Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

62 projektů PRV postoupilo do výběru

Dlouhý proces kontroly 75 žádostí podaných do šesté výzvy PRV a jejich bodového hodnocení je dokončen. Pro správní radu místního partnerství, která se sejde 20. dubna, zůstává ve hře 17 z 21 podaných žádostí ve fichi 2, čtyři ze šesti žádostí fiche 4 a 41 ze 48 žádostí podaných do fiche 6. Ve fichích 4 a 6 je již převis prostředků nad požadavky žadatelů, a tak zůstatek (dohromady asi 3,3 milionu korun) bude využit pro projekty fiche 2. Alokace fiche 2 bude dále posílena o 2,5 milionu korun z projektu z druhé výzvy (2018), který po nekonečné anabázi nakonec SZIF zamítl. Po 20. dubnu budou všichni žadatelé hodnocených projektů obesláni zprávou o výsledku (kolik dostali bodů a zda je jejich projekt vybrán) a žadatelé vybraných projektů pak dostanou Portálem farmáře podepsanou žádost a přílohy k registraci na RO SZIF.

Jarda Huk

Dotace na vodovody a kanalizace

Výzva programu Ministerstva zemědělství ČR 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ je určena u vodovodů (program 129 412) pro obce nebo místní části do 2000 obyvatel, u kanalizací (program 129 413) pro všechny obce. Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) nebo navrženou jeho změnou a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou akci, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno.
Příjem žádostí: od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021 (nebo do vyčerpání alokace).
Realizace akce: nejpozději do 31.12.2025. Podrobnosti najdete zde.

Šestá výzva PRV se otevírá

V pondělí 1. 2. 2021 bude otevřena šestá výzva Programu rozvoje venkova vyhlášená obecně prospěšnou společností Přemyslovské střední Čechy. Žádosti je možné podávat prostřednictvím Portálu farmáře do tří fichí:

Fiche 2 Investice do zemědělských podniků
Fiche 4 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu
Fiche 6 Malé projekty pro obce

Jeden žadatel (subjekt) může podat do jedné fiche pouze jeden projekt. Příjem žádostí bude ukončen 28. 2. 2021. Znění fichí a další podrobnosti k výzvě najdete zde:
https://www.premyslovci.cz/ke-stazeni/category/314-vyzva-6-2021
https://www.premyslovci.cz/obdobi-2014-2020/prv-program-rozvoje-venkova/prv-vyzvy-2

Jarda Huk

best shoes | Autres

Do roku 2021 s potvrzením standardů

Rok 2020 jsme zakončili dobrou zprávou. 28. prosince jsme dostali depeši, kterou nám byla schválena „žádost o kontrolu dodržování standardů MAS“, a připojili jsme se tak k asi třetině místních akčních skupin s tímto potvrzením. Dočkali jsme se po šesti měsících a třech dnech od podání žádosti, po čtyřech doplněních. Žádost o schválení koncepční části strategie na roky 2021-2027 však zatím podat nemůžeme. Jak se protahuje schvalování standardů, tak se odkládá i vyhlášení výzvy pro podání strategií. V současné době se počítá s druhým čtvrtletím roku 2021.

Jarda Huk

Buy Sneakers | kd shoes valentines day Retro High OG University Blue - Gov

Plénum místního partnerství poprvé per rollam

Těsně před vyhlášením nouzového stavu se sešlo plénum a plénem místního partnerství a mimo jiné obě pléna odsouhlasila změnu jednacích řádů, kam byla vložena možnost hlasovat ve výjimečných situacích per rollam. První taková situace právě nastala. Řídící orgán PRV (MZe) požadoval, aby přijetí téměř 20 milionů navíc na projekty PRV a přerozdělení peněz mezi fiche (což byl obsah připravované změny strategie č. 16) po SRMP ještě „přeschválil“ nejvyšší orgán. A tak jsme v pondělí 7. 12. 2020 obeslali 52 partnerů pléna MP s požadavkem, aby tato rozhodnutí schválili per rollam. Do středečního poledne vyslovilo souhlas 32 partnerů, tedy bezpečná nadpoloviční většina, zápis s naskenovanými souhlasy jsme vložili do MS2014+ a změnu strategie č. 16 odeslali ke kontrolám. Teprve po schválení této změny můžeme požádat o vyhlášení šesté výzvy PRV. Díky všem, kteří se do hlasování zapojili!

Jarda Huk

Sportswear Design | nike fashion

Třetí Příběhy vycházejí z tiskárny

Třetí svazek Příběhů kraje pod Slánskou horou se dočkal knižní podoby. Příběhy 3 najdete v naší kanceláři a až se otevře slánské infocentrum, tak určitě bude k dostání i tam.

Jarda Huk

Nike sneakers | Nike Shoes

Rychlé zprávy

buy shoes | Autres Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers Nike air jordan Sneakers | BAPE New Balance 2002R Release Date - Pochta

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí