Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

PF 2022

Všem přátelům, členům a partnerům přejeme šťastné Vánoce a úspěšný nový rok. 

Jarda, Jarka, Štěpánka, Hanka a Jitka

Podpora rozvoje regionů 2022

Dovolujeme si vás tímto informovat, že byla vyhlášena dotační výzva k příjmu žádostí do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Podrobné informace naleznete zde.

Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021
Nejzazší termín zahájení realizace akce: 30.září 2022
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023

Pro obce do 3000 obyvatel jsou vyhlášeny následující dotační tituly:

Podpora obnovy místních komunikací – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)
Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

  • Kulturní domy
  • Budovy se sídlem obecních úřadů,
  • Knihovny
  • Multifunkční domy
  • Školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), vč. prostor pro družinu a školní jídelnu

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku - dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 100 tis. Kč, max. 2 mil. Kč)

Pro obce s 3001 až 10 000 obyvatel jsou vyhlášeny následující dotační tituly:

Podpora obnovy místních komunikací – dotace až do výše 70% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)
Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace až do výše 70% uznatelných nákl adů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – dotace až do výše 70% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 20 mil. Kč)

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

  • Kulturní domy
  • Budovy se sídlem obecních úřadů,
  • Knihovny
  • Multifunkční domy
  • Školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), vč. prostor pro družinu a školní jídelnu

Do výzvy IROP č. 23 jsou přisypány peníze

V úterý 21. 9. 2021 se sešla hodnotící komise a všech pět žádostí podaných do výzvy č. 23 prošlo věcným hodnocením s výsledkem „vyhověl“. Zápis z jednání komise, kde je uvedeno pořadí projektů podle bodů, najdete zde. Vzhledem k tomu, že požadavky projektů, které úspěšně prošly věcným hodnocením, výrazně převyšují původní alokaci výzvy, byly do této poslední výzvy IROP v období 2014-2020 sesypány všechny volné prostředky z ostatních opatření. Alokace výzvy (v celkových způsobilých výdajích) se tak modifikací výzvy zvýšila z 1 758 096 Kč na 3 450 828 Kč. Po uplynutí povinné 15denní odvolací lhůty se někdy kolem 10. října 2021 sejde rozhodovací orgán, aby provedl výběr projektů, po němž projekty vybrané a projekty vybrané jako náhradní budou postoupeny k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR.

Jarda Huk

Pět projektů IROP postupuje k věcnému hodnocení

Všech pět žádostí podaných do 23. výzvy IROP prošlo kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a postupuje k věcnému hodnocení. Hodnotící komise se sejde v úterý 21. září a stanoví pořadí žádostí. Po věcném hodnocení proběhne modifikace výzvy č. 23 – alokace bude navýšena o všechny volné prostředky z ostatních opatření IROP. Pozvánku na jednání hodnotící komise naleznete zde.

Jarda Huk

Pozvánka ne jednání pléna společnosti

Vážení členové pléna místního partnerství a pléna společnosti,
zveme vás na jednání pléna místního partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy a pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s., které se uskuteční dne 29. září 2021  od 17 hod ve Velvarech. Pozvánku s programem naleznete zde.

Do poslední výzvy IROP v období 2014-2020 je podáno pět žádostí

Do poledne 31. 8. 2021 mohli žadatelé podávat žádosti do výzvy IROP č. 23 Bezpečná doprava V. Žádostí je podáno pět, jejich přehled najdete zde. Následovat bude kontrola formálních náležitostí a nejpozději počátkem října 2021 se sejde hodnotící komise. Po věcném hodnocení proběhne také modifikace výzvy č. 23 (zvýšení alokace o dostupné prostředky z ostatních opatření).

Jarda Huk

Rychlé zprávy

Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers

Nike air jordan Sneakers | BAPE New Balance 2002R Release Date - Pochta

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí