Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Do osmé výzvy PRV je podáno 21 žádostí

Osmá výzva PRV byla vyhlášena 20. ledna 2023, příjem žádostí byl zahájen 23. ledna a ukončen 22. února 2023. Vyhlášena byla pouze fiche 6 Malé projekty pro obce. Zaregistrováno bylo 21 žádostí, většinou však se způsobilými výdaji do půl milionu, a tak se dostane na velkou část žadatelů. Alokace výzvy byla 4 605 155 Kč, žadatelé celkem požadují 7 180 679 Kč.
V následujícím týdnu proběhne kontrola a doplnění žádostí a v první polovině března posoudí žádosti hodnotící komise.

Hana Dolanská

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí