Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Mezinárodní projekt je ve hře!

Rokování při mezinárodním projektu

Mezinárodní projekt spolupráce (PRV IV.2.1b) devíti českých a dvou zahraničních MAS s názvem Metoda LEADER budoucnost venkova prošel vstupní kontrolou SZIF a postoupil k hodnocení.

Sports Shoes | nike shox r4 men wide sneakers for women clearance

V rámci 13. kola PRV bylo podáno celkem 50 projektů spolupráce, z toho 32 českých a 18 mezinárodních. Žadatelé chtějí dotace v celkové výši asi 98 milionů korun, takže náš projekt má dobré vyhlídky na úspěch. Rozdělovat by se mělo totiž 71 milionů. Výsledky hodnocení a výběru projektů budou zveřejněny sice až v říjnu, přesto již během léta začnou přípravy na realizaci projektu.

Jarda Huk a Jarka Saifrtová

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí