Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí