Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PRV - Vybrané a nevybrané žádosti - Období 2014 - 2020

 

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 5/2020
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 2 582 049 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení kvality pěstování a třídění ovoce 46348581 Slaný 420 000 210 000 70
2. David Holík Oprava stodoly 06769713 Zákolany 700 000 420 000 70
3. ing. Karolína Lindová Pořízení nové techniky pro začínajícího zemědělce 61897434 Žižice 760 000 380 000 70
4. Zuzana Šrámková Nákup strojního vybavení pro ovocnářství 2020 06799264 Žižice 999 000 599 400 70
5. Josef Rubeš Modernizace podniku 61896896 Hořešovičky 1 350 000 675 000 70
6. Jana Isopová Nákup vozu na sklizeň vinných hroznů 69005451 Slaný 200 000 100 000 60
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 1 967 016 Kč
1. Tabmont s.r.o. Nákup strojního vybavení pro nezemědělskou činnost 04857674 Žižice 600 000 270 000 53
2. Jaroslav Pém Pořízení stroje pro přípravné stavební práce 14469961 Slaný 2 100 000 945 000 53
3. Mgr. Michaela Mrhálková Obnova venkovního prostoru Hospůdky U Lasíků 86641794 Únětice 679 325 305 696 50
FICHE 6 - Malé projekty pro obce - alokace 10 000 000 Kč
1. Mateřská škola Pchery Modernizace školní kuchyně, zavedení nových technologií v Mateřské škole Pchery 75031612 Pchery 296 450 237 160 100
2. Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ Naučná stezka MŠ Jablíčko 70988111 Velké Přílepy 298 870 239 096 100
3. Základní škola Kvílice okres Kladno Pořízení 4 ks interaktivních tabulí do učeben v ZŠ Kvílice 70995044 Kvílice 295 420 236 336 94
4. Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou Výměna žlabů, svodů a lokální oprava oplechování střechy kostela 49519085 Velvary 359 200 287 360 84
5. Mateřská škola Velvary, okres Kladno Komunitní altán v zahradě MŠ Velvary 70991677 Velvary 399 300 319 440 84
6. Mateřská škola Třebíz, okres Kladno Rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně v MŠ 75002825 Třebíz 400 000 320 000 84
7. Městys Vraný Obnova veřejného prostranství u Víchova rybníka ve Vraném 00235121 Vraný 298 415 238 732 80
8. Základní škola Zlonice, okres Kladno Dokončení přístavby školy- WC pro žáky 70989711 Zlonice 387 200 309 760 78
9. Obec Pchery Knihovna a společenské centrum pro občany obce Pchery 00234788 Pchery 293 770 235 016 70
10. Obec Třebíz Obnova krovu a krytiny na části špýcharu v č.p. 1 ve Třebízi 00235024 Třebíz 480 000 384 000 68
11. Institut pro záchranu památek, z.s. Výměna oken v Křižovnické rezidenci v Tursku - objekt Poustky č. p. 8 22735119 Tursko 499 730 399 784 68
12. Obec Líský Revitalizace centra obce Líský 00640514 Líský 500 000 400 000 62
13. Obec Velké Přílepy Meteorologický sloup s informační deskou 00241806 Velké Přílepy 265 595 212 476 60
14. Město Velvary Úprava prostranství před ZŠ Velvary - zpevněné plochy 00235105 Velvary 299 959 239 967 60
15. Obec Zákolany Úprava prostranství u kaple v Zákolanech 00235156 Zákolany 492 535 394 028 58

 

SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 5/2020
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 2 582 049 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. AGRA Řisuty s.r.o. Investice do krmného vozu 48953229 Jedomělice 500 000 250 000 0
2. Zemědělské družstvo Byseň se sídlem v Jedomělicích Investice do techniky pro likvidaci posklizňových zbytků 43774652 Jedomělice 400 000 200 000 0
FICHE 6 - Malé projekty pro obce - alokace 10 000 000 Kč
1. Obec Plchov Částečná rekonstrukce sportovního areálu 00640573 Plchov x 0 0

 

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI k 24. 9. 2019 po opravě

Výzva 3/2019
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 3 543 005 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Ing. Luděk Šofr Pořízení zemědělské techniky 13292862 Královice 1 157 024Kč    578 512Kč 71
2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Novostavba skladu krmina 27407730 Vraný  5000 000Kč  2 500000Kč 71
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 2 692 494 Kč
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Dodávka a montáž technologie vaření piva - minipivovar Kobylníky 27407730 Vraný  4 650000Kč 1 627 500Kč 100
2. Karel Rank Modernizace opravárenské dílny zemědělské techniky 10252932 Slaný    995 000Kč   445 500Kč 88
3. TEIML s.r.o. Nákup strojního vybavení pro rozvoj nezemědělské činnosti 05724571 Hobšovice  700 000 Kč  315 000Kč 70

 

 

 

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 3/2019
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 3 543 005 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Novostavba skladu krmina 27407730 Vraný 5 000 000Kč 2 500000Kč 80
2. Ing. Luděk Šofr Pořízení zemědělské techniky 13292862 Královice 1 157 024Kč   578 512Kč 71
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 2 692 494 Kč
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Dodávka a montáž technologie vaření piva - minipivovar Kobylníky 27407730 Vraný 4 650 000Kč 1 627 500Kč 100
2. Karel Rank Modernizace opravárenské dílny zemědělské techniky 10252932 Slaný  995 000Kč  445 500Kč 88
3. TEIML s.r.o. Nákup strojního vybavení pro rozvoj nezemědělské činnosti 05724571 Hobšovice  700 000Kč  315 000Kč 70

 

SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 3/2019
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 3 543 005 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Zuzana Šrámková Nákup strojního vybavení do ovocnářství 06799264 Žižice 1 000 000Kč  600 000Kč 68
2. TEIML s.r.o. Modernizace strojního vybavení 2019 05724571 Hobšovice 1 950 000Kč  975 000Kč 68
3. Štěpánka Kozáková Mladá začínající - nákup strojního vybavení 05923760 Třebíz 2 000 000Kč 1 200000Kč 68
4. David Holík Oprava budovy pro zemědělskou techniku se zázemím 06769713 Zákolany 1 000 000Kč  600 000Kč 53
5. Ing. Michal Hulcr Nákup strojního vybavení pro odvoz sklizených zemědělských komodit 71226656 Královice 1 190 000Kč  595 000Kč 50
6. Pavel Novák Přístřešek pro stroje 40028071 Jarpice 5 000 000Kč 2 500 000Kč 50
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 2 692 494 Kč
1. Andrea Plechatá Agroobjekt Holubice - vybudování zázemí agroturistiky a zázemí stájí 87089823 Holubice 1 470000 Kč  661 500Kč 70

 

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI K 28.6.2018 po úpravě

Výzva 1/2018
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný 5000000 Kč 2 500 000Kč 100
2. Jaroslav Teiml Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice 1000000 Kč 600 000 Kč 85
3. Jiří Hulcr Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný 1990000 Kč 995 000 Kč 78
4. David Holík Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany 1000000 Kč 600 000 Kč 77
5. AGRA Řisuty s.r.o. Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce 5000000 Kč 2 500000Kč 65
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 8 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný 3300000 Kč 1 650 000Kč 94
2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný 5000000 Kč 2 500 000Kč 77
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 6 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný 1055000 Kč  369 250 Kč 90
2. MgA. Kateřina Woláková Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary   995000 Kč  447 750 Kč 70
3. Jana Holíková Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany   500000 Kč  225 000 Kč 70
4. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný 5000000 Kč 1 750 000Kč 70
5. Jiří Jankásek Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný 4980 000 Kč 2 241 000Kč 70
SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI 
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků
ZD Byseň Investice do techniky pro aplikaci statkových hnojiv   Jedomělice 1200000 Kč - 53
Luděk Šofr Nákup techniky   Královice 2000000 Kč - 60
Pavel Srb Modernizace strojního vybavení   Hospozín 1130000 Kč - 60
Václav Šrámek Nákup manipulátoru   Vraný 2000000 Kč - 62
Jana Holíková Revitalizace stáje pro koně   Zákolany 1000000 Kč - 64
Michal Hulcr Rekonstrukce skladu rostlinné výroby   Královice 4990000 Kč    - 0
František Volgner Traktor pro práci v ovocném sadu   Hobšovice 1090000 Kč    - 0

 

 

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 1/2018
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný 5 000 000 Kč 2 500 000Kč 96,00
2. Jiří Hulcr Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný   1 990 000Kč   995 000Kč 86,80
3. Jaroslav Teiml Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice  1 000 000 Kč  600 000 Kč 79,40
4. David Holík Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany 1 000 000 Kč  600 000 Kč 77,80
5. František Volgner Traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice 1 090 000 Kč  545 000 Kč 71,60
6. AGRA Řisuty s.r.o. Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce  5 000 000 Kč  760 000 Kč 63,40
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 8 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný 3 300 000 Kč 1 650 000Kč 89,50
2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný  5 000 000 Kč 2 500000 Kč 71,60
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 6 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný 1 055 000 Kč  369 250 Kč 85,50
2. MgA. Kateřina Woláková Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary 995 000 Kč  447 750 Kč 70,00
3. Jana Holíková Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany 500 000 Kč 225 000 Kč 64,20
4. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný 5 000 000 Kč 1 750 000Kč 64,20
5. Jiří Jankásek Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný 4 980 000 Kč 2 241 000Kč 63,40

 

SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 1/2018
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Václav Šrámek Nákup manipulátoru 70876576 Vraný 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 62
2. Ing. Luděk Šofr Nákup techniky 13292862 Královice 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58,4
3. Jana Holíková Revitalizace stáje pro koně 62556371 Zákolany 1 000 000 Kč   500 000 Kč 58,2
4. Pavel Srb Modernizace strojního vybavení 61896691 Hospozín 1 130 000 Kč   565 000 Kč 57,6
5. Zemědělské družstvo Byseň se sídlem v Jedomělicích Investice do techniky pro aplikaci statkových hnojiv 43774652 Jedomělice 1 200 000 Kč   600 000 Kč 50,4

 

Výzva 1/2017
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 7 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů (%)
1.-2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Strojní vybavení pro rostlinnou výrobu 27407730 Vraný 5 000 000 Kč 1 200 000,00 Kč 98
1.-2. Václav Novák Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu 62979671 Vraný 5 000 000 Kč 1 350 000,00 Kč 98
 3. Pavel Novák Pořízení zemědělské techniky 40028071 Jarpice 5 000 000 Kč 2 200 000,00 Kč 90
 4. AGROS Vraný, družstvo vlastníků Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu 103632 Vraný 4 800 000 Kč 1 600 000,00 Kč 79
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 7 000 000 Kč
 1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek 46348581 Slaný 2 900 000 Kč 1 450 000,00 Kč 100
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 4 000 000 Kč
 1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení v Blahoticích 46348581 Slaný  450 000 Kč  157 500,00 Kč 71

 

Sports Shoes | Air Jordan Release Dates 2021 Updated , Gov

Rychlé zprávy

buy shoes | Autres Best Authentic Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers Nike air jordan Sneakers | BAPE New Balance 2002R Release Date - Pochta

MAP v ORP Slaný

Projekty

Mediatéka

--------------------
--------------------
 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí