Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Černošice

V návaznosti na tvorbu Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Černošice, na kterém se podílejí i Přemyslovské střední Čechy o.p.s. proběhla 12. dubna 2016 v budově Magistrátu hlavního města Prahy konference s názvem "Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů". Tiskovou zprávu s výsledky konference a Memorandum naleznete zde.

Buy Kicks | Nike Release Dates

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí