Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Do sedmé výzvy PRV je podáno 40 projektů

Do 23. 3. 2022 bylo do sedmé výzvy PRV podáno celkem 40 projektů, z toho 16 do fiche 2, osm do fiche 4 a 16 do fiche 6. Celkem požadují žadatelé zhruba 25 milionů, k dispozici ve výzvě  je 21 milionů korun. Ve fichích 2 a 4 je výrazný převis žádostí, naopak ve fichi 6 zůstala třetina alokace nevyužitá a podle interních postupů může být přesunuta ve prospěch fiche s největším převisem, což je fiche 2.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí