Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Metoda LEADER Budoucnost venkova - podruhé

V březnu 2012 jsme realizovali druhý pokus o získání dotace na projekt spolupráce s názvem Metoda LEADER Budoucnost venkova (PRV IV. 2. 1a).

Sport media | Air Jordan Sneakers Po zkušenosti s žádostí o mezinárodní projekt jsme se nakonec rozhodli požádat „pouze" o národní projekt. Partneři se částečně změnili, na projektu se bude podílet celkem devět českých MAS, Přemyslovské střední Čechy o.p.s. se opět stali maskou koordinační. Záměr se nezměnil, jen se posunul termín realizace – od konce roku 2012 do poloviny roku 2014 je naším cílem uspořádat cyklus vzdělávání zaměřený na veřejnost, vůdčí osobnosti na venkově a manažery Leader.
11. června jsme projekt úspěšně odprezentovali na Ministerstvu zemědělství, následně jsme doložili potřebné přílohy ke schválení a teď bude následovat schválení a podpis Dohody. Nečekáme ale se založenýma rukama, připravujeme vše potřebné k zahájení projektu – výběr vzdělávací firmy, doladění odpovědnosti jednotlivých MAS a řadu dalších potřebných záležitostí.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí