Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Po první výzvě OP TAK zůstala více než polovina naší alokace

Do první výzvy OP TAK bylo podáno sedm žádostí. Celkový souhrn požadavků všech sedmi podnikatelů jsou necelé tři miliony korun, takže zhruba čtyři miliony korun zůstávají na druhou výzvu. Vyhlásíme ji s menším odstupem po vyhodnocení této výzvy, pravděpodobně počátkem roku 2024.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí