Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Spolupráce

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Černošice

V listopadu 2015 Mas Dolnobřežansko po dohodě s dalšími aktéry v území podala žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Černošice, na jeho tvorbě se podílejí také Přemyslovské střední Čechy o.p.s.. Více informací o projektu naleznete zde.

Running sneakers | Air Jordan Release Dates 2020

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Kladno

První jednání pracovní skupiny Místního akčního plánu vzdělávání v  ORP Kladno proběhlo 19. dubna 2016 v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s. ve Slaném. Koordinátorka projektu pí. Jaroslava Saifrtová projednala se zástupci obcí, řediteli mateřských a základních škol a zástupci rodičů plán činnosti a harmonogram pracovní skupiny do konce první poloviny roku 2016.

Authentic Sneakers | Nike Air Max 2090 Erkek Beyaz Spor Ayakkabı Erkek Spor Ayakkabı & Sneaker 3958756 , Idae

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Černošice

V návaznosti na tvorbu Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Černošice, na kterém se podílejí i Přemyslovské střední Čechy o.p.s. proběhla 12. dubna 2016 v budově Magistrátu hlavního města Prahy konference s názvem "Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů". Tiskovou zprávu s výsledky konference a Memorandum naleznete zde.

Buy Kicks | Nike Release Dates

Projekt spolupráce EVAM (EValuace A Monitoring)

Cílem projektu spolupráce je vypracovat metodiku pro hodnocení strategií MAS.
Tato metodika bude sloužit nejen pro hodnocení strategií realizovaných v programovém období 2007-2013, ale i v nadcházejícím období 2014-2020. Způsob hodnocení strategie se promítne i do nově vytvářených strategií CLLD pro období 2014+.

Výstupy projektu:
I) Metodika monitoringu a evaluace strategie MAS: zveřejnění na stránkách spolupracujících MAS a NS MAS ČR), metodika bude promítnuta do strategie MAS 2014+
II) Příklady dobré a špatné praxe při dílčím hodnocení realizace strategie nebo projektu
III) Prezentace projektu: veřejná prezentace projektu na seminářích

Sports Shoes | Nike Releases, Launch Links & Raffles

Metoda LEADER Budoucnost venkova - podruhé

V březnu 2012 jsme realizovali druhý pokus o získání dotace na projekt spolupráce s názvem Metoda LEADER Budoucnost venkova (PRV IV. 2. 1a).

Sport media | Air Jordan Sneakers

Číst dál...

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí