Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Otevřeny čtyři nové výzvy IROP

Dnes, 10. května, byl zahájen příjem žádostí do čtyř otevřených výzev CLLD/IROP:

Výzva č. 10 – bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky
Výzva č. 11 – základní, mateřské školy a neformální vzdělávání
Výzva č. 12 – podpora IZS (jen v ORP Černošice a Kladno)
Výzva č. 13 – územní a regulační plány a územní studie

Ukončení příjmu žádostí nastane 10. června 2019 ve 12.00.
Veškeré podklady pro výzvy najdete zde.

Semináře k výzvám se uskuteční v úterý 21. května a v úterý 28. května, vždy od 13 hodin v naší kanceláři. Možné a vhodné jsou samozřejmě individuální konzultace.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí