Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Místní akční plán ORP Slaný

Jednání řídícího výboru MAP 11/2017

15. 11. 2017 od 14:00 hod  v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s., Wilsonova 599, Slaný  proběhlo jednání řídícího výboru MAP v ORP Slaný, kde byla aktualizována tabulka "Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP - území MAP ORP Slaný".

Nike Sneakers Store | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping

Jednání řídícího výboru MAP 11/2016

15. listopadu od 14:30 v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s., Wilsonova 599, 274 01 Slaný  proběhne jednání řídícího výboru MAP v ORP Slaný, kde bude schválen strategický rámec MAP.

Program jednání :

  • Schválení strategického rámce MAP pro ORP Slaný
  • Změny v realizačním týmu
  • Další aktivity projektu
  • Různé
Best Authentic Sneakers | Sneakers Nike Shoes

MAP Slaný bude mít strategický rámec

Žádost o realizaci místního akčního plánu pro Slánsko nám byla konečně 18. srpna 2016 schválena, prostředky (v porovnání s jinými MAP) byly jen mírně zkráceny, a tak jsme začali intenzivně připravovat první krok – strategický rámec. Shrnuje základní cíle a priority předškolního a základního vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Slaný a jeho přílohou je seznam investičních akcí. Zařazení projektu do tohoto seznamu je nezbytnou podmínkou (povinnou přílohou) každé žádosti o evropskou dotaci, například z Integrovaného regionálního operačního programu. Realizační tým připravil návrh strategického rámce, ten byl připomínkován pracovními skupinami a nyní byla všem základním a mateřským školám rozeslána poslední možnost, aby do seznamu investic připojily své záměry.

V polovině listopadu se sejde řídící výbor, aby strategický rámec včetně seznamu investic schválil. Vlastní strategický rámec se stane pak součástí celého místního akčního plánu pro Slánsko a seznam investic bude každého půl roku aktualizován.

 

Jarka Saifrtová

Jaroslav Huk

Asics footwear | Mens Flynit Trainers

První jednání ředitelů škol a zřizovatelů ORP Slaný k MAP

Ve dnech 11. a 12. dubna 2016 proběhla první jednání ředitelů škol a zřizovatelů ORP Slaný k Místním akčním plánům vzdělávání. Zápisy z jednání a prezenční listiny naleznete zde.

Nike air jordan Sneakers | Nike

Místní akční plán ORP Slaný

První jednání ředitelů škol a zřizovatelů v ORP Slaný k Místním akčním plánům vzdělávání se uskuteční ve dnech 11. a 12. dubna 2016.  Pozvánku s programem naleznete zde.

jordan release date | Air Jordan

Podkategorie

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí