Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Možnost dotace z PRV

Vážené starostky, vážení starostové,
v lednu 2021 bude vyhlášena šestá výzva Programu rozvoje venkova, do níž, do fiche 6 Malé projekty pro obce, mohou podávat své žádosti také obce, školy nebo neziskové organizace. Vzhledem k tomu, že jsme dostali cca 20 milionů korun navíc na projekty, bude pro fichi 6 vyhrazeno nejméně 15 milionů korun, a protože máme zájem, aby tyto prostředky byly vyčerpány, rozhodla správní rada místního partnerství o zvýšení limitu celkových způsobilých výdajů ve fichi 6 z dosavadních 500 tisíc na 1 milion korun. Dotace je 80 % a nadále platí, že jeden subjekt může podat do jedné fiche jen jeden projekt. Podrobnosti, na co a za jakých podmínek je možné žádat, najdete zde v pravidlech 19.2.1 na str. 83-99.

Jaroslava Saifrtová

Věcným hodnocením prošlo 13 projektů IROP

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 posuzovala hodnotící komise 14 žádostí IROP, které ve výzvách č. 17, 18, 20 a 22 prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. Podmínky věcného hodnocení splnilo 13 projektů, neprošel pouze jediný projekt podaný do výzvy č. 22. Správní rada místního partnerství se sejde po uplynutí 15denní odvolací lhůty 14. 7. 2020 a provede výběr projektů.

Jarda Huk

nike fashion

Projekty z výzev IROP postupují na věcné hodnocení

Všech 14 podaných žádostí do výzev IROP/CLLD č. 17-22 prošlo kontrolou přijatelnosti a věcného hodnocení a postupují na věcné hodnocení. Hodnotící komise se sejde po uplynutí povinné 15denní odvolací lhůty dne 25. 6. 2020 od 8 hodin v naší kanceláři. Alokace výzvy č. 17 byla změnou strategie a modifikací výzvy zvýšena na 9 801 106 Kč (o alokaci výzvy č. 19 a zůstatek z minulých projektů), další přesuny volných prostředků z výzev č. 21 a č. 22 proběhnou po ukončení výběru projektů.

Jarda Huk

Kobe AD EP Shoes EM

Do výzev IROP bylo podáno 14 projektů

V poledne 1. června se uzavřel příjem žádostí do výzev CLLD/IROP č. 17-22. Podáno bylo celkem 14 žádostí, z toho 8 do výzvy 17 (chodníky), 4 do výzvy 20 (školy) a po jednom komunitním centru (výzva 18) a regulačním plánu (výzva 22). Celkový objem způsobilých nákladů podaných projektů je zhruba 40 milionů korun. Přehled podaných žádostí najdete zde. V následujících dnech projdou projekty kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a po polovině června věcným hodnocením. Po něm bude možné provést přesuny alokací tak, aby bylo využito co nejvíce prostředků.

Jarda Huk

Air Max 97

Připravujeme sérii setkání se starosty

Období 2014-2020 se sice protáhne nejméně do roku 2023, ale zároveň již začaly přípravy na nové období 2021-2027. Před zpracováním a podáním nové strategie musíme znovu projít tzv. standardizací. Její součástí je také vymezení území potvrzené podpisy starostů jednotlivých obcí. K tomu, abychom urychlili pořizování těchto podpisů a zároveň získali podněty pro sepisování nové strategie, jsme připravili devět „regionálních“ setkání se starosty obcí.

Uskuteční se:
19. 5. a 21. 5. 2020 od 17 hodin ve Slaném (v naší kanceláři)
26. 5. 2020 od 17 hodin v Lidicích (obecní úřad)
28. 5. 2020 od 15 hodin ve Smečně (městský úřad)
2. 6. 2020 od 17 hodin ve Zlonicích (úřad městyse)
4. 6. 2020 od 16.30 ve Velvarech (městský úřad)
9. 6. 2020 od 17 hodin v Zákolanech (obecní úřad)
11. 6. 2020 od 17 hodin ve Velkých Přílepech (galerie nad restaurací U Korychů)
16. 6. 2020 od 17 hodin v Hořešovicích (obecní úřad)

Žádost o standardizaci chceme podat do poloviny roku, na ni pak naváže zpracování nové strategie, kterou by mělo schválit plénum místního partnerství v září 2020.

Jarda Huk

Air Jordan

Žádosti do Měšce budou vybrány do konce května

Správní rada podruhé per rollam posunula termín pro vyhodnocení a výběr žádostí podaných do Malého přemyslovského měšce 2020. Komise bude hodnotit 43 žádostí, devět žadatelů původně připravované akce nebude realizovat. Výsledky budou zveřejněny do konce května 2020.

Jarda Huk

Air Jordan 7 Sandals Slippers

Rychlé zprávy

Converse adidas superstar damen glitzer silber

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí