Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Do osmé výzvy PRV je podáno 21 žádostí

Osmá výzva PRV byla vyhlášena 20. ledna 2023, příjem žádostí byl zahájen 23. ledna a ukončen 22. února 2023. Vyhlášena byla pouze fiche 6 Malé projekty pro obce. Zaregistrováno bylo 21 žádostí, většinou však se způsobilými výdaji do půl milionu, a tak se dostane na velkou část žadatelů. Alokace výzvy byla 4 605 155 Kč, žadatelé celkem požadují 7 180 679 Kč.
V následujícím týdnu proběhne kontrola a doplnění žádostí a v první polovině března posoudí žádosti hodnotící komise.

Hana Dolanská

Výzva IROP 2021-2027 pro základní školy vyhlášena

MMR vyhlásilo 1. 11. 2022 výzvu z IROP 2021-2027 č. 24 pro základní školy pro „přechodové regiony“, tj. i pro Středočeský kraj. Alokace výzvy je necelé 2 mld. Kč, limity způsobilých výdajů od 3 do 50 mil. Kč. Spoluúčast je v případě, že žadatelem je obec nebo škola, 20 %. Výzva je průběžná, příjem žádostí trvá do 22. 3. 2023. Realizace díla musí být dokončena do 31. 10. 2025. Podrobnosti najdete zde.

Jarda Huk

Národní plán obnovy – další šance pro brownfieldy

Města a obce mají velký zájem o dotace na regeneraci brownfieldů. Do programu pro „podnikatelské využití brownfieldů“ v rámci Národního plánu obnovy (NPO, komponenta 2.8 Revitalizace se starou stavební zátěží) se přihlásil rekordní počet projektů. Celkem bylo přijato 35 projektů z celé České republiky, což je asi čtyřikrát víc než v poslední výzvě předchozího programu. Podpořit lze nově i multifunkční projekty a výstavbu obecních bytů. Obce a města, které nevyužily v rámci NPO stávající výzvu programu pro „podnikatelské využití brownfieldů“ mají stále ještě  možnost připravit žádosti o dotace do dalších dvou chystaných výzev pro programy pro regeneraci „specifických brownfieldů“ a pro „nepodnikatelské využití brownfieldů“. Ohledně konzultací se zájemci mohou obrátit na Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje (tel.: 257 280 375, MT: 725 397 428) nebo zde na webovém odkazu.

Prostředky na IROP 2021-2027 rozděleny

Správní rada místního partnerství rozdělila peníze, které máme k dispozici na období 2021-2027 na podporu projektů podaných do výzev IROP. Rozdělit mohla zatím jen 70 % z celkové alokace pro naši MAS cca 90,3 mil. Kč, zbytek (tedy asi 27 mil. Kč), dostaneme až v roce 2026, pokud budeme zdárně čerpat.

Museli jsme peníze rozdělit už nyní, abychom mohli podat v systému ISKP21+ žádost o schválení programového rámce, byť neznáme v jednotlivých oblastech ještě přesně podmínky pro žadatele. To se týká především veřejných prostranství, kde je otázkou, zda bude platit nesmyslný půlmilionový limit způsobilých výdajů na jeden projekt. Jak je těch cca 63,2 mil. Kč rozděleno?

Po 13 milionech do dopravy (chodníky, cyklostezky), kultury (památky, muzea, vybrané knihovny), pro hasiče (technika, nádrže, vybavení, stanice) a do vzdělávání (ZŠ a MŠ), pět milionů na veřejná prostranství a zbytek, asi 6,2 mil. Kč, na sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
V nejbližší době podáme ke schválení programový rámec, abychom, po vyhlášení příslušných „nadřazených“ výzev IROP, mohli vyhlásit naše výzvy.

Jarda Huk

Dokument IROP schválen Evropskou komisí

Základní dokument IROP 2021-2027 byl schválen Evropskou komisí a vzápětí MMR zpracovalo a vydalo kritéria přijatelnosti v jednotlivých oblastech podpory pro projekty, které budou podávány do našich výzev. MMR počítá s tím, že od října by byly postupně vyhlašovány výzvy a vydávána příslušná specifická pravidla, nejdříve pro oblasti vzdělávání, sociální služby a hasiči. Dokument IROP 2021-2027 a kritéria přijatelnosti pro jednotlivé oblasti podpory najdete zde.

Jarda Huk

Se starosty tentokrát v Řisutech

Po roce jsme se 14. června opět sešli se starosty našich obcí a partnery společnosti, tentokrát ve Staročeské hospodě v Řisutech. Kromě obvyklého programu, v němž jsme seznámili kolegy s tím, co připravujeme a o jaké dotace mohou požádat, jsme využili setkání více než čtyřiceti partnerů a starostů k oficiálnímu poděkování Jarce Saifrtové, která po osmnácti letech služeb opouští naši kancelář. A tak se program setkání protáhl trochu do pozdního večera a zásluhou Katky Husárové se objevili Přemyslovci i v Kladenském deníku.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí