Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Potvrzen výběr sedmi projektů OP TAK

Správní rada místního partnerství schválila 2. listopadu 2023 výběr projektů podaných do první výzvy OP TAK. Všech sedm žadatelů postoupilo do „dalšího kola“ a s potvrzením od místní akční skupiny  může podat žádost do výzvy MPO Technologie pro MAS – výzva I. Po Novém roce 2024 bude vyhlášena naše druhá výzva, protože ještě více než polovina alokace nebyla první výzvou vyčerpána.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí