Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

SRMP vybrala poslední projekty z Programu rozvoje venkova

Správní rada místního partnerství provedla 18. března 2024 výběr projektů z výzvy PRV 9/2023. Vybráno bylo 12 žádostí a třináctý projekt jako hraniční. Tomuto projektu budou do požadované částky doplněny prostředky z alokace SZP 2023-2027. Seznam vybraných a nevybraných projektů z výzvy PRV 9/2023 najdete zde.

SRMP také schválila podklady pro vyhlášení první výzvy Společné zemědělské politiky (SZP). Předpokládaný termín otevření první výzvy je konec dubna 2024 a o pravidlech a podrobnostech budeme včas informovat.

Hana Dolanská

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí