Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Do roku 2021 s potvrzením standardů

Rok 2020 jsme zakončili dobrou zprávou. 28. prosince jsme dostali depeši, kterou nám byla schválena „žádost o kontrolu dodržování standardů MAS“, a připojili jsme se tak k asi třetině místních akčních skupin s tímto potvrzením. Dočkali jsme se po šesti měsících a třech dnech od podání žádosti, po čtyřech doplněních. Žádost o schválení koncepční části strategie na roky 2021-2027 však zatím podat nemůžeme. Jak se protahuje schvalování standardů, tak se odkládá i vyhlášení výzvy pro podání strategií. V současné době se počítá s druhým čtvrtletím roku 2021.

Jarda Huk

Plénum místního partnerství poprvé per rollam

Těsně před vyhlášením nouzového stavu se sešlo plénum a plénem místního partnerství a mimo jiné obě pléna odsouhlasila změnu jednacích řádů, kam byla vložena možnost hlasovat ve výjimečných situacích per rollam. První taková situace právě nastala. Řídící orgán PRV (MZe) požadoval, aby přijetí téměř 20 milionů navíc na projekty PRV a přerozdělení peněz mezi fiche (což byl obsah připravované změny strategie č. 16) po SRMP ještě „přeschválil“ nejvyšší orgán. A tak jsme v pondělí 7. 12. 2020 obeslali 52 partnerů pléna MP s požadavkem, aby tato rozhodnutí schválili per rollam. Do středečního poledne vyslovilo souhlas 32 partnerů, tedy bezpečná nadpoloviční většina, zápis s naskenovanými souhlasy jsme vložili do MS2014+ a změnu strategie č. 16 odeslali ke kontrolám. Teprve po schválení této změny můžeme požádat o vyhlášení šesté výzvy PRV. Díky všem, kteří se do hlasování zapojili!

Jarda Huk

Třetí Příběhy vycházejí z tiskárny

Třetí svazek Příběhů kraje pod Slánskou horou se dočkal knižní podoby. Příběhy 3 najdete v naší kanceláři a až se otevře slánské infocentrum, tak určitě bude k dostání i tam.

Jarda Huk

MMR vyhlásilo program pro obce

MMR spustilo 12.10.2020 příjem žádostí do Programu obnovy a rozvoje venkova 2021. Uzávěrka příjmu žádostí je 21.12.2020. Alokace výzvy je cca 2,5 miliardy korun pro obce do 3000 obyvatel, pro obce od 3 do 10 tisíc obyvatel 420 milionů korun. Obce do 3000 obyvatel mohou žádat mj. na veřejné budovy, komunikace a mosty, školní hřiště a tělocvičny. Větší obce na místní komunikace a hřiště. Limit způsobilých výdajů je podle oblasti podpory 2-10 mil. Kč. Výše dotace pro obce do 3000 obyvatel je 80 %, pro větší obce 70 %. Podmínkou podání žádosti je mj. doložit projekt, rozpočet, potřebný stavební doklad, soulad se strategickým plánem obce. Zvýhodněny jsou menší obce, menší projekty, projekty s ekologickým zaměřením. Podrobnosti najdete zde.

Kancelář funguje, ale omezeně

Nebyli jsme zavřeni ani jsme nezavřeli. Ale máme trochu omezený provoz, střídáme se ve službě. Máte-li nějaké podněty, pište na info@premyslovci.cz, případně telefonujte a dohodneme schůzku.

Jarda Huk

Možnost dotace z PRV

Vážené starostky, vážení starostové,
v lednu 2021 bude vyhlášena šestá výzva Programu rozvoje venkova, do níž, do fiche 6 Malé projekty pro obce, mohou podávat své žádosti také obce, školy nebo neziskové organizace. Vzhledem k tomu, že jsme dostali cca 20 milionů korun navíc na projekty, bude pro fichi 6 vyhrazeno nejméně 15 milionů korun, a protože máme zájem, aby tyto prostředky byly vyčerpány, rozhodla správní rada místního partnerství o zvýšení limitu celkových způsobilých výdajů ve fichi 6 z dosavadních 500 tisíc na 1 milion korun. Dotace je 80 % a nadále platí, že jeden subjekt může podat do jedné fiche jen jeden projekt. Podrobnosti, na co a za jakých podmínek je možné žádat, najdete zde v pravidlech 19.2.1 na str. 83-99.

Jaroslava Saifrtová

Nike Air Force 1 Low Barely Volt/Black-White For Sale

Rychlé zprávy

Converse

adidas superstar damen glitzer silber

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí