Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Výzvy IROP/CLLD č. 14, 15 a 16 otevřeny

Dnes, 16.9.2019, byly otevřeny pro příjem žádostí tři další výzvy IROP: č. 14 (komunitní centra), č. 15 (národní kulturní památky), č. 16 (školy). Příjem žádostí bude ukončen 24.10.2019 ve 12.00. Semináře pro žadatele se konají 24.9. a 1.10. od 13 hodin v naší kanceláři.
Jarda Huk

Obec Libovice třetí v celostátní Vesnici roku

Obec Libovice, vítěz středočeského kola Vesnice roku 2019, se umístila v celostátním kole na skvělém třetím místě. Vítězem se stala obec Lipová z Ústeckého kraje, druhá byla obec Ratiboř ze Zlínska. Vyhlášení vítězů se uskutečnilo tradičně na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Libovickým gratulujeme!
Jarda, Jarka, Štěpánka a Jitka

Pozvánka na PřeDivO '19

Dovolujeme si vás pozvat na první zahajovací akci letošního festivalu PřeDivO '19, a to 12.9.2019 od 17:00 hod, kdy v Zákolanech na Budči proběhne promítání dokumentárního filmu "Setkání s Libuší. V sobotu 14.9.2019 od 13:00 hod festival pokračuje v Muzeu včelařství na zámku v Kolči. Plakát s programem naleznete zde.

Semináře k výzvám IROP č. 14, 15, 16

Semináře k výzvám IROP č. 14, 15 a 16 se budou konat v úterý 24. září a v úterý 1. října 2019, vždy od 13 hodin v naší kanceláři, Wilsonova 599, Slaný. Přihlaste se předem na info@premyslovci.cz
Jarda Huk

Projekty IROP postupují na závěrečné ověření způsobilosti

Rozhodovací orgán (SRMP) provedl 1. 8. 2019 výběr projektů podaných do výzev IROP/CLLD č. 10, 11 a 13. Všech osm podaných žádostí bylo postoupeno k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj ČR. Přehled vybraných najdete zde.
Jarda Huk

Libovice středočeskou Vesnicí roku 2019

Obce z Kladenska a Slánska, tedy z území Přemyslovských středních Čech, získaly většinu hlavních cen středočeského kola Vesnice roku 2019. Středočeskou Vesnicí roku 2019 (zlatá stuha) se staly Libovice, modrou stuhu za společenský život si odnesly Řisuty a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjekty převzaly Žižice. Další dvě stuhy putovaly do Jinočan (bílá stuha za práci s mládeží) a do Kněžič (zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí).
Obci Řisuty přisoudila desetičlenná porota navíc ocenění za hudební vystoupení skupiny Nápad. Naprázdno nevyšla ani obec Knovíz (ocenění za charitativní akce v obci) a město Smečno (ocenění za přístup obce k seniorům a podporu sociálních služeb).
Celostátní Vesnice roku 2019 bude vyhlášena 14. září v Luhačovicích. Držíme Libovickým palce!

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí