Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Seminář Veřejná zeleň v obcích

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Veřejná zeleň a její ošetřování v obcích", který se uskuteční 19. 3. 2019 ve Velkých Přílepech. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.
Účast na semináři s počtem osob potvrďte prosím nejpozději do 14. 3. 2019 na email info@premyslovci.cz

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí