Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Do tří výzev IROP je podáno celkem 18 projektů

Ve 12 hodin se dnes, 11. 5. 2023, uzavřel příjem projektových záměrů do prvních tří vyhlášených výzev IROP/CLLD 2021-2027. Do výzvy Doprava I podali žadatelé 8 projektů, objem celkových způsobilých výdajů těchto záměrů (19,32 mil. Kč) vysoko překročil alokaci (13 mil. Kč). Ve výzvách Vzdělávání I (6 záměrů, CZV celkem 11,82 mil. Kč) a Sociální služby I. (4 záměry, CZV celkem 4,24 mil. Kč) nebyla alokace vyčerpána. Hodnotící komise se sejde 18. května 2023, po ní budou žadatelé vyrozuměni o výsledku svých záměrů, a po 10denní lhůtě pro možné odvolání provede výběr projektových záměrů správní rada místního partnerství.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí