Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PřeDivO´13

Letošní PřeDivO hostí obec Nelahozeves. Od 14. do 21. září 2013 máte možnost zhlédnout tři divadelní představení, pobavit se při Nelahozeveském burčákování, prohlédnout si výstavu obrazů a poslechnout si varhanní koncert nebo koncert operních árií. Přijeďte nebo přijďte za námi do Nelahozevsi.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí