Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Přemyslovci míří na mezinárodní scénu!

V pondělí 27. června ve 12.58 podala ředitelka Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Jarka Saifrtová jakožto statutární zástupce koordinační MAS na centrální pracoviště SZIF žádost o dotaci na mezinárodní projekt spolupráce (PRV IV.2.1b) s názvem Metoda LEADER budoucnost venkova.

affiliate tracking url | Nike Za tímto suchým konstatováním je ukryt týden takřka nepřetržité práce na ambiciózním záměru uspořádat v letech 2012-2013 ve spolupráci devíti MAS českých a dvou zahraničních, německé a finské, cyklus vzdělávání zaměřených na tři skupiny lidí – širokou veřejnost, vůdčí osobnosti života na venkově a manažery LEADER. Na tento projekt by měl příští rok navázat další, zaměřený na představitele samospráv. Realizace obou projektů by měla být hlavní oporou pro založení Centra regionálního vzdělávání venkova se sídlem ve Valči, které by bylo „univerzitou“ pro český venkov.

Duchovním otcem projektu je dr. Petr Sušanka, čestný předseda MAS Vladař o.p.s., spolupráci se zahraničními partnery zprostředkovává SERVISO, o.p.s. Celková hodnota projektu je 4,95 mil. korun, na koordinační MAS připadá 1,5 milionu. Konkurence v boji o 71 milionů vyčleněných letos na projekty spolupráce bude obrovská, ale tento projekt má velkou šanci uspět. Tak nám držte palce.

Jarka Saifrtová a Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí