Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Vybrané projekty PRV z výzvy 8/2023

V pondělí 27. 3. 2023 správní rada místního partnerství schválila seznam projektů k podpoře ve výzvě PRV 8/2023. Seznam vybraných a nevybraných projektů naleznete zde.

Štěpánka Fišerová

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí