Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Nesouhlas s postupem hodnotitelské komise projektu spolupráce

Vážení kolegové,
na stránkách www.szif.cz je zveřejněn seznam projektů spolupráce, které hodnotitelská komise MZe doporučila ke spolufinancování z PRV.
bridgemedia | Marki Náš projekt doporučen nebyl a dostali jsme již také dopis, v němž je to zdůvodněno. Údajně jsme nesplnili jedno z kritérií, které je podmínkou přijatelnosti projektu - efektivitu.
Stejným způsobem bylo vyřazeno dalších 9 projektů.
Podle pravidel IV.2.1 však k veřejné obhajobě mohou být připuštěny jen ty projekty, které prověřením přijatelnosti úspěšně prošly, náš projekt byl k veřejné obhajobě vyzván, obhajovali jsme jej a ani na této obhajobě nevznesl nikdo z hodnotitelů vůči efektivitě projektu námitky.
S postupem a doporučením hodnotitelské komise nesouhlasíme a budeme se bránit všemi dostupnými prostředky.
Jarka Saifrtová a Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí