Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

SRMP bude vybírat z 37 projektů

Ze 40 podaných žádostí do sedmé výzvy PRV prošlo administrativní kontrolou 37, které bodovala hodnotící komise 27. 4. 2022. Všechny projekty (15 ve fichi 2 a ve fichi 6 a 7 ve fichi 4) splnily minimální limit 50 bodů. O výběru projektů rozhodne správní rada místního partnerství 9. 5. 2022 a výsledek výběru bude zveřejněn na našem webu a na Portálu farmáře. Žadatelé vybraných projektů mají povinnost zaregistrovat projekt na RO SZIF do 31. 5. 2022.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí