Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Otevírá se výzva IROP Sociální služby II

Od 3. dubna až do 9. května 2024 do 12 hodin je možné podávat projektové záměry do výzvy IROP 2021-2027 Sociální služby II. Alokací je zbytek prostředků, které zůstaly v oblasti Sociální služby po vyhodnocení první výzvy, tj. 1 965 355 Kč, dolní limit způsobilých výdajů je 500 000 Kč. Podrobnosti k výzvě naleznete zde.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí