Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Žádosti do Měšce se podávají až do 13. března

Správní rada vyhlásila grant Malý přemyslovský měšec na rok 2024. Zvýšili jsme objem peněz pro žadatele na 300 000 korun, pravidla se takřka nemění. Jeden žadatel může získat podporu až 10 000 korun, spoluúčast musí tvořit nejméně 20 % . Celkové náklady projektu nesmí překročit 40 000 korun. Žádosti je možné podávat od 20. února do 13. března 2024 do 12 hodin, akce se mohou pořádat od 30. března do 15. prosince 2024. Všechny dokumenty ke grantu naleznete zde.

Jarda Huk

Druhá výzva OP TAK přijímá žádosti do poloviny února

V první výzvě OP TAK nebyla vyčerpána alokace, kterou jsme obdrželi, a tak byla vyhlášena výzva druhá. Alokace v ní je 4 364 000 Kč, pravidla prakticky shodná s výzvou první. Projektové záměry je možné podávat do 15.2.2024 do 12.00. Podrobnosti najdete zde.

Jarda Huk

Vyhlášení poslední výzvy PRV

28. prosince 2023 byla vyhlášena poslední výzva Programu rozvoje venkova ze zbylých prostředků období 2014-2020. Vyhlášena je pouze fiche 6 - Malé projekty pro obce za stejných pravidel jako v předchozí výzvě osmé. Alokace výzvy je cca 3,5 milionu korun.
Příjem žádostí probíhá od 2.1.2024 do 31.1.2024

Zájemce žádám o osobní konzultace záměrů a upozorňuji, že realizace projektů musí být ukončena do poloviny roku 2025. Podrobnosti k výzvě najdete zde.

Hana Dolanská

Pozvánka - Medová vůně Vánoc na zámku v Kolči

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na akci Medová vůně Vánoc. Součástí akce bude zdobení perníčků, prohlídka expozice muzea včelařství, advetní trhy s domácími výrobky a dobrotami apod. Pozvánku s programem naleznete zde.

Asics shoes | Air Jordan 1 High University Blue Hoodie to Match

Výzva MŠMT pro MŠ a ZŠ

MŠMT vyhlásilo novou výzvu v programu 133310 na podporu kapacit ZŠ a MŠ. Výzva je však určena pouze pro podporu:

  1. základních škol zřizovaných obcemi pouze s 1. stupněm včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově, která vyžaduje v rámci jedné budovy redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání

  2. základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově

  3. mateřských škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí

Podrobnosti k výzvě naleznete zde.

Nike shoes | Nike Shoes, Sneakers & Accessories

MAP ORP Kladno

Přemyslovské střední Čechy o.p.s. se podílí také na tvorbě Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Kladno. S náměty a připomínkami k tvorbě tohoto strategického dokumentu MAP či projektů MŠ a ZŠ na celém území ORP Kladno se můžete obracet na email: map@mestokladno.cz 

latest Running Sneakers | balerínky

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí