Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Černošice

V listopadu 2015 Mas Dolnobřežansko po dohodě s dalšími aktéry v území podala žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Černošice, na jeho tvorbě se podílejí také Přemyslovské střední Čechy o.p.s.. Více informací o projektu naleznete zde.

Running sneakers | Air Jordan Release Dates 2020

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí