Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Orgány společnosti a místního partnerství

Složení orgánů společnosti
(po 6. 5. 2024)

Statutární orgán
Štěpánka Fišerová - ředitel o.p.s.

Správní rada
RNDr. Jaroslav Huk, CSc. (předseda SR)
Ing. Arch. Daniela Javorčeková
Jana Holíková
Mgr. Kateřina Linhartová
PhDr. Lucie Wittlichová
Mgr. Ondřej Marek (místopředseda SR)

Dozorčí rada
Ing. Mgr. Josef Petzold, Th.Bc. - předseda (od 12. 3. 2021)
Mgr. Sandra Horáková Bejšáková
Jakub Brynda

Zakladatelé o.p.s.


  1. Česká tábornická unie T.K. DRACI Roztoky, se sídlem Lidická 1017, 252 63 Roztoky u Prahy
  2. EKOFRUKT Slaný spol. s r.o., se sídlem Trojanova 1566, 274 01 Slaný
  3. Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“, se sídlem Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
  4. Vodohospodářské Sdružení obcí Slánské oblasti, se sídlem Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný
  5. Město Slaný, se sídlem Velvarská 136, 274 01 Slaný
  6. Nadační fond Koleč, se sídlem Koleč 103, 273 29 Koleč
  7. Poláček Farma Hole s.r.o., se sídlem Hole 11, 252 64 Svrkyně
  8. Sdružení Roztoč z.s., se sídlem Čechova 564, 252 63 Roztoky
  9. Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy, se sídlem Nám. 5. května 102, 252 63 Roztoky
10. Sbor dobrovolných hasičů Velvary, se sídlem Karla Krohna 270, 273 24 Velvary
11. Spolek pro obnovu únětické kultury, se sídlem Únětice čp. 6, 252 62 Horoměřice

 
Partneři o.p.s.
 
1. RNDr. Jaroslav Huk, CSc., fyzická osoba, partnerem od 17. 5. 2011
  2. Jitka Janouchová, fyzická osoba, partnerem od 17. 5. 2011
  3. František Saifrt, fyzická osoba, partnerem od 17. 5. 2011
  4. Tělocvičná jednota Sokol Roztoky u Prahy, partnerem od 19. 7. 2011
  5. Město Buštěhrad, partnerem od 20. 9. 2016
  6. Městys Zlonice, partnerem od 1. 2. 2012
  7. Obec Horoměřice, partnerem od 1. 2. 2012
  8. Jana Holíková, OSVČ, partnerem od 28. 5. 2013
  9. 1. Zichovecká s.r.o., partnerem od 8. 7. 2013
10. Město Smečno, partnerem od 19. 11. 2013
11. Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ, partnerem od 19. 11. 2013
12. Mgr. Kateřina Husárová, fyzická osoba, partnerem od 17. 12. 2013
13. Obec Tuřany, partnerem od 17. 12. 2013
14. Zoopark Zájezd o.p.s., partnerem od 1. 1. 2014
15. Obec Klobuky, partnerem od 13. 2. 2014
16. Obec Únětice, partnerem od 13. 2. 2014
17. Obec Žižice, partnerem od 13. 2. 2014
18. Obec Stehelčeves, partnerem od 13. 2. 2014
19. Obec Libochovičky, partnerem od 13. 2. 2014
20. Statek Kováry z.s., patnerem od 13. 2. 2014
21. Sbor dobrovolných hasičů Plchov, partnerem od 13. 2. 2014
22. Sbor dobrovolných hasičů - Kozinec, partnerem od 13. 2. 2014
23. Obec Zájezd, partnerem od 27. 2. 2014
24. "Budečsko", partnerem od 27. 2. 2014
25. Michal Vocílka, fyzická osoba, partnerem od 27. 2. 2014
26. Obec Nelahozeves, partnerem od 21.5.2014
27. Spolek Natvrdlí, partnerem od 21.5.2014
28. Obec Lidice, partnerem od 21.5.2014
29. Romodrom o.p.s., partnerem od 19.2.2015
30. Město Velvary, partnerem od 6. 12. 2016
31. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o., partnerem od 23.5.2018
32. Mateřská škola Řisuty, okres Kladno, partnerem od 23.5.2019
33. Obec Pchery, partnerem od 17.6.2019
34. David Holík, OSVČ, partnerem od 1.1.2020
35. Agra Řisuty s.r.o., partnerem od 1.1.2020
36. Jaroslav Rank, fyzická osoba, partnerem od 9.2.2022
37. Jana Isopová, fyzická osoba, partnerem od 9.2.2022
38. Bactrianus, z.s., partnerem od 19.4.2022
39. Komunitní centrum Petrklíč z.s., partnerem od 18.3.2024
40. Obec Brandýsek, partnerem od 6.5.2024
41. Soul Kids z.s., partnerem od 20.5.2024

Složení orgánů místního patnerství
(po 12.6.2023)

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Štěpánka Fišerová

Správní rada místního partnerství
"Budečsko", zastoupené PhDr. Lucií Wittlichovou / veřejný / Ostatní (předseda SRMP)
Město Buštěhrad, zast. Ing. Arch. Danielou Javorčekovou / veřejný / Obce
Spolek Natvrdlí, zast. Mgr. Kateřinou Linhartovou / soukromý-neziskový / Kultura a vzdělávání
Jana Holíková / soukromý-podnikatelský / Podnikatelé v zemědělství
Sdružení Roztoč, z.s., zast. Mgr. Ondřejem Markem /soukromý-neziskový / Kultura a vzdělávání (místopředseda SRMP)
Michal Vocílka / soukromý-neziskový/ - Fyzické osoby

Dozorčí rada místního partnerství
Mgr. Sandra Horáková Bejšáková/ soukromý-neziskový / Sport
Obec Nelahozeves, zast. Jakubem Bryndou (od 20.9.2022) / veřejný / Obce /
Statek Novák Jarpice-Kamenice s.r.o., zast. Mgr. Ing. Josefem Pezoldem, Th.Bc. / soukromý-podnikatelský / Podnikatelé v zemědělství / (předseda DRMP od 12. 3. 2021)
Město Slaný, zast. Mgr. Pavlem Rubíkem / veřejný / Obce
SHČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plchov, zast. Vladimírem Tučkem / soukromý-neziskový / Kultura a vzdělávání
Jana Isopová / soukromý-neziskový / Fyzické osoby

Hodnotící komise místního partnertsví
Sbor dobrovolných hasičů Velvary, zast. Liborem Šulcem (předseda VK) / soukromý-neziskový / Sport
Obec Lidice, zast. Veronikou Kellerovou / veřejný / Obce
Mateřská škola Řisuty, okres Kladno, zast. Mgr. Barborou Tvrdíkovou / veřejný / Ostatní
Poláček Farma Hole, s.r.o., zast. Oldřichem Poláčkem / soukromý-podnikatelský / Podnikatelé v zemědělství
EKOFRUKT Slaný spol. s r.o., zast. JUDr. Tomášem Richtrem / soukromý-podnikatelský / Podnikatelé v zemědělství
Česká tábornická unie T.K. DRACI Roztoky, zast. Pavlem Frydrychem / soukromý-neziskový / Příroda a krajina

Plénum místního partnerství - od 18. 3. 2024

Partner Sektor Zájmová skupina
Česká tábornická unie T.K. DRACI Roztoky Soukromý - neziskový Příroda a krajina
Kladensko a Slánsko Veřejný Ostatní
EKOFRUKT Slaný spol. s r.o. Soukromý - podnikatelský Podnikatelé v zemědělství   
Město Slaný Veřejný Obce
Nadační fond Koleč Soukromý - neziskový Kultura a vzdělávání
Poláček Farma Hole s.r.o. Soukromý - podnikatelský Podnikatelé v zemědělství 
Roztoč z.s. Soukromý - neziskový Kultura a vzdělávání
Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy Soukromý - neziskový Ostatní
Sbor dobrovolných hasičů Velvary Soukromý - neziskový Sport
Spolek pro obnovu únětické kultury Soukromý - neziskový Kultura a vzdělávání
mikroregion "Od Okoře k Vltavě" Veřejný Ostatní
Vodohospodářské Sdružení obcí Slánské oblasti Veřejný Ostatní
RNDr. Jaroslav Huk, CSc.  Soukromý - neziskový Fyzické osoby
Jitka Janouchová Soukromý - neziskový Fyzické osoby
František Saifrt  Soukromý - neziskový Fyzické osoby
Tělocvičná jednota Sokol Roztoky u Prahy Soukromý - neziskový Sport
Městys Zlonice Veřejný Obce
Obec Horoměřice Veřejný Obce
Harvest Films z.s. Soukromý - neziskový Kultura a vzdělávání
Jana Holíková Soukromý - podnikatelský Podnikatelé v zemědělství      
1. Zichovecká s.r.o Soukromý - podnikatelský Ostatní podnikatelé
Město Smečno Veřejný  Obce
Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ Veřejný Kultura a vzdělávání
Mgr. Kateřina Husárová Soukromý - neziskový Fyzické osoby
Obec Tuřany Veřejný  Obce
Zoopark Zájezd o.p.s. Soukromý - neziskový Kultura a vzdělávání
Obec Klobuky Veřejný  Obce
Obec Únětice Veřejný Obce
Obec Žižice Veřejný  Obce
Obec Stehelčeves Veřejný  Obce
Obec Libochovičky Veřejný Obce
Statek Kováry z.s. Soukromý - neziskový Sport
Sbor dobrovolných hasičů Plchov Soukromý - neziskový Sport
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - KOZINEC Soukromý - neziskový Kultura a vzdělávání
Obec Zájezd Veřejný Obce
"Budečsko" Veřejný Ostatní
Michal Vocílka Soukromý - neziskový Fyzické osoby
Obec Nelahozeves Veřejný  Obce
Spolek Natvrdlí Soukromý - neziskový Kultura a vzdělávání
Obec Lidice Veřejný Obce
Romodrom o.p.s. Soukromý - neziskový Ostatní
Město Buštěhrad Veřejný Obce
Město Velvary Veřejný Obce
Mateřská škola Řisuty, okres Kladno Veřejný Kultura a vzdělávání
Statek Novák Jarpice Soukromý - podnikatelský Podnikatelé v zemědělství
Obec Pchery Veřejný Obce
David Holík Soukromý - podnikatelský Podnikatelé v zemědělství
Agra Řisuty s.r.o. Soukromý - podnikatelský Podnikatelé v zemědělství
Jaroslav Rank Soukromý - neziskový Fyzické osoby
Jana Isopová Soukromý - neziskový Fyzické osoby
Bactrianus, z.s. Soukromý - neziskový Příroda a krajina
Komunitní centrum Petrklíč z.s. Soukromý - neziskový Ostatní

 

Zájmové skupiny MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Číslo

Název zájmové skupiny

1

Příroda a krajina

2

Kultura a vzdělávání

3

Fyzické osoby

4

Ostatní

5

Ostatní podnikatelé

6

Sport

7

Obce

8

Podnikatelé v zemědělství

Tyto zájmové skupiny byly schváleny správní radou o.p.s. dne 19. 8. 2014 (USR 8-5/2014).

Pozn.: zájmová skupina Ostatní zahrnuje partnery, kteří se dle předmětu činnosti nezařadí mezi jiné zájmové skupiny

SLOŽENÍ ORGÁNŮ - ARCHIV

Plénum místního partnerství – standardizace k 30. 6. 2015

Partner

Sektor

Zájmová skupina

Asociace sport pro všechny Veltrusy, IČ 47010479,
se sídlem Alešova 296, 277 46 Veltrusy

Soukromý - neziskový

Sport

Česká tábornická unie T.K. DRACI Roztoky, IČ 67361242, se sídlem Lidická 1017, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Příroda a krajina

Kladensko a Slánsko, IČ 71184996, se sídlem Hradečno 35, 273 04 Kačice

Veřejný

Ostatní

EKOFRUKT Slaný spol. s r.o., IČ 46348561, se sídlem Trojanova 1566, 274 01 Slaný

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Houda-Jirák s.r.o., IČ 46354239, se sídlem Plynárenská 44/15, 274 01 Slaný-Kvíček

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

KRAVÍN, o.s., IČ 26607794, se sídlem Únětice 26,
252 62 Horoměřice

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Město Slaný, IČ 00234877, se sídlem Velvarská 136,
274 01 Slaný

Veřejný

Obce

Nadační fond Koleč, IČ 27881091, se sídlem Koleč 103, 273 29 Koleč

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Poláček Farma Hole s.r.o., IČ 27152383, se sídlem
Hole 11, 252 64 Velké Přílepy

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Roztoč o.s., IČ 26606551, se sídlem Čechova 564,
252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy, IČ 47005688,
se sídlem Nám. 5. května 102, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Ostatní

Sbor dobrovolných hasičů Velvary, IČ 00874043, se sídlem Karla Krohna 270, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Sport

SILNICE Slaný, spol. s.r.o., IČ 48953661, se sídlem Netovická 51, 274 01 Slaný

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Spolek pro obnovu únětické kultury,  68378939,
se sídlem Únětice 6, 252 62 Horoměřice

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

mikroregion "Od Okoře k Vltavě", IČ 70822344, se sídlem Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

Veřejný

Ostatní

Vodohospodářské Sdružení obcí Slánské oblasti, IČ 48707996, se sídlem Polit. vězňů 1523, 274 01 Slaný

Veřejný

Ostatní

Jaroslav Huk, bydliště 17. listopadu 557, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

František Saifrt st., bydliště Spořilov 450, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Jitka Janouchová, bydliště Tuřany 94, 273 79 Tuřany

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Český svaz ochránců přírody Kladensko, IČ 75150018,
se sídlem U sv. Jiří 36, 273 06 Libušín

Soukromý - neziskový

Příroda a krajina

Tělocvičná jednota Sokol Roztoky u Prahy, IČ 00472956,
se sídlem Tyršovo náměstí 480, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Sport

Adam Pávek, IČ 71493387, se sídlem Jungmannova 68,
252 63 Roztoky

Soukromý - podnikatelský

Příroda a krajina

Městys Zlonice, IČ 00235172, se sídlem Náměstí Pod Lipami 79, 273 71 Zlonice

Veřejný

Obce

Obec Horoměřice, IČ 00241229, se sídlem Velvarská 100, 252 62 Horoměřice

Veřejný

Obce

Harvest Films, o.s., IČ 22845828, se sídlem Ke Statkům 79, 252 65 Tursko

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Slánská scéna o.s., IČ 22692266, se sídlem Velvarská 136, 274 01 Slaný

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Jana Holíková, IČ 62556371, se sídlem Zákolany-Kováry 16, 273 28 Zákolany

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

1. Zichovecká s.r.o., IČ 284 34 684, se sídlem Zichovec 46, 273 74 Klobuky

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Město Smečno, IČ 00234893, se sídlem Nám. T. G. M. 12, 273 05 Smečno

Veřejný

Obce

Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ, IČ 70988111, se sídlem Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy

Veřejný

Kultura a vzdělávání

Kateřina Husárová, bydliště Vikova 273, 274 01 Slaný

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Obec Tuřany, IČ 00234222, se sídlem Tuřany 10,
273 79 Tuřany

Veřejný

Obce

Zoopark Zájezd o.p.s., IČ 27564916, se sídlem Zájezd 5, 273 43 Buštěhrad

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Obec Klobuky, IČ 00234524, se sídlem 9. května 62,
273 74 Klobuky

Veřejný

Obce

Obec Únětice, IČ 00241792, se sídlem Náves 17/4,
252 62 Horoměřice

Veřejný

Obce

Obec Žižice, IČ 00235211, se sídlem Žižice 31, 274 01 Slaný

Veřejný

Obce

Obec Stehelčeves, IČ 00234915, se sídlem Hlavní 43,
273 42 Stehelčeves

Veřejný

Obce

Obec Libochovičky, IČ 00640522, se sídlem Libochovičky 13, 273 42 Stehelčeves

Veřejný

Obce

Statek Kováry o.s., IČ 69059268, se sídlem Kováry 16, 
273 28 Zákolany

Soukromý - neziskový

Sport

Sbor dobrovolných hasičů Plchov, IČ 62979612, se sídlem Plchov 42, 273 75 Třebíz

Soukromý - neziskový

Sport

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - KOZINEC, IČ 63833727,
se sídlem Holubice-Kozinec 175, 252 65 Tursko

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Obec Zájezd, IČ 00640531, se sídlem Zájezd 26,
273 43 Buštěhrad

Veřejný

Obce

"Budečsko", IČ 70959617, se sídlem Koleč 103,
273 29 Koleč

Veřejný

Ostatní

Michal Vocílka, bydliště Javorová 113, 252 65 Holubice

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Obec Nelahozeves, IČ 00237094, se sídlem Školní 3,
277 51 Nelahozeves

Veřejný

Obce

Natvrdlí, o.s., IČ 27010236, se sídlem Pivovarská 261, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Obec Lidice, IČ 00234648, se sídlem
10. června 1942 č.p. 161, 273 54 Lidice

Veřejný

Obce

Romodrom o.p.s., IČ 26537036, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Soukromý - neziskový

Ostatní

Prima ovocná palírna, s.r.o., IČ 27077519, se sídlem Třebíz 25, 273 75 Třebíz

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

 

Plénum místního partnerství – k 8. 11. 2016

Partner

Sektor

Zájmová skupina

Asociace sport pro všechny Veltrusy, IČ 47010479,
se sídlem Alešova 296, 277 46 Veltrusy

Soukromý - neziskový

Sport

Česká tábornická unie T.K. DRACI Roztoky, IČ 67361242, se sídlem Lidická 1017, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Příroda a krajina

Kladensko a Slánsko, IČ 71184996, se sídlem Hradečno 35, 273 04 Kačice

Veřejný

Ostatní

EKOFRUKT Slaný spol. s r.o., IČ 46348561, se sídlem Trojanova 1566, 274 01 Slaný

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Město Slaný, IČ 00234877, se sídlem Velvarská 136,
274 01 Slaný

Veřejný

Obce

Nadační fond Koleč, IČ 27881091, se sídlem Koleč 103, 273 29 Koleč

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Poláček Farma Hole s.r.o., IČ 27152383, se sídlem
Hole 11, 252 64 Velké Přílepy

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Roztoč o.s., IČ 26606551, se sídlem Čechova 564,
252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy, IČ 47005688,
se sídlem Nám. 5. května 102, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Ostatní

Sbor dobrovolných hasičů Velvary, IČ 00874043, se sídlem Karla Krohna 270, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Sport

SILNICE Slaný, spol. s.r.o., IČ 48953661, se sídlem Netovická 51, 274 01 Slaný

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Spolek pro obnovu únětické kultury,  68378939,
se sídlem Únětice 6, 252 62 Horoměřice

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

mikroregion "Od Okoře k Vltavě", IČ 70822344, se sídlem Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

Veřejný

Ostatní

Vodohospodářské Sdružení obcí Slánské oblasti, IČ 48707996, se sídlem Polit. vězňů 1523, 274 01 Slaný

Veřejný

Ostatní

Jaroslav Huk, bydliště 17. listopadu 557, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

František Saifrt st., bydliště Spořilov 450, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Jitka Janouchová, bydliště Tuřany 94, 273 79 Tuřany

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Český svaz ochránců přírody Kladensko, IČ 75150018,
se sídlem U sv. Jiří 36, 273 06 Libušín

Soukromý - neziskový

Příroda a krajina

Tělocvičná jednota Sokol Roztoky u Prahy, IČ 00472956,
se sídlem Tyršovo náměstí 480, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Sport

Adam Pávek, IČ 71493387, se sídlem Jungmannova 68,
252 63 Roztoky

Soukromý - podnikatelský

Příroda a krajina

Městys Zlonice, IČ 00235172, se sídlem Náměstí Pod Lipami 79, 273 71 Zlonice

Veřejný

Obce

Obec Horoměřice, IČ 00241229, se sídlem Velvarská 100, 252 62 Horoměřice

Veřejný

Obce

Harvest Films, o.s., IČ 22845828, se sídlem Ke Statkům 79, 252 65 Tursko

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Slánská scéna o.s., IČ 22692266, se sídlem Velvarská 136, 274 01 Slaný

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Jana Holíková, IČ 62556371, se sídlem Zákolany-Kováry 16, 273 28 Zákolany

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

1. Zichovecká s.r.o., IČ 284 34 684, se sídlem Zichovec 46, 273 74 Klobuky

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Město Smečno, IČ 00234893, se sídlem Nám. T. G. M. 12, 273 05 Smečno

Veřejný

Obce

Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ, IČ 70988111, se sídlem Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy

Veřejný

Kultura a vzdělávání

Kateřina Husárová, bydliště Vikova 273, 274 01 Slaný

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Obec Tuřany, IČ 00234222, se sídlem Tuřany 10,
273 79 Tuřany

Veřejný

Obce

Zoopark Zájezd o.p.s., IČ 27564916, se sídlem Zájezd 5, 273 43 Buštěhrad

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Obec Klobuky, IČ 00234524, se sídlem 9. května 62,
273 74 Klobuky

Veřejný

Obce

Obec Únětice, IČ 00241792, se sídlem Náves 17/4,
252 62 Horoměřice

Veřejný

Obce

Obec Žižice, IČ 00235211, se sídlem Žižice 31, 274 01 Slaný

Veřejný

Obce

Obec Stehelčeves, IČ 00234915, se sídlem Hlavní 43,
273 42 Stehelčeves

Veřejný

Obce

Obec Libochovičky, IČ 00640522, se sídlem Libochovičky 13, 273 42 Stehelčeves

Veřejný

Obce

Statek Kováry o.s., IČ 69059268, se sídlem Kováry 16, 
273 28 Zákolany

Soukromý - neziskový

Sport

Sbor dobrovolných hasičů Plchov, IČ 62979612, se sídlem Plchov 42, 273 75 Třebíz

Soukromý - neziskový

Sport

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - KOZINEC, IČ 63833727,
se sídlem Holubice-Kozinec 175, 252 65 Tursko

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Obec Zájezd, IČ 00640531, se sídlem Zájezd 26,
273 43 Buštěhrad

Veřejný

Obce

"Budečsko", IČ 70959617, se sídlem Koleč 103,
273 29 Koleč

Veřejný

Ostatní

Michal Vocílka, bydliště Javorová 113, 252 65 Holubice

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Obec Nelahozeves, IČ 00237094, se sídlem Školní 3,
277 51 Nelahozeves

Veřejný

Obce

Natvrdlí, o.s., IČ 27010236, se sídlem Pivovarská 261, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Obec Lidice, IČ 00234648, se sídlem
10. června 1942 č.p. 161, 273 54 Lidice

Veřejný

Obce

Romodrom o.p.s., IČ 26537036, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Soukromý - neziskový

Ostatní

Prima ovocná palírna, s.r.o., IČ 27077519, se sídlem Třebíz 25, 273 75 Třebíz

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Město Velvary, IČ 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

Veřejný

Obce

Město Buštěhrad, IČ 00234214, se sídlem Revoluční 1,

273 43 Buštěhrad

Veřejný

Obce

 

Plénum místního partnerství – k 8. 11. 2018

Partner

Sektor

Zájmová skupina

Asociace sport pro všechny Veltrusy, IČ 47010479,
se sídlem Alešova 296, 277 46 Veltrusy

Soukromý - neziskový

Sport

Česká tábornická unie T.K. DRACI Roztoky, IČ 67361242, se sídlem Lidická 1017, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Příroda a krajina

Kladensko a Slánsko, IČ 71184996, se sídlem Hradečno 35, 273 04 Kačice

Veřejný

Ostatní

EKOFRUKT Slaný spol. s r.o., IČ 46348561, se sídlem Trojanova 1566, 274 01 Slaný

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Město Slaný, IČ 00234877, se sídlem Velvarská 136,
274 01 Slaný

Veřejný

Obce

Nadační fond Koleč, IČ 27881091, se sídlem Koleč 103, 273 29 Koleč

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Poláček Farma Hole s.r.o., IČ 27152383, se sídlem
Hole 11, 252 64 Velké Přílepy

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Roztoč o.s., IČ 26606551, se sídlem Čechova 564,
252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy, IČ 47005688,
se sídlem Nám. 5. května 102, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Ostatní

Sbor dobrovolných hasičů Velvary, IČ 00874043, se sídlem Karla Krohna 270, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Sport

SILNICE Slaný, spol. s.r.o., IČ 48953661, se sídlem Netovická 51, 274 01 Slaný

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Spolek pro obnovu únětické kultury,  68378939,
se sídlem Únětice 6, 252 62 Horoměřice

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

mikroregion "Od Okoře k Vltavě", IČ 70822344, se sídlem Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

Veřejný

Ostatní

Vodohospodářské Sdružení obcí Slánské oblasti, IČ 48707996, se sídlem Polit. vězňů 1523, 274 01 Slaný

Veřejný

Ostatní

Jaroslav Huk, bydliště 17. listopadu 557, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

František Saifrt st., bydliště Spořilov 450, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Jitka Janouchová, bydliště Tuřany 94, 273 79 Tuřany

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Český svaz ochránců přírody Kladensko, IČ 75150018,
se sídlem U sv. Jiří 36, 273 06 Libušín

Soukromý - neziskový

Příroda a krajina

Tělocvičná jednota Sokol Roztoky u Prahy, IČ 00472956,
se sídlem Tyršovo náměstí 480, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Sport

Adam Pávek, IČ 71493387, se sídlem Jungmannova 68,
252 63 Roztoky

Soukromý - podnikatelský

Příroda a krajina

Městys Zlonice, IČ 00235172, se sídlem Náměstí Pod Lipami 79, 273 71 Zlonice

Veřejný

Obce

Obec Horoměřice, IČ 00241229, se sídlem Velvarská 100, 252 62 Horoměřice

Veřejný

Obce

Harvest Films, o.s., IČ 22845828, se sídlem Ke Statkům 79, 252 65 Tursko

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Slánská scéna o.s., IČ 22692266, se sídlem Velvarská 136, 274 01 Slaný

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Jana Holíková, IČ 62556371, se sídlem Zákolany-Kováry 16, 273 28 Zákolany

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

1. Zichovecká s.r.o., IČ 284 34 684, se sídlem Zichovec 46, 273 74 Klobuky

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Město Smečno, IČ 00234893, se sídlem Nám. T. G. M. 12, 273 05 Smečno

Veřejný

Obce

Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ, IČ 70988111, se sídlem Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy

Veřejný

Kultura a vzdělávání

Kateřina Husárová, bydliště Vikova 273, 274 01 Slaný

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Obec Tuřany, IČ 00234222, se sídlem Tuřany 10,
273 79 Tuřany

Veřejný

Obce

Zoopark Zájezd o.p.s., IČ 27564916, se sídlem Zájezd 5, 273 43 Buštěhrad

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Obec Klobuky, IČ 00234524, se sídlem 9. května 62,
273 74 Klobuky

Veřejný

Obce

Obec Únětice, IČ 00241792, se sídlem Náves 17/4,
252 62 Horoměřice

Veřejný

Obce

Obec Žižice, IČ 00235211, se sídlem Žižice 31, 274 01 Slaný

Veřejný

Obce

Obec Stehelčeves, IČ 00234915, se sídlem Hlavní 43,
273 42 Stehelčeves

Veřejný

Obce

Obec Libochovičky, IČ 00640522, se sídlem Libochovičky 13, 273 42 Stehelčeves

Veřejný

Obce

Statek Kováry o.s., IČ 69059268, se sídlem Kováry 16, 
273 28 Zákolany

Soukromý - neziskový

Sport

Sbor dobrovolných hasičů Plchov, IČ 62979612, se sídlem Plchov 42, 273 75 Třebíz

Soukromý - neziskový

Sport

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - KOZINEC, IČ 63833727,
se sídlem Holubice-Kozinec 175, 252 65 Tursko

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Obec Zájezd, IČ 00640531, se sídlem Zájezd 26,
273 43 Buštěhrad

Veřejný

Obce

"Budečsko", IČ 70959617, se sídlem Koleč 103,
273 29 Koleč

Veřejný

Ostatní

Michal Vocílka, bydliště Javorová 113, 252 65 Holubice

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Obec Nelahozeves, IČ 00237094, se sídlem Školní 3,
277 51 Nelahozeves

Veřejný

Obce

Natvrdlí, o.s., IČ 27010236, se sídlem Pivovarská 261, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Obec Lidice, IČ 00234648, se sídlem
10. června 1942 č.p. 161, 273 54 Lidice

Veřejný

Obce

Romodrom o.p.s., IČ 26537036, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Soukromý - neziskový

Ostatní

Prima ovocná palírna, s.r.o., IČ 27077519, se sídlem Třebíz 25, 273 75 Třebíz

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Město Velvary, IČ 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

Veřejný

Obce

Město Buštěhrad, IČ 00234214, se sídlem Revoluční 1,

273 43 Buštěhrad

Veřejný

Obce

Vítězslav Richter, IČ 10254587, s místem podnikání Knovíz 185

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Statek Novák Jarpice-Kamenice s.r.o., IČ 27407730, se sídlem Horní Kamenice 4, korespondenční adresa Jarpice 29, 273 72 Šlapanice

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

 

Plénum místního partnerství – k 5. 11. 2019

Partner

Sektor

Zájmová skupina

Asociace sport pro všechny Veltrusy, IČ 47010479,
se sídlem Alešova 296, 277 46 Veltrusy

Soukromý - neziskový

Sport

Česká tábornická unie T.K. DRACI Roztoky, IČ 67361242, se sídlem Lidická 1017, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Příroda a krajina

Kladensko a Slánsko, IČ 71184996, se sídlem Hradečno 35, 273 04 Kačice

Veřejný

Ostatní

EKOFRUKT Slaný spol. s r.o., IČ 46348561, se sídlem Trojanova 1566, 274 01 Slaný

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Město Slaný, IČ 00234877, se sídlem Velvarská 136,
274 01 Slaný

Veřejný

Obce

Nadační fond Koleč, IČ 27881091, se sídlem Koleč 103, 273 29 Koleč

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Poláček Farma Hole s.r.o., IČ 27152383, se sídlem
Hole 11, 252 64 Velké Přílepy

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Roztoč o.s., IČ 26606551, se sídlem Čechova 564,
252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy, IČ 47005688,
se sídlem Nám. 5. května 102, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Ostatní

Sbor dobrovolných hasičů Velvary, IČ 00874043, se sídlem Karla Krohna 270, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Sport

SILNICE Slaný, spol. s.r.o., IČ 48953661, se sídlem Netovická 51, 274 01 Slaný

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Spolek pro obnovu únětické kultury,  68378939,
se sídlem Únětice 6, 252 62 Horoměřice

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

mikroregion "Od Okoře k Vltavě", IČ 70822344, se sídlem Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

Veřejný

Ostatní

Vodohospodářské Sdružení obcí Slánské oblasti, IČ 48707996, se sídlem Polit. vězňů 1523, 274 01 Slaný

Veřejný

Ostatní

Jaroslav Huk, bydliště 17. listopadu 557, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

František Saifrt st., bydliště Spořilov 450, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Jitka Janouchová, bydliště Tuřany 94, 273 79 Tuřany

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Tělocvičná jednota Sokol Roztoky u Prahy, IČ 00472956,
se sídlem Tyršovo náměstí 480, 252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Sport

Adam Pávek, IČ 71493387, se sídlem Jungmannova 68,
252 63 Roztoky

Soukromý - podnikatelský

Příroda a krajina

Městys Zlonice, IČ 00235172, se sídlem Náměstí Pod Lipami 79, 273 71 Zlonice

Veřejný

Obce

Obec Horoměřice, IČ 00241229, se sídlem Velvarská 100, 252 62 Horoměřice

Veřejný

Obce

Harvest Films, o.s., IČ 22845828, se sídlem Ke Statkům 79, 252 65 Tursko

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Slánská scéna o.s., IČ 22692266, se sídlem Velvarská 136, 274 01 Slaný

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Jana Holíková, IČ 62556371, se sídlem Zákolany-Kováry 16, 273 28 Zákolany

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

1. Zichovecká s.r.o., IČ 284 34 684, se sídlem Zichovec 46, 273 74 Klobuky

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Město Smečno, IČ 00234893, se sídlem Nám. T. G. M. 12, 273 05 Smečno

Veřejný

Obce

Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ, IČ 70988111, se sídlem Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy

Veřejný

Kultura a vzdělávání

Kateřina Husárová, bydliště Vikova 273, 274 01 Slaný

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Obec Tuřany, IČ 00234222, se sídlem Tuřany 10,
273 79 Tuřany

Veřejný

Obce

Zoopark Zájezd o.p.s., IČ 27564916, se sídlem Zájezd 5, 273 43 Buštěhrad

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Obec Klobuky, IČ 00234524, se sídlem 9. května 62,
273 74 Klobuky

Veřejný

Obce

Obec Únětice, IČ 00241792, se sídlem Náves 17/4,
252 62 Horoměřice

Veřejný

Obce

Obec Žižice, IČ 00235211, se sídlem Žižice 31, 274 01 Slaný

Veřejný

Obce

Obec Stehelčeves, IČ 00234915, se sídlem Hlavní 43,
273 42 Stehelčeves

Veřejný

Obce

Obec Libochovičky, IČ 00640522, se sídlem Libochovičky 13, 273 42 Stehelčeves

Veřejný

Obce

Statek Kováry o.s., IČ 69059268, se sídlem Kováry 16, 
273 28 Zákolany

Soukromý - neziskový

Sport

Sbor dobrovolných hasičů Plchov, IČ 62979612, se sídlem Plchov 42, 273 75 Třebíz

Soukromý - neziskový

Sport

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - KOZINEC, IČ 63833727,
se sídlem Holubice-Kozinec 175, 252 65 Tursko

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Obec Zájezd, IČ 00640531, se sídlem Zájezd 26,
273 43 Buštěhrad

Veřejný

Obce

"Budečsko", IČ 70959617, se sídlem Koleč 103,
273 29 Koleč

Veřejný

Ostatní

Michal Vocílka, bydliště Javorová 113, 252 65 Holubice

Soukromý - neziskový

Fyzické osoby

Obec Nelahozeves, IČ 00237094, se sídlem Školní 3,
277 51 Nelahozeves

Veřejný

Obce

Natvrdlí, o.s., IČ 27010236, se sídlem Pivovarská 261, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Obec Lidice, IČ 00234648, se sídlem
10. června 1942 č.p. 161, 273 54 Lidice

Veřejný

Obce

Romodrom o.p.s., IČ 26537036, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Soukromý - neziskový

Ostatní

Prima ovocná palírna, s.r.o., IČ 27077519, se sídlem Třebíz 25, 273 75 Třebíz

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Město Velvary, IČ 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

Veřejný

Obce

Město Buštěhrad, IČ 00234214, se sídlem Revoluční 1,

273 43 Buštěhrad

Veřejný

Obce

Statek Novák Jarpice-Kamenice s.r.o., IČ 27407730, se sídlem Horní Kamenice 4, korespondenční adresa Jarpice 29, 273 72 Šlapanice

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Mateřská školy Řisuty, IČ 71294279, se sídlem Řisuty 64, 273 78 Řisuty

Veřejný

Kultura a vzdělávání

Obec Pchery, IČ 00234788, se sídlem Humny 333, 273 08 Pchery

Veřejný

Obce

 

HK od 13. 11. 2014 do 8. 11. 2016

člen

sektor

Zájmová skupina

Sbor dobrovolných hasičů Velvary, IČ 00874043, se sídlem Karla Krohna 270, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Sport

Vodohospodářské Sdružení obcí Slánské oblasti, IČ 48707996, se sídlem Polit. vězňů 1523, 274 01 Slaný

Veřejný

Ostatní

EKOFRUKT Slaný spol. s r.o., IČ 46348561, se sídlem Trojanova 1566, 274 01 Slaný

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Sdružení Roztoč z.s., IČ 26606551, se sídlem Čechova 564,
252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Poláček Farma Hole s.r.o., IČ 27152383, se sídlem
Hole 11, 252 64 Velké Přílepy

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Houda-Jirák s.r.o., IČ 46354239, se sídlem Plynárenská 44/15, 274 01 Slaný

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Obec Horoměřice, IČ 00241229, se sídlem Velvarská 100, 252 62 Horoměřice

Veřejný

Obce

 

HK od 8. 11. 2016 do 8. 11. 2018

člen

sektor

Zájmová skupina

Sbor dobrovolných hasičů Velvary, IČ 00874043, se sídlem Karla Krohna 270, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Sport

Vodohospodářské Sdružení obcí Slánské oblasti, IČ 48707996, se sídlem Polit. vězňů 1523, 274 01 Slaný

Veřejný

Ostatní

EKOFRUKT Slaný spol. s r.o., IČ 46348561, se sídlem Trojanova 1566, 274 01 Slaný

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Sdružení Roztoč z.s., IČ 26606551, se sídlem Čechova 564,
252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Poláček Farma Hole s.r.o., IČ 27152383, se sídlem
Hole 11, 252 64 Velké Přílepy

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Obec Horoměřice, IČ 00241229, se sídlem Velvarská 100, 252 62 Horoměřice

Veřejný

Obce

 

HK od 8. 11. 2018

člen

sektor

Zájmová skupina

Sbor dobrovolných hasičů Velvary, IČ 00874043, se sídlem Karla Krohna 270, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Sport

Vodohospodářské Sdružení obcí Slánské oblasti, IČ 48707996, se sídlem Polit. vězňů 1523, 274 01 Slaný

Veřejný

Ostatní

EKOFRUKT Slaný spol. s r.o., IČ 46348561, se sídlem Trojanova 1566, 274 01 Slaný

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Sdružení Roztoč z.s., IČ 26606551, se sídlem Čechova 564,
252 63 Roztoky

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Poláček Farma Hole s.r.o., IČ 27152383, se sídlem
Hole 11, 252 64 Velké Přílepy

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Obec Lidice, IČ 00234648, se sídlem  10. června 1942 č.p. 161, 273 54 Lidice

Veřejný

Obce

 

DRMP od 13. 11. 2014 do 8. 11. 2016

člen

sektor

Zájmová skupina

Jana Holíková, IČ 62556371, se sídlem Zákolany-Kováry 16,
273 28 Zákolany

Soukromý podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Městys Zlonice, IČ 00235172, se sídlem nám. Pod Lipami 29,
273 71 Zlonice

Veřejný

Obce

KRAVÍN, IČ 26607794, se sídlem Rýznerova 26/43, Únětice
252 62 Horoměřice

Soukromý nepodnikatelský

Kultura a vzdělávání

 

DRMP od 8. 11. 2016 do 8. 11. 2018

člen

sektor

Zájmová skupina

Jana Holíková, IČ 62556371, se sídlem Zákolany-Kováry 16,
273 28 Zákolany

Soukromý podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Městys Zlonice, IČ 00235172, se sídlem nám. Pod Lipami 29,
273 71 Zlonice

Veřejný

Obce

Natvrdlí, o.s., IČ 27010236, se sídlem Pivovarská 261, 273 24 Velvary

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Bc. Michal Vocílka, nar. 15. 7. 1978

Soukromý nepodnikatelský

Fyzické osoby

Obec Stehelčeves, IČ 00234915, se sídlem Hlavní 43,
273 42 Stehelčeves

Veřejný

Obce

Prima ovocná palírna, s.r.o., IČ 27077519, se sídlem Třebíz 25, 273 75 Třebíz

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

 

DRMP od 8. 11. 2018 do 5. 11. 2019

člen

sektor

Zájmová skupina

Jana Holíková, IČ 62556371, se sídlem Zákolany-Kováry 16,
273 28 Zákolany

Soukromý podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Městys Zlonice, IČ 00235172, se sídlem nám. Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice

Veřejný

Obce

Město Slaný, IČ 00234877, se sídlem Velvarská 136,
274 01 Slaný

Veřejný

Obce

Bc. Michal Vocílka, nar. 15. 7. 1978

Soukromý nepodnikatelský

Fyzické osoby

Spolek pro obnovu únětické kultury,  68378939,
se sídlem Náves 17/4, 252 62 Únětice

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Prima ovocná palírna, s.r.o., IČ 27077519, se sídlem Třebíz 25, 273 75 Třebíz

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

 

DRMP od 5. 11. 2019

člen

sektor

Zájmová skupina

Městys Zlonice, IČ 00235172, se sídlem nám. Pod Lipami 29,
273 71 Zlonice

Veřejný

Obce

Statek Novák Jarpice-Kamenice s.r.o., IČ 27407730, se sídlem Horní Kamenice 4, korespondenční adresa Jarpice 29, 273 72 Šlapanice

Soukromý - podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

Město Slaný, IČ 00234877, se sídlem Velvarská 136,
274 01 Slaný

Veřejný

Obce

Bc. Michal Vocílka, nar. 15. 7. 1978

Soukromý nepodnikatelský

Fyzické osoby

Spolek pro obnovu únětické kultury,  68378939,
se sídlem Náves 17/4, 252 62 Únětice

Soukromý - neziskový

Kultura a vzdělávání

Prima ovocná palírna, s.r.o., IČ 27077519, se sídlem Třebíz 25, 273 75 Třebíz

Soukromý - podnikatelský

Ostatní podnikatelé

 

SRMP od 13. 11. 2014 do 8. 11. 2016

člen

sektor

Zájmová skupina

RNDr. Jaroslav Huk, CSc., datum narození 24. 11. 1958

Soukromý nepodnikatelský

Fyzické osoby

HARVEST FILMS, IČ 22845828, se sídlem Ke Statkům 79,
252 65 Tursko

Soukromý nepodnikatelský

Kultura a vzdělávání

mikroregion „Od Okoře k Vltavě“, IČ 70822344, se sídlem Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

Veřejný

Ostatní

SILNICE Slaný, spol. s. r. o., IČ 48953661, se sídlem Netovická 351, 274 01 Slaný

Soukromý podnikatelský

Ostatní podnikatelé

Kladensko a Slánsko, IČ 71184996, se sídlem Hradečno 35, 273 04 Kačice

Veřejný

Ostatní

ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE T. K. DRACI ROZTOKY, IČ 67361242, se sídlem Lidická 1017, 252 63 Roztoky

Soukromý nepodnikatelský

Příroda a krajina

 

SRMP od 8. 11. 2016 do 8. 11. 2018

člen

sektor

Zájmová skupina

RNDr. Jaroslav Huk, CSc., datum narození 24. 11. 1958

Soukromý nepodnikatelský

Fyzické osoby

HARVEST FILMS, IČ 22845828, se sídlem Ke Statkům 79,
252 65 Tursko

Soukromý nepodnikatelský

Kultura a vzdělávání

mikroregion „Od Okoře k Vltavě“, IČ 70822344, se sídlem Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

Veřejný

Ostatní

SILNICE Slaný, spol. s. r. o., IČ 48953661, se sídlem Netovická 351, 274 01 Slaný

Soukromý podnikatelský

Ostatní podnikatelé

"Budečsko", IČ 70959617, se sídlem Koleč 103,
273 29 Koleč

Veřejný

Ostatní

ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE T. K. DRACI ROZTOKY, IČ 67361242, se sídlem Lidická 1017, 252 63 Roztoky

Soukromý nepodnikatelský

Příroda a krajina

 

SRMP od 8. 11. 2018 do 5. 11. 2019

člen

sektor

Zájmová skupina

RNDr. Jaroslav Huk, CSc., datum narození 24. 11. 1958

Soukromý nepodnikatelský

Fyzické osoby

Spolek Natvrdlí, IČ 27010236, se sídlem Pivovarská 261, 273 24 Velvary

Soukromý nepodnikatelský

Kultura a vzdělávání

mikroregion „Od Okoře k Vltavě“, IČ 70822344, se sídlem Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

Veřejný

Ostatní

SILNICE Slaný, spol. s. r. o., IČ 48953661, se sídlem Netovická 351, 274 01 Slaný

Soukromý podnikatelský

Ostatní podnikatelé

"Budečsko", IČ 70959617, se sídlem Koleč 103,
273 29 Koleč

Veřejný

Ostatní

ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE T. K. DRACI ROZTOKY, IČ 67361242, se sídlem Lidická 1017, 252 63 Roztoky

Soukromý nepodnikatelský

Příroda a krajina

 

SRMP od 5. 11. 2019

člen

sektor

Zájmová skupina

RNDr. Jaroslav Huk, CSc., datum narození 24. 11. 1958

Soukromý nepodnikatelský

Fyzické osoby

Spolek Natvrdlí, IČ 27010236, se sídlem Pivovarská 261, 273 24 Velvary

Soukromý nepodnikatelský

Kultura a vzdělávání

mikroregion „Od Okoře k Vltavě“, IČ 70822344, se sídlem Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

Veřejný

Ostatní

Jana Holíková, IČ 62556371, se sídlem Zákolany-Kováry 16,
273 28 Zákolany

Soukromý podnikatelský

Podnikatelé v zemědělství

"Budečsko", IČ 70959617, se sídlem Koleč 103,
273 29 Koleč

Veřejný

Ostatní

ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE T. K. DRACI ROZTOKY, IČ 67361242, se sídlem Lidická 1017, 252 63 Roztoky

Soukromý nepodnikatelský

Příroda a krajina

 

 

 

 

latest jordan Sneakers | blush pink adidas superstars suede red white Mid Light Smoke Grey - Grailify

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí