Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva IROP Sociální služby II. uzavřena

Do naší sedmé výzvy IROP Sociální služby II. byly podány tři žádosti. Alokace výzvy 1 965 355 Kč byla výrazně překročena, celkový součet způsobilých výdajů tří projektů je cca 2,7 mil. Kč. Hodnotící komise se sejde nad projekty až společně s hodnocením projektů výzvy Vzdělávání II., která končí 13. 5. ve 12 hodin.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí