Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Příjem žádostí do páté výzvy PRV uzavřen

V pondělí 17. 2. 2020 se uzavřel příjem žádostí do páté výzvy PRV. Do fiche 2 (Investice do zemědělských podniků) bylo podáno 8 žádostí, do fiche 4 (Podnikání v nezemědělských činnostech) 3 žádosti a do fiche 6 (malé projekty pro obce) bylo podáno 16 žádostí. Vyčerpána však byla alokace pouze ve fichi 2. Přehled přijatých žádostí najdete zde. V následujícím týdnu začne administrativní kontrola přijatých žádostí a ty projekty, které kontrolou projdou, budou postoupeny hodnotící komisi.

Jarda Huk

Ministerstvo financí vyhlašuje dotace pro obce do 3000 obyvatel

MF ČR 10. 2. 2020 otevřelo dvě investiční dotace z programu 29822 pro obce nebo svazky obcí do 3000 obyvatel. První je určena na nájemní bydlení, druhá na výstavbu a rekonstrukce základních a mateřských škol. Limit dotace je u bytů 10 mil. Kč, u škol 20 mil. Kč na projekt, podíl žadatele je 10 %. Akce musí být proplacena v roce 2020. Jedna obec může podat více žádostí. Příjem žádostí u obou dotací, podávaných v systému MFČR, trvá do 15. 3. 2020.
Více informací najdete zde.

Žádosti PRV se podávají až od 16.1.do 17.2.2020

SZIF nám z „technických důvodů“ (nepovolené kritérium pro stanovení pořadí projektů ve věcném hodnocení) zrušil výzvu PRV 4/2020 a obratem jsme podali ke schválení (jinak shodnou) výzvu 5/2020. Posouvá se tím termín příjmu žádostí – od 16. ledna do 17. února 2020 a termín registrace žádostí na SZIF na 17.4.2020. Fiche se nezměnily. Všechny podklady najdete zde. Semináře pro žadatele budou 21. ledna a 28. ledna 2020 od 13 hodin v naší kanceláři. Seminář 14. ledna se ruší – nebude možné pracovat v Portálu farmáře před spuštěním výzvy.

Jarda Huk

MMR vyhlásilo nové dotace

Před Vánocemi vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR znovu dotační titul Podpora obnovy a rozvoje regionů. Takřka celá alokace (cca 400 milionů Kč) je určena pro obce do 3000 obyvatel, dostane se však navíc i na projekty, které letos zůstaly v zásobníku. Znovu je také vyhlášen titul Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Alokace pro "méně postižené" kraje je celkem 200 mil. Kč a míra podpory 50-70 % podle velikosti obce.
Podrobnosti najdete zde.
 
Jarda Huk

Vydali jsme čtrnáctou publikaci

Několik let připravovaný záměr se letos naplnil a knížka věnovaná místním i celostátním muzeím působícím v našem území spatřila světlo světa. Ve středu 11. prosince 2019 byla knížka Strážci paměti, jejíž vydání bylo podpořeno dotací Středočeského kraje, v naší kanceláři ve Slaném slavnostně pokřtěna, výtisky předány zástupcům muzeí ze Slaného, Lidic, Vraného, Nelahozevsi, Kolče, Zlonic a Ledec a do dalších míst poputují v následujících dnech. Můžete si ji prohlédnout třeba ve slánském infocentru a o slavnostním předání přečíst také v Kladenském deníku zde.

Jarda Huk

Projekty z výzev IROP č. 14-16 předány k ZOZ

Všech pět projektů, které byly podány do výzev IROP/CLLD č. 14-16 a prošly věcným hodnocením, byly správní radou místního partnerství „vybrány“ a včetně jednoho projektu náhradního postoupeny Centru pro regionální rozvoj ČR k závěrečnému ověření způsobilosti. Správní rada místního partnerství schválila také zásady změny strategie č. 12, kterou se v programovém rámci IROP přesouvají alokace tak, aby byly v jarních výzvách (předpoklad: duben 2020) všechny prostředky vyčerpány. Seznam schválených projektů naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí