Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Vybráno 32 projektů ze sedmé výzvy PRV

V pondělí 9. 5. 2022 jednal rozhodovací orgán MAS a mimo jiné provedl výběr projektů podaných do výzvy 7/2022 PRV. Vybráno bylo všech 15 projektů z fiche 6, které prošly hodnocením, a zbylá částka z fiche 6 (přes 5 milionů korun) byla přesunuta do fiche 2. Z fiche 2 pak bylo vybráno 12 projektů a 13. v pořadí bude jako projektu hraničnímu nabídnuta zbývající částka z alokace (312 850 Kč). Z fiche 4 bylo vybráno pět prvních projektů a šestému jako hraničnímu je nabídnuta zbylá alokace 222 164 Kč. Žadatelé podpořených projektů mají povinnost registrovat žádosti na RO SZIF do 31. 5. 2022.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí