Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Poslední výzva PRV č. 9 byla uzavřena

Do poslední výzvy z Programu rozvoje venkova se přihlásilo celkem 17 žadatelů se svými projekty. Celková alokace na výzvu je 3 481 165 Kč, byly podány projekty s celkovou požadovanou dotací  4 735 805 Kč. Přehled podaných žádostí naleznete zde.

Hana Dolanská

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí