Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Připravujeme sérii setkání se starosty

Období 2014-2020 se sice protáhne nejméně do roku 2023, ale zároveň již začaly přípravy na nové období 2021-2027. Před zpracováním a podáním nové strategie musíme znovu projít tzv. standardizací. Její součástí je také vymezení území potvrzené podpisy starostů jednotlivých obcí. K tomu, abychom urychlili pořizování těchto podpisů a zároveň získali podněty pro sepisování nové strategie, jsme připravili devět „regionálních“ setkání se starosty obcí.

Uskuteční se:
19. 5. a 21. 5. 2020 od 17 hodin ve Slaném (v naší kanceláři)
26. 5. 2020 od 17 hodin v Lidicích (obecní úřad)
28. 5. 2020 od 15 hodin ve Smečně (městský úřad)
2. 6. 2020 od 17 hodin ve Zlonicích (úřad městyse)
4. 6. 2020 od 16.30 ve Velvarech (městský úřad)
9. 6. 2020 od 17 hodin v Zákolanech (obecní úřad)
11. 6. 2020 od 17 hodin ve Velkých Přílepech (galerie nad restaurací U Korychů)
16. 6. 2020 od 17 hodin v Hořešovicích (obecní úřad)

Žádost o standardizaci chceme podat do poloviny roku, na ni pak naváže zpracování nové strategie, kterou by mělo schválit plénum místního partnerství v září 2020.

Jarda Huk

Žádosti do Měšce budou vybrány do konce května

Správní rada podruhé per rollam posunula termín pro vyhodnocení a výběr žádostí podaných do Malého přemyslovského měšce 2020. Komise bude hodnotit 43 žádostí, devět žadatelů původně připravované akce nebude realizovat. Výsledky budou zveřejněny do konce května 2020.

Jarda Huk

Výzvy CLLD/IROP č. 17-22 prodlouženy

Termín pro podání žádostí do nových výzev IROP č. 17 - 22 byl prodloužen do 1. června 12.00 hodin. Výzvy jsou po modifikaci již znovu otevřeny, a je tedy možné podávat žádosti. Konzultovat můžete telefonicky (724 434 154, 720 941 482) nebo emaily huk@premyslovci.cz, o uspořádání seminářů rozhodneme podle vývoje situace v ČR.

Jarda Huk

Rozhodnutí o žádostech do Měšce odloženo

Opatření, která přijala Vláda ČR v současné mimořádné situaci, zatím znemožňují pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Nelze proto ani pořádat akce, o jejichž podporu požádalo 52 žadatelů do Malého přemyslovského měšce. Nemohla se sejít ani komise, která žádosti hodnotí. Správní rada proto per rollam rozhodla o posunutí vyhodnocení žádostí a přidělení podpory o měsíc, tedy do konce dubna 2020. A dál uvidíme podle vývoje situace. Všechny žadatele v následujících dnech obešleme, aby ti, jejichž akce se měly konat v březnu nebo v dubnu, mohli své žádosti upravit.

Jarda Huk

Šablony III jsou vyhlášeny

Včera 31. 3. 2020 vyhlásilo MŠMT výzvu na třetí kolo Šablon. I v této vlně všem žadatelům ráda pomohu, tak jako v letech minulých, a to jak s podáním žádosti o podporu tak s celkovou administrací po celou dobu trvání projektu. (opět zcela zdarma) Veškeré dokumenty k Šablonám III naleznete zde. Přeji pevné zdraví a těším se na spolupráci.

Štěpánka Fišerová

Otevřely se další výzvy IROP

Dnes 30. 3. 2020 se otevřely další výzvy CLLD/IROP. K již otevřené výzvě č. 18 (komunitní centra) přibyly výzvy č. 17 (doprava), 19 (památky), 20 (školy), 21 (IZS) a 22 (územní plánování). Texty výzev, kritéria FNP a věcného hodnocení a další podklady k výzvám naleznete zde. Ukončení příjmu žádostí všech šesti výzev je stanoveno na 5. 5. 2020 ve 12 hodin, tento termín může být prodloužen, pokud žadatelé budou mít problémy s přípravou podkladů a správní rada místního partnerství posun termínu odsouhlasí. Semináře se uskuteční v druhé polovině dubna, umožní-li ti situace v zemi.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí