Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Zahraniční spolupráce s burgundským regionem Puisaye–Forterre

Pro získání nových zkušeností a významné pomoci je důležité využít a prohlubovat kontakty se zahraničím.

affiliate tracking url | Air Jordan 1 Retro High OG "UNC Patent" Obsidian/Blue Chill-White For Sale – Fitforhealth

Na základě kontaktůzískaných při mezinárodní konferenci o programu Leader pořádané v roce 2005 Ministerstvem zemědělství ČR jsme navázali kontakt s burgundským regionem Puisaye – Forterre. Tato MAS leží asi 130 km jižně od Paříže a sdružuje 69 vesnic s více než 33 tisíci obyvatel. Je to skutečně venkovská oblast, téměř 10 % ekonomicky aktivních obyvatel pracuje v zemědělství. Pro budoucí rozvoj je stejně jako u nás důležité využití možností cestovního ruchu, daných přírodním a kulturním bohatstvím regionu. Hlavním směrem spolupráce bude využití zkušeností burgundského regionu při rozšiřování kulturních aktivit.

V zakládajících zemích Evropské unie pracují MAS s programy typu Leader již mnoho let, vědí jak financovat projekty a především nám v této fázi mohou poradit při budování základů partnerství a vytváření organizační struktury naší MAS. Řada zejména větších obcí a měst Přemyslovských středních Čech udržuje kontakty s partnerskými městy v různých evropských zemích, například Královské město Slaný (německé město Pegnitz, slovenská Skalica), Roztoky (anglické městečko Wingrave, rakouský Klosterneuburg, polské město Skawina a německý Eschborn) a město Libčice nad Vltavou (rakouský St. Ulrich bei Steyr).

Přes určité rozdíly v hustotě osídlení a velikosti území mají naše regiony mnoho společného. Je to především důraz na budování turistické infrastruktury, lepší využití zemědělské produkce a velmi důležitá role kultury v proporcionálním rozvoji regionu. V poslední době také ve Francii roste, podobně jako u nás, význam funkce rezidenční, neboť mnoho obyvatel Paříže i oblasti Ile de France (prstenec okolo hlavního města) si hledá bydlení i sídla pro své firmy dále od centra.

Po výměně korespondence a návštěvě burgundských přátel jsme podepsali partnerskou smlouvu o realizaci společného projektu „Terres d´art – Krajiny umění“. Dohoda spočívá v realizaciřady společných, především hudebních projektů v letech 2007-2008, s důrazem na překlady a interpretace děl charakterizujících kulturu partnerského regionu a na společnou novou tvorbu. Nositelem projektu je burgundský partner, který v podmínkách programu Leader pracuje již několik let.

V roce 2007 proběhlo 15 společných koncertů našich a burgundských umělců, z nichž převážná většina se uskutečnila v Burgundsku. Jednalo se o velmi široké spektrum hudebníchžánrů, od vážné hudby (Komorní orchestr Dvořákova kraje) přes salonní hudbu z přelomu 19. a 20. století (Mousse de Champagne a quartet Dvořák) až po moderní kabaret (Lemura a trio Ocrés,) a středověkou hudbu (Krleš a Obsidienne). Dva z těchto projektů, salonní a středověká hudba byly po nastudování společného programu vydány na CD. Spolupráce vyvrcholila společným scénickým provedením vánoční mše J.J. Ryby v Burgundsku.

Je nutné zmínit i vzájemné návštěvy osob aktivně působících v obou partnerských regionech (zástupci samosprávy místní i regionální, občanských i podnikatelských iniciativ). Tato setkání významně napomáhají výměně zkušeností a především pro nás jsou velmi cenná na počátcích našeho zapojení do programu Leader. V roce 2006 jsme navštívili Burgundsko a v listopadu 2007 devadesátičlenná výprava burgundských strávila čtyři dny ve středních Čechách. V rámci této výpravy zde byla i skupina burgundských tesařů, kteří se zaměřují na opravy památek a realizace nových staveb ve středověkém stylu.

Po společných kulturních projektech by měla přijít spolupráce v oblasti mimoškolních aktivit, tradičních řemesel, cestovního ruchu a též v příbuzných oborech průmyslu a zemědělství, jako je například ovocnářství a zpracovatelský průmysl. Podnikli jsme společně s našimi burgundskými přáteli také první krůčky k rozšíření kulturní spolupráce na další regiony (polské a německé) se kterými má Středočeský kraj uzavřené partnerské smlouvy.

V srpnu roku 2008 byl první, dvouletý projekt kulturní spolupráce mezi MAS Přemyslovské střední Čechy a MAS (GAL) Puisaye-Forterre z Burgundska ukončen.

V rámci projektu byla vytvořena tři CD, na jejichž přípravě se podíleli hudebníci z obou regionů. Tato CD jsou neprodejná a slouží k propagaci obou regionů, jejich kultury a vzájemné spolupráce. S přípravou a vydáním těchto CD byla spojena celá řada koncertů. Proběhly též vzájemné návštěvy členů MAS a zástupcůobcí obou regionů, seznámení s přírodními a historickými zajímavostmi a výměna propagačních materiálů.

Samostatnou kapitolou naší spolupráce bylo společné nastudování České mše vánoční J.J. Ryby. Několik představení v naší režii, s burgundským sborem a českými sólisty se uskutečnilo v Burgundsku. Velký ohlas měla i vystoupení skupiny Lemura společně s Triem Ocres. Proběhlo několik společných koncertů, především v Centrech pro využití volného času dětí. Několik koncertů se uskutečnilo i u nás. Byla to především vystoupení skupin Trio Ocres a Mousse de Champagne, které zahrály v tuchoměřickém Špejcharu společně s naším kvartetem Asmodi repertoár ze společného CD Na bále. Koncert byl součástí návštěvy našich burgundských přátel ve středních Čechách.

Organizačně i finančně spočívala realizace především na bedrech našeho partnera, který čerpal dotaci z programu Leader a zajistil též naprostou většinu spolufinancování nákladů. Náklady na naší straně činily .... a byly čerpány převážněz mimořádné dotace z fondu hejtmana. A na závěr několik čísel:

Byla nahrána 3 CD:

Musique festive du moyen age a Guédelon – středověká hudba obou regionů

Na bále – salonní hudba přelomu 19-20 století z obou regionů

Aux cabaret du rêve – deska pro děti s některými písněmi autorů z našeho regionu

Uskutečnilo se 10 koncertův regionu Puisaye-Forterre, 5 koncertů u nás a dvě vzájemné návštěvy. Celkově se projektu na obou stranách aktivně účastnilo asi 100 lidí a představení shlédlo celkem 800 diváků. V obou regionech bylo rozdáno 500 CD a další jsou ještě k dispozici.

Spolupráci lze hodnotit jako úspěšnou, jednak z hlediska propagace, ale také pro získání celé řady informací a zkušeností pro naší MAS. Rádi bychom v partnerských projektech pokračovali, a to jak s našimi burgundskými přáteli, kterým ostatně máme co vracet, tak i s MAS z ostatních regionů.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí