Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • Žádosti do Měšce se podávají až do 13. března

  Správní rada vyhlásila grant Malý přemyslovský měšec na rok 2024. Zvýšili jsme objem peněz pro žadatele na 300 000 korun, pravidla se takřka nemění. Jeden žadatel může získat podporu až 10 000 korun, spoluúčast musí tvořit nejméně 20 % . Celkové náklady projektu nesmí překročit 40 000 korun. Žádosti je možné podávat od 20. února do 13. března 2024 do 12 hodin, akce se mohou pořádat od 30. března do 15. prosince 2024. Všechny dokumenty ke grantu naleznete zde.

  Jarda Huk

 • Poslední výzva PRV č. 9 byla uzavřena

  Do poslední výzvy z Programu rozvoje venkova se přihlásilo celkem 17 žadatelů se svými projekty. Celková alokace na výzvu je 3 481 165 Kč, byly podány projekty s celkovou požadovanou dotací  4 735 805 Kč. Přehled podaných žádostí naleznete zde.

  Hana Dolanská

 • Do osmé výzvy PRV je podáno 21 žádostí

  Osmá výzva PRV byla vyhlášena 20. ledna 2023, příjem žádostí byl zahájen 23. ledna a ukončen 22. února 2023. Vyhlášena byla pouze fiche 6 Malé projekty pro obce. Zaregistrováno bylo 21 žádostí, většinou však se způsobilými výdaji do půl milionu, a tak se dostane na velkou část žadatelů. Alokace výzvy byla 4 605 155 Kč, žadatelé celkem požadují 7 180 679 Kč.
  V následujícím týdnu proběhne kontrola a doplnění žádostí a v první polovině března posoudí žádosti hodnotící komise.

  Hana Dolanská

 • Sedmá výzva PRV schválena

  Od 22. února do 23. března 2022 mohou žadatelé podávat žádosti do sedmé výzvy PRV. Registrace vybraných projektů na RO SZIF musí proběhnout do 31. května 2022.

  Ve výzvě budou vyhlášeny tři fiche:
  Fiche 2 Investice do zemědělských podniků (podle článku 17 1a) Pravidel PRV 19.2.1), alokace 6 894 406 Kč
  Fiche 4 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu (podle článku 19 1b) Pravidel PRV 19.2.1), alokace 2 607 164 Kč
  Fiche 6 Malé projekty pro obce (podle všech částí šlánku 20 Pravidel PRV 19.2.1), alokace 11 609 223 Kč.

  Semináře pro žadatele se budou konat v kanceláři MAS ve Slaném, Wilsonova 599, 1. patro
  ve středu 2. 3. 2022 od 13 hodin
  ve středu 9. 3. 2022 od 13 hodin

  Podrobnosti o výzvě najdete na našem webu zde.

  Jarda Huk

 • Druhý seminář pro žadatele PRV - Výzva 6

  Vážení žadatelé,
  chcete-li se zúčastnit druhého on-line semináře k naší šesté výzvě Programu rozvoje venkova, připojte se v pondělí 15. února 2021 před 13. hodinou na níže uvedený odkaz:
  Odkaz na seminář: https://meet.google.com/sdi-ipan-etw

  Jarda Huk

 • První seminář PRV on-line

  První pokus o seminář k šesté výzvě Programu rozvoje venkova „na dálku“ měl mimořádně početnou účast – v jednu chvíli bylo přihlášeno na Google Meet 37 účastníků! To ovšem odpovídá tomu, o kolik peněz se v téhle výzvě hraje. Na webu v sekci https://www.premyslovci.cz/ke-stazeni/category/314-vyzva-6-2021 najdete prezentaci k tomuto semináři a také manuál SZIF, jak podat žádost.

  Jarda Huk

 • Seminář pro žadatele PRV - Výzva 6

  Vážení žadatelé,
  seminář k šesté výzvě Programu rozvoje venkova se uskuteční v pondělí 8. 2. 2021 od 13 hodin, připojit se můžete na níže uvedeném odkazu od 12:50.

  https://meet.google.com/yja-umci-poh

  Těšíme se na vás.
  Jarda a Štěpánka

 • Do Malého přemyslovského měšce je podáno 52 žádostí

  V poledne 28. února se uzavřel příjem žádostí do devátého Malého přemyslovského měšce. Doručeno jich bylo celkem 52 a komise pro hodnocení k nim zasedne 24. března. Do konce března vyhlásí správní rada výsledky, které budou vzápětí zveřejněny na našem webu.

  Jarda Huk

  jordan Sneakers | blush pink adidas superstars suede red white Mid Light Smoke Grey - Grailify
 • Příjem žádostí do páté výzvy PRV uzavřen

  V pondělí 17. 2. 2020 se uzavřel příjem žádostí do páté výzvy PRV. Do fiche 2 (Investice do zemědělských podniků) bylo podáno 8 žádostí, do fiche 4 (Podnikání v nezemědělských činnostech) 3 žádosti a do fiche 6 (malé projekty pro obce) bylo podáno 16 žádostí. Vyčerpána však byla alokace pouze ve fichi 2. Přehled přijatých žádostí najdete zde. V následujícím týdnu začne administrativní kontrola přijatých žádostí a ty projekty, které kontrolou projdou, budou postoupeny hodnotící komisi.

  Jarda Huk

  Running sneakers | adidas youth showcase basketball league 2016 Release Date , Gov
 • Ministerstvo financí vyhlašuje dotace pro obce do 3000 obyvatel

  MF ČR 10. 2. 2020 otevřelo dvě investiční dotace z programu 29822 pro obce nebo svazky obcí do 3000 obyvatel. První je určena na nájemní bydlení, druhá na výstavbu a rekonstrukce základních a mateřských škol. Limit dotace je u bytů 10 mil. Kč, u škol 20 mil. Kč na projekt, podíl žadatele je 10 %. Akce musí být proplacena v roce 2020. Jedna obec může podat více žádostí. Příjem žádostí u obou dotací, podávaných v systému MFČR, trvá do 15. 3. 2020.
  Více informací najdete zde.

  Sport media | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%
 • Vyhlášení grantu Malý přemyslovský měšec 2022

  Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy otevírá dne 14. 2. 2022 Malý přemyslovský měšec 2022. Příjem žádostí bude probíhat od 14. 2. 2022 do 3. 3. 2022 do 12 hod.Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce. Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.). Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 160 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 6 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.

  Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2022 a příslušné formuláře naleznete zde.

   

   

 • Seminář Veřejná zeleň v obcích

  Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Veřejná zeleň a její ošetřování v obcích", který se uskuteční 19. 3. 2019 ve Velkých Přílepech. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.
  Účast na semináři s počtem osob potvrďte prosím nejpozději do 14. 3. 2019 na email info@premyslovci.cz

 • Otevírá se poslední výzva OPZ

  Od 28. února až do 1. dubna 2019 (do 12.00 hodin) mohou žadatelé podávat žádosti do výzvy OP Zaměstnanost Prorodinná opatření IV. Do výzvy je vložen celý zbytek alokace cca 460 tisíc korun, uspěje proto nejvýše jediný projekt. Seminář k výzvě se koná v úterý 12. března od 13 hodin v naší kanceláři, Slaný, Wilsonova 599. Pozvánku naleznete zde.

  Jarda Huk

 • Dotace na drobné památky

  Ministerstvo zemědělství vyhlásilo opět dotační titul 129 662, který je určen na opravy drobných památek (kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, křížů, exteriérových soch, hřbitovů a hřbitovních zdí). Oprávněnými žadateli jsou obce do 2000 obyvatel, případně obce, které mají 2001-5000 obyvatel, pokud se objekt nachází v místní části s nejvýše 500 obyvateli. Dále mohou v těchto obcích žádat např. spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob i vlastníci objektu. Dotace se vyplňuje elektronicky prostřednictvím portálu RISPF, vytištěné žádosti se pak doručují na příslušné pracoviště SZIF.

  Elektronicky je nutno žádost podat do 22. února 2019. Odkaz na pravidla naleznete zde.

 • Do výzvy PRV bylo podáno 19 projektů

  V pátek 23. 2. 2018 se v poledne uzavřel příjem žádostí do výzvy 1/2018 Programu rozvoje venkova. Na Portálu farmáře je zapsáno celkem 19 žádostí, z toho 12 do fiche 2 (Investice do zemědělských podniků), dvě do fiche 3 (Podpora zpracovatelů) a pět do fiche 4 (Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu). Ve ficích 3 a 4 alokace stačí na požadavky všech projektů, ve fichi 2 je potřeba žadatelů proti alokaci zhruba dvojnásobná. V dalších týdnech bude probíhat kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí podaných žádostí a poté zasedne hodnotící komise.

  Jarda Huk

 • Seminář pro Materšké školy v ORP Slaný

  Dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Výchovné problémy a agresivita u dětí předškolního věku“, který se uskuteční 3. 3. 2017 od 9hod v prostorách MŠ Slaný, Vítězná 1578, Slaný. Pozvánku s programem naleznete zde.

  Svou účast prosím potvrďte do 1. 3. 2017na email: kancelar2@premyslovci.cz

 • Seminář pro žadatele PRV

  Všem žadatelům a zájemcům o dotaci z naší výzvy Programu rozvoje venkova připomínáme seminář pro žadatele, který se koná ve středu 1. března od 16 hodin v naší kanceláři v prvním patře domu Wilsonova čp. 599 ve Slaném. Kromě pravidel výzvy se žadatelé dozví také to, jak se žádosti do Portálu farmáře zaznamenávají. Svou účast hlaste na info@premyslovci.cz.

  Jaroslav Huk

 • Vyhlášení grantu Malý přemyslovský měšec 2017

  Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy otevírá dne 6. 2. 2017 Malý přemyslovský měšec 2017

  Příjem žádostí bude probíhat od 6. 2. 2017 do 24. 2. 2017 do 12 hod.

  Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

  Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

  Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.

  Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2017 a příslušné formuláře naleznete zde.

  Byla změněna pravidla MPM, prosíme věnujte jim pozornost!

 • Vyhlášení grantu Malý přemyslovský měšec 2016

  Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy otevírá dne 4. 2. 2016 Malý přemyslovský měšec 2016.

  Příjem žádostí bude probíhat od 8. 2. 2016 do 26. 2. 2016 do 12 hod.

  Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

  Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

  Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.

  Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2016 a příslušné formuláře naleznete zde.

 • Vyhlášena výzva Programu rozvoje venkova!

  SZIF vyslovil souhlas s naší první výzvou Programu rozvoje venkova na nové období. Vypsány jsou čtyři fiche, do nichž můžete prostřednictvím Portálu farmáře podávat žádosti od 13. února do 15. března 2017. Všechny podrobnosti a podmínky najdete zde.

  Můžete se hlásit také na semináře pro žadatele, které se budou konat v naší kanceláři (viz text výzvy).

  Jarda Huk

  Jarka Saifrtová

 • Vyhlášena výzva Programu rozvoje venkova!

  SZIF vyslovil souhlas s naší první výzvou Programu rozvoje venkova na nové období. Vypsány jsou čtyři fiche, do nichž můžete prostřednictvím Portálu farmáře podávat žádosti od 13. února do 15. března 2017. Všechny podrobnosti a podmínky najdete zde.

  Můžete se hlásit také na semináře pro žadatele, které se budou konat v naší kanceláři (viz text výzvy).

  Jarda Huk

  Jarka Saifrtová

 • Výběr z kulturních a společenských akcí v regionu

  Pokud pořádáte nějakou zajímavou akci, pošlete nám informace na info@premyslovci.cz

  březen - květen 2020

  DEN

  ČAS

  AKCE

  MÍSTO

  26.03.-16.04.

  17:00

  Jarní výstava 2020

  Zlonice – Kulturní centrum

  05.03.-24.03.

  18:00

  Camino na kolečkách – výstava

  Velké Přílepy – Galerie U Korychů

  13.03.

  20:00

  Hasičský ples – SDH Kozinec

  Uhy – Kulturní zařízení

  14.03.

  13:00

  Řisutský pekáč – gastro soutěž

  Řisuty – Staročeská hospoda

  14.03.

  20:00

  Hasičský ples

  Veltrusy – Penzion Na Závisti

  17.03.-09.04.

  18:00

  Výstava fotografií – Zoopark Zájezd

  Buštěhrad  - Zámek

  20.03.

  20:00

  Šibřinky

  Nelahozeves – Sál TJ Dynamo

  21.03.

  20:00

  13. OBECNÍ JARNÍ PLES

  Velké Přílepy – Galerie U Korychů

  21.03.

  14:00

  Vítání jara

  Řisuty

  21.03.

  9:30

  Vítání jara

  Veltrusy – Zahradnictví Jelínek

  21.03.

  20:00

  Keltský telegraf – Vítání jara

  Únětice – Holý vrch

  25.03.

  17:30

  Koncert pro radost v ZUŠ

  Velvary – ZUŠ

  27.03.

  19:30

  Chodí Pešek okolo – divadelní představení

  Uhy – sál u restaurace

  28.03.

  10:00

  Velikonoční trhy na statku

  Velké Přílepy – Na Statku

  06.-08.04.

  9:00

  Velikonoce na statku

  Třebíz – statek

  10.04.

  20:00

  Velikonoční zábava

  Řisuty – Staročeská hospoda

  12.04.

  13:00

  Velikonoční dílničky

  Řisuty – Staročeská hospoda

  19.04.

  13:00

  Řisutská nota – pěvecká soutěž

  Řisuty – Staročeská hospoda

  18.04.

  10:00

  Skotsko v Úněticích – festival Skotské kultury

  Únětice - Pivovar

  25.04.

  9:00

  Běh veltruským parkem

  Veltrusy

  26.04.

  13:00

  Jarní naučná vycházka – hradiště u sv. Jiří

  Libušín – u školy

  21.04.

  18:00

  Koncert žáků ZUŠ a jejich rodičů

  Buštěhrad – Společenský sál zámku Buštěhrad

  23.04.

  19:30

  Povídání nejen o zvířatech

  Velké Přílepy – CVA

  28.04.

  19:30

  Koncert studentů HAMU a žáku ZUŠ

  Buštěhrad – Společenský sál zámku Buštěhrad

  16.05.

  13:00

  Festival Zámeček

  Roztoky – Středočeské muzeum

  16.05.

  13:00

  Staročeské Máje

  Řisuty

  17.05.

  13:00

  Jarní naučná vycházka – Na Okoř!

  Zákolany – vlaková zastávka

  17.05.

  8:00

  Atletický víceboj

  Veltrusy – hřiště ZŠ

  23.05.

  13:00

  Bushfest – hudební festival

  Buštěhrad – Zámecký park

  23.-24.05.

  9:00

  Bylinkový víkend

  Veltrusy – Zahradnictví Jelínek

  29.-30.05.

  14:00

  Staročeské Máje

  Libovice

   

   

   

  Nike Sneakers | New Balance 991 Footwear
 • Programy pro poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje

  Středočeský kraj vyhlásil dne 24. 2. 2015 Programy pro poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje z těchto Středočeských fondů:
  - Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
  - Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
  - Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence
  - Středočeský Fond kultury a obnovy památek
  - Středočeský humanitární fond
  - Středočeský Fond cestovního ruchu
  - Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání
  - Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
  - Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství
  - Středočeský Povodňový fond

  V krajských fondech je pro projekty určeno celkem 367 milionů korun.
  Žádosti o podporu ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof a Středočeského Povodňového fondu bude možné podávat od 25. února do 18. prosince 2015.
  Žádosti o příspěvek z ostatních fondů bude možné podávat od 26. března do 15. dubna 2015.

  Podrobnosti k jednotlivým programům naleznete zde.

 • Svolání valné hromady Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o.

  SPR svým usnesením číslo 4-2/11 ze dne 14.2.2011 svolává VALNOU HROMADU zájmového sdružení právnických osob Přemyslovské Střední Čechy na čtvrtek 10.3.2011 od 17:00 hod. do sídla Evangelické církve metodistické ve Slaném, Vepřkově ulici číslo 1087, tzv. "Husův dům".

 • Zasedání Výběrové komise 18.2.2010

  Dne 18.2.2010 zasedala v sídle MAS Výběrová komise, která určila pořadí projektů podaných do 4. výzvy 2010 (9. kolo). V tomto kole byla rozdělena částka 10mil. Kč. Tabulku s pořadím jednotlivých projektů naleznete ZDE.
 • Dotační program Zelená úsporám

  Program Zelená úsporám Ministerstva životního prostředí je zaměřen na kvalitní zateplování rodinných domů, nepanelových bytových domů a investice do ekologického vytápění. Informace ZDE
 • Hodnocení výběrové komise MAS

  Na TOMTO  odkazu Vám přinášíme tabulku s výsledným pořadím žádostí o dotaci po hlasování výběrové komise MAS v rámci 8. výzvy příjmu žádostí o dotaci resp. 15. kola PRV/LEADER. Vybrané žádosti budou předány k zaregistrování na SZIF. O výsledcích hodnocení budou žadatelé rovněž informování poštou.

  Hodnocení si můžete prohlédnout ZDE

 • Zasedání výběrové komise MAS

  Vážení žadatelé,

  blahopřejeme těm, kteří úspěšně prošli administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti v rámci právě probíhající výzvy příjmu žádostí o dotaci. Vaše žádosti budou postoupeny k nastudování členům výběrové komise a ta na svém zasedání v úterý 14. února jednotlivé projekty ohodnotí. Vybrané projekty pak budou registrovány na Státním zemědělském a intervenčním fondu.

  Přejeme mnoho štěstí! 

 • Změna sdružení na o.p.s.

  Dobrý den kolegové,

  delší dobu jste nedostali informace o tom, co se děje s transformací našeho zájmového sdružení právnických osob na obecně prospěšnou společnost. Důvod je prostý – soudy si dávají na čas. Neoficiální zprávu jsme měli sice už mnohem dřív (rozhodnutí padlo 6. ledna 2011), ale zdůvodnění nám bylo doručeno teprve 3. února 2011. Naše žádost o registraci o.p.s. byla městským soudem v Praze zamítnuta. Ve zdůvodnění je zmíněn fakt, že přímo v zakládací listině (nikoli odkazem na jiné dokumenty) není uvedeno, jakým způsobem bude o.p.s. poskytovat služby všem žadatelům.

  Každopádně dr. Richtr připravuje nové znění zakládací listiny, tentokrát již v souladu se zákonem č. 231/2010 Sb., který vstoupil v platnost od 1. ledna letošního roku.

  V pondělí 14. února se sejde správní a programová rada a bude jednat o svolání valné hromady zájmového sdružení právnických osob, která by měla schválit nové znění zakládací listiny. Termín svolání valné hromady oznámíme hned po jednání SPR. Nebude to dříve než počátkem března, protože nejdříve je třeba ukončit vyhodnocení žádostí podaných do probíhající výzvy LEADER. Výběrová komise zasedne nad třiceti projekty 24. února.

  SPR bude uvažovat také mj. o případných úpravách fiší (Státní zemědělský intervenční fond požaduje provést jejich aktualizaci před další výzvou, v níž vstupuje v platnost řada změn jak pro vedení projektů, tak pro žadatele).

  Dnes proběhla kontrola účetnictví našeho sdružení kontrolním oddělením regionálního odboru SZIF a neshledala závady.

  Blíží se také termín vydání dalších Přemyslovských listů (uzávěrka byla stanovena na 20. února). Chystá-li se u vás něco zajímavého, napište na info@premyslovci.cz.

   

  Jarda Huk

 • Ukončili jsme příjem žádostí o dotaci

  V pondělí 31. 1. ve 12 hodin byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 12. kola příjmu žádostí do PRV/LEADER. Celkem bylo podáno 30 žádostí, přičemž celková požadovaná dotace je přibližně 13 mil. Kč. V těchto chvílích probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. Projekty, které těmito kontrolami úspěšně projdou, budou předány výběrové komisi, která 24. února rozhodne o pořadí. 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí