Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Projekty IROP postupují na závěrečné ověření způsobilosti

Rozhodovací orgán (SRMP) provedl 1. 8. 2019 výběr projektů podaných do výzev IROP/CLLD č. 10, 11 a 13. Všech osm podaných žádostí bylo postoupeno k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj ČR. Přehled vybraných najdete zde.
Jarda Huk

Prázdniny v kanceláři

V období od 19. do 23. srpna 2019 bude mít naše kancelář prázdninový provoz. Budete-li mít zájem o konzultaci nebo setkání, napište email na info@premyslovci.cz a dohodněte si termín schůzky.

Jarda Huk

Projekty podané do výzev IROP jdou na věcné hodnocení

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti všech osmi žádostí podaných do výzev IROP/CLLD č. 10, 11 a 13 byla dokončena a všech osm žádostí postupuje k věcnému hodnocení. Hodnotící komise se sejde od 8 hodin ráno ve čtvrtek 11. července 2019.

Jarda Huk

Libovice středočeskou Vesnicí roku 2019

Obce z Kladenska a Slánska, tedy z území Přemyslovských středních Čech, získaly většinu hlavních cen středočeského kola Vesnice roku 2019. Středočeskou Vesnicí roku 2019 (zlatá stuha) se staly Libovice, modrou stuhu za společenský život si odnesly Řisuty a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjekty převzaly Žižice. Další dvě stuhy putovaly do Jinočan (bílá stuha za práci s mládeží) a do Kněžič (zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí).
Obci Řisuty přisoudila desetičlenná porota navíc ocenění za hudební vystoupení skupiny Nápad. Naprázdno nevyšla ani obec Knovíz (ocenění za charitativní akce v obci) a město Smečno (ocenění za přístup obce k seniorům a podporu sociálních služeb).
Celostátní Vesnice roku 2019 bude vyhlášena 14. září v Luhačovicích. Držíme Libovickým palce!

Jarda Huk

Do výzev IROP bylo podáno osm žádostí

Jen osm žádostí se do poledne 10. 6. sešlo ke čtyřem vyhlášeným výzvám IROP: tři byly podány do výzvy 10 (Bezpečná doprava III), dvě do výzvy 11 (Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III) a tři do výzvy 13 (Územní plánování I). Alokace ve výzvách ve všech případech stačila, i když ve výzvě č. 10 velmi těsně. Následovat bude kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (žadatelé mají dvě možnosti oprav nejvýše do 5 dnů) a poté věcné hodnocení projektů.

Jarda Huk

Otevřeny čtyři nové výzvy IROP

Dnes, 10. května, byl zahájen příjem žádostí do čtyř otevřených výzev CLLD/IROP:

Výzva č. 10 – bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky
Výzva č. 11 – základní, mateřské školy a neformální vzdělávání
Výzva č. 12 – podpora IZS (jen v ORP Černošice a Kladno)
Výzva č. 13 – územní a regulační plány a územní studie

Ukončení příjmu žádostí nastane 10. června 2019 ve 12.00.
Veškeré podklady pro výzvy najdete zde.

Semináře k výzvám se uskuteční v úterý 21. května a v úterý 28. května, vždy od 13 hodin v naší kanceláři. Možné a vhodné jsou samozřejmě individuální konzultace.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí