovině září. Podrobnosti o mezinárodním varhanním festivalu Varhany znějící 2018 najdete zde.

 • Orffest - hudební festival pro nejmenší

  V úterý 24. 4. 2018 se na malém sále Městského centra Grand ve Slaném uskutečnil hudební festival pro nejmenší. Bubnování v kruhu na bubínky a Orffovy nástroje si užilo bezmála 150 dětí z mateřských škol na Slánsku. Záznam z akce naleznete zde.

 • Pozvánka na semináře pro úspěšné žadatele z PRV

  Semináře pro úspěšné žadatele z Programu rozvoje venkova se uskuteční 2. a 9. května v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s., Wilsonova 599, Slaný. Pozvánky s programem naleznete zde.

 • Projekty OPZ předány k závěrečnému ověření způsobilosti

  Pět projektů z našich prvních výzev Operačního programu Zaměstnanost, které splnily podmínky věcného hodnocení (s výhradou), bylo 22. května 2017 předáno řídícímu orgánu OPZ, který provede závěrečné ověření způsobilosti. Žadatelé v něm opraví výhrady z věcného hodnocení a na konci procesu bude k žádostem vydán právní akt.

  Jarda Huk

 • Výzvy IROP uzavřeny, ve hře je třicet miliónů

  V pátek 19. května v pravé poledne vypršel termín pro podání žádostí do prvních čtyř výzev Integrovaného regionální operačního programu. Žádostí bylo podáno v řádném termínu devět a jejich seznam najdete v sekci http://www.premyslovci.cz/obdobi-2014-2020/irop-integrovany-regionalni-operacni-program/irop-vyzvy. Žadatelé se docela dobře vešli do alokací pro jednotlivé výzvy, celkem požadují zhruba 30 milionů korun. V následujících dnech provedeme kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí a někteří žadatelé od nás určitě dostanou depeši se žádostí o doplnění nebo opravy.

  Jarda Huk

 • Výzva OPZ 1/2016 modifikována

  Ve spolupráci s řídícím orgánem OP Zaměstnanost jsme provedli nejdříve změnu programového rámce OP Zaměstnanost a poté modifikaci výzvy č. 1/2016 Řešení lokální nezaměstnanosti. Modifikovanou výzvu najdete na tomto webu (období 2014-2020/OPZ / OPZ výzvy).

  Úprava výzvy č. 1/2016 spočívá v tom, že jsme zvýšili alokaci na 5 200 000 Kč, aby bylo možné podpořit všechny tři žádosti, které úspěšně prošly věcným hodnocením.

  Schválení výběru projektů provede ve čtvrtek 18. května správní rada místního partnerství.

  Jarda Huk

 • Informace o vyhlášených výzvách

  Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášených výzvách:

  Státní fond dopravní infrastruktury - vyhlašuje 9. kolo pro podání žádostí o příspěvek na cyklostezky 2016 
  - termín předkládání žádostí do 29. 7. 2016
  - poskytovaná dotace je do maximální výše 85%
  - projekt musí být realizován v roce 2016
  - příspěvek je poskytován na:

  • výstavbu cyklistické stezky
  • údržbu cyklistické stezky
 • Slavnosti květů 2016

  V sobotu 30. 4. 2016 se konal další ročník Slavností květů, jízdy na kolech rozkvetlými sady. Tuto akci pořádala Unie ovocnářů severočeského regionu ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Přemyslovské střední Čechy a Královským městem Slaný. 

 • Jednání řídícího výboru MAP 5/2017

  16. 5. 2017 od 15:00 hod  v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s., Wilsonova 599, Slaný  proběhlo jednání řídícího výboru MAP v ORP Slaný, kde byla aktualizována tabulka "Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP - území MAP ORP Slaný".

  Running sports | The Nike Blazer Mid by READYMADE Looks Disturbing - Grailify
 • Seznam schválených žádostí 2014 - 2020

  SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
  Výzva 1/2017
  Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
  FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 7 000 000 Kč
  Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů (%)
  1.-2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova strojního vybavení pro rostlinnou výrobu 27407730 Vraný    5 000 000,00 Kč    1 200 000,00 Kč 98
  1.-2. Václav Novák Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu 62979671 Vraný    5 000 000,00 Kč    1 350 000,00 Kč 98
  3. Pavel Novák Pořízení zemědělské techniky 40028071 Jarpice    5 000 000,00 Kč    2 200 000,00 Kč 90
  4. AGROS Vraný, družstvo vlastníků Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 00103632 Vraný    4 800 000,00 Kč    1 600 000,00 Kč 79
  FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 7 000 000 Kč
  1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek 46348581 Slaný    2 900 000,00 Kč    1 450 000,00 Kč 100
  FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 4 000 000 Kč
  1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení v Blahoticích 46348581 Slaný      450 000,00 Kč      157 500,00 Kč 71

   

  url clone | Nike Air Force 1 '07 3 Low White/University Blue For Sale , Idae 2021
 • Jarní varhanní koncert

  Vážené dámy a pánové,

  srdečně Vás zveme na Jarní varhanní koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 2. 6. 2016 od 17 hodinChrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích.

  Účinkují studenti a žáci Základní umělecké školy Litoměřice a zlonické pobočky Základní umělecké školy Slaný, varhanní sólo: M. Marek, A. Kroupová, M. Pojsl, B. Štruplová.

  Vstup volný.

 • MMR poprvé v historii vyhlašuje výzvu pro výstavbu komunitních domů seniorů

  Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu Komunitních domů seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015.

  - Alokace činí 160 milionů.
  - Žadatelé mohou žádosti podávat do konce června tohoto roku.
  - Fyzické podnikající a právnické osoby (včetně obcí) mohou žádat o finanční podporu investiční výstavby bezbariérového bytového domu, který obsahuje minimálně 10 nejvýše však 25 upravitelných bytů o maximální výměře 45 m2 a sdílené prostory, které podporují komunitní živost seniorů žijících v komunitním domě seniorů.
  - Na jeden byt Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje 650 tisíc korun, a to až do výše 500 tis. EUR na jeden dům, v souladu s nařízením Evropské komise „SGEI de minimis".
  - Budoucí nájemníci bytů v Komunitním domě seniorů jsou osoby starší 60 let, jejichž čistý měsíční příjem nepřekročí průměrnou hrubou měsíční mzdu v České republice.
  - Cílem podpory je prodloužení soběstačnosti seniorů, ke kterému přispěje komunita obyvatel komunitního domu seniorů využívající sdílené prostory pro individuální i společné aktivity.

  Podrobné informace o dotačním titulu Komunitní dům seniorů jsou zveřejněny ve znění podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015.

  Informace o výzvě naleznete zde.

  V případě dalších dotazů se žadatelé mohou obrátit na Informační centrum Ministerstva pro místní rozvoj v úřední dny na telefonních číslech +420 224 861 282, +420 224 861 138, nebo na e-mailové adrese info@mmr.cz.

 • Výzva MMR - Šance na obnovu pro drobné sakrální stavby v obcích - dotační titul č. 4

  Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila dne 22. 5. 2015 výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

  - Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun.
  - Tímto dotačním titulem lze přispět k obnově drobných sakrálních památek ve venkovských obcích, které nejsou ve vlastnictví církve. Jedná se o kaple a kapličky, boží muka nebo kříže.
  - Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. června 2015.
  - Žadatelem o dotace mohou být obce do tří tisíc obyvatel.

  Více informací o výzvě naleznete zde.

  V případě dalších dotazů se žadatelé mohou obrátit na Informační centrum Ministerstva pro místní rozvoj v úřední dny na telefonních číslech +420 224 861 282, +420 224 861 138, nebo na e-mailové adrese info@mmr.cz.

 • Hodnocení výběrové komise MAS

  Výběrová komise dne 21. 5. 2013 vybrala v rámci 11. výzvy k příjmu žádostí o dotaci (19. kola PRV/LEADER) celkem 31 projektů k podpoře z hodnocených 49 projektů. Vybrané žádosti budou předány k zaregistrování na SZIF. O výsledcích hodnocení budou žadatelé rovněž informování poštou.

  Děkujeme výběrové komisi za odvedenou práci a vybraným uchazečům gratulujeme.

  Seznam VYBRANÝCH a NEVYBRANÝCH žádostí.

 • IX. ročník festivalu Tichý hlas pro Svatou zemi

  V neděli 6.června od 14 hod. farnost v Libčicích n.Vltavou na farní zahradě katolického kostela, v evangelickém kostele pořádá již 9. ročník festivalu Tichý hlas.

  Pozvánku s programem najdete zde.

 • Školení předkladatelů projektů dne 18.5.2010

  Zveme Vás na seminář předkladatelů projektů v rámci 5. výzvy 10. kola PRV / Leader, který se uskuteční dne 18.5.2010 od 16:00 hod. v sídle MAS ve Wilsonově ulici 599 ve Slaném.

 • Užitečné odkazy

  www.zelenausporam.cz

  Vyhledávání v Seznamu odborných dodavatelů  SOD: http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/sod/

  Seznam výrobků a technologií (SVT): http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/svt/

  Seznam energetických expertů: http://www.mpo-enex.cz/experti/

   

  Zpracovatelé projektu - seznam architektů: http://www.cka.cc/seznam-architektu

  Operační program životního prostředí: www.opzp.cz

  Státní fond životního prostředí: www.sfzp.cz  

 • Informace o přijetí projektů

  Dne 21.5.2009 byla ukončena 3. výzva 2009 v rámci 7. kola příjmu žádostí o dotaci z PRV/Osa IV. Leader. Celkem bylo přijato 22 projektů z území MAS, které v současné době prochází administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.
 • Výběrové řízení - projektový manažer

  Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. vypisuje výběrové řízení na pozici projektového manažera. Více informací ZDE .
 • test

  sdfssdfsdfsdfs
 • Seminář pro žadatele o dotaci

  Seminář pro žadatele o dotaciz Programu rozvoje venkova ČR, OSA IV Leader, Opatření IV.1.2 - 3. výzva v rámci 7. kola příjmu žádostí se koná v pondělí 11. května 2009 od 16 hodin v sídle MAS Přemyslovské střední Čechy, Wilsonova 599, Slaný( naproti divadlu).
 • Spolupráce s nepodpořenými MAS

  koucink.jpgUž dříve jsme Vás informovali, že jsme se zapojili do projektu s poněkud záhadným názvem Získávání dovedností, animace a provádění. V podstatě jde o koučování zatím nepodpořených MAS, které se připravují na budoucí programové období.

  V rámci projektu jsme se neomezili pouze na konzultace, ale pozvali jsme koučované MAS na stáž a exkurzi v našem území. Všechny tři MAS tuto nabídku využily, a tak k nám v úterý 20. května přijelo 10 zástupců MAS Českomoravské pomezí a MAS Most Vysočiny, hned dva dny na to pak na dvoudenní stáž 26 zástupců z Vodňanské ryby.

  Pro obě skupiny jsme připravili program, v rámci kterého účastníci navštívili vždy tři obce, kde se setkali se starosty a zástupci neziskového sektoru. V úterý to byly Tuřany, Zichovec a Vraný, ve čtvrtek pak Velvary, Královice a Zlonice. Všichni hostitelé předvedli výsledky své práce i plány do budoucna, promluvili o svých zkušenostech s dotacemi a naší místní akční skupinou.

  Členové Vodňanské ryby měli více času na poznání našeho kraje, a tak zbyl čas i na prohlídku alespoň části našeho kulturního dědictví – Národopisné muzeum ve Třebízi.

  Všem, kdo se s námi podíleli na přípravě programu, děkujeme.

 • LeaderFEST 2013

  Ve Velkem Meziříčí se koná ve dnech 20. a 21. 6. 2013 LeaderFEST 2013. Na programu je řada workshopů, exkurzí i přednášek, prezentace MAS, jarmark a další akce týkající se programu Leader a venkova.

  Standardní přihlášení je možné do 3. 6., po tomto termínu nejprve kontaktujte organizátora akce. Veškeré kontakty jsou uvedeny v přihlášce. Podrobný program a přihláška ke stažení.

 • Příjem žádostí o dotaci byl ukončen!!

  Dnes, tedy 20.5. v pravé poledne byl ukončen příjem žádostí o dotaci do 7. výzvy (v rámci 13. kola) příjmu žádostí do PRV/LEADER. Byl přijat rekordní počet celkem 43 projektů s celkovou požadovanou částkou dotace přibližně 16 mil. korun. 

  Nyní budou všechny projekty procházet admnistrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Projekty, jenž budou bez závad, budou dále postoupeny k jednání výběrové komisi, která zasedá 14. června a rozhodne, které žádosti budou mít nárok na dotaci. 

  Všem žadatelům přejeme mnoho úspěchů! 

 • Seminář Zelená úsporám

  letak.jpg

  Předpokládaná doba trvání semináře je cca 4 hodiny. Vložné je 450 Kč (pokud bude zaplaceno do 20.6.), úhrada na č.ú. 225493360/0300 variabilní symbol 236, později a na místě 550 Kč.

  Podrobnosti na tel.č. 606 605 202, mail info@premyslovci.cz . Hlaste se co nejdříve, kapacita sálů je omezená.

  Přihláška je k dispozci v sekci Ke stažení - Různé

  Za pořadatele Vás zve

  Ing. Jindřich Šimek

  předseda správní a programové rady

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí