Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Výzva LEADER obnovy pro MAS Jižní Slovácko

Vážení partneři a kolegové,
ničivá smršť, která se přehnala před několika dny nad částí Hodonínska, zasáhla sedm obcí, které spadají do území Místní akční skupiny Jižní Slovácko. Národní síť místních akčních skupin ČR v koordinaci s KS MAS Jihomoravského kraje připravila transparentní účet 601 315 93 09/0800, na který je možné zasílat podporu pro postiženou oblast. Místní akční skupina Jižní Slovácko z vybraných peněz pak vyhlásí výzvu pro postižené území, v níž mohou získat investiční podporu občané i spolky, kterým živel zničil domy. Národní síť MAS ČR předpokládá, že by se mohlo tímto způsobem – pokud by každý z partnerů českých a moravských MAS přispěl 500 – 1000 korunami – vybrat asi pět miliónů korun. Chcete-li se do pomoci postižené jižní Moravě tímto způsobem zapojit, zašlete peníze na účet naší MAS (407422379/0800) nejpozději do 15. 7. 2021 a vepište účel "Morava" ,my pak peníze pošleme najednou na společný účet. MAS Jižní Slovácko bude svou výzvu na obnovu po živelní pohromě vyhlašovat až po ukončení nejdůležitějších záchranných a sanačních prací. Podrobnosti k výzvě naleznete zde.

S díky Jarka Saifrtová

Schválen výběr žádostí do Měšce 2021

Správní rada o.p.s. schválila výběr žádostí z Malého přemyslovského měšce 2021. Na doporučení komise, která žádosti hodnotila, podpořila celkem čtyřicet žadatelů a celkovou částku poskytnutou pro ně zvýšila na 161 200 Kč. Přehled vybraných žádostí naleznete zde.

Koncepční část strategie CLLD na roky 2021-2027 odeslána ke schválení

V pondělí 24. 5. 2021 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva k podání koncepčních částí strategií komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2021-2027 a v úterý 1. 6. 2021 byla v 10.00 v systému MS2014+ otevřena. V 10.10 jsme ji ředitelským elektronickým podpisem odeslali ke kontrole. Výzva pro 180 místních akčních skupin je otevřena do 31. 8. 2021 a MMR slibuje, že se s kontrolou koncepčních částí strategií vypořádá do konce letošního roku. Na schválení koncepčních částí bude navazovat tvorba a schvalování programových rámců jednotlivých operačních programů, zřejmě až v roce 2022.

Jarda Huk

Padesát žádostí do Měšce

V poledne ve čtvrtek 27. května se uzavřel příjem žádostí do Malého přemyslovského měšce. Žádostí se sešlo celkem 50 a komise je bude posuzovat ve středu 2. června. Do poloviny měsíce pak o přidělení grantů rozhodne správní rada, která má právo zvýšit alokaci pro žadatele, zatím stanovenou na 120 000 korun.

Jarda Huk

Poslední výzva IROP období 2014-2020 je připravena

V IROPu zůstalo z prostředků období 2014-2020 posledních „pár korun“ a ty jsou podle rozhodnutí SRMP připraveny ve výzvě č. 23 Bezpečná doprava V pro žadatele. Výzva bude pro příjem žádostí otevřena od 17. 5. 2021 až do 31. 8. 2021. Zatím je ve výzvě alokováno jen cca 1,8 mil. korun, ale v srpnu budou změnou strategie doplněny další prostředky z různých opatření IROP, jimiž se alokace zvýší nejméně na 3 miliony korun. V platnosti zůstane však limit pro jeden projekt 1,5 mil. korun. Podrobnosti k výzvě najdete zde.

Jarda Huk

Rekordních 36 824 760 korun rozděleno pro 61 vybraných projektů PRV

Správní rada místního partnerství provedla 20. 4. 2021 výběr žádostí podaných do šesté výzvy PRV. Výběrem prošlo: 16 žádostí podaných do fiche 2, šestnáctý jako hraniční projekt se sníženou dotací, 4 žádosti podané do fiche 4, 41 žádostí podaných do fiche 6. Celkem bylo rozděleno na 61 podpořených projektů všech 36  824 760 korun, které jsme ve výzvě č. 6 měli k dispozici včetně 2,5 milionu korun z dodatečně vyřazeného projektu z roku 2019. Všem žadatelům jsou nyní odesílány podepsané žádosti k registraci na RO SZIF, kterou musí provést nejpozději do 28. 4. 2021.

Jarda Huk

Rychlé zprávy

Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers

Nike air jordan Sneakers | BAPE New Balance 2002R Release Date - Pochta

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí