Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Přehled podaných žádostí do výzev č. 5-9 IROP/CLLD

výzva / číslo

název

žadatel

požadovanádotace Kč

5/1

Dřínov, Cyklostezka Bakovský potok - úsek 2.1

Obec Dřínov

4 671 963,83

5/2

Bezpečný chodník Sazená

Obec Sazená

2 236 486,77

5/3

Neprobylice, chodníky a zastávky podél III/23728

Obec Neprobylice

1 092 008,63

5/4

Dopravní značení- pro bezpečný provoz v obci Řisuty

Obec Řisuty

262 200,00

5/5

Úprava veřejného prostranství před Obecním úřadem v Zákolanech

Obec Zákolany

1 759 157,75

Výzva 5

celková dotace ve výzvě 10 000 000 Kč

 

10 021 816,98

6/1

Komunitní centrum volnočasových aktivit "Pod Jasany"

Obec Statenice

2 850 000,00

6/2

Komunitní centrum fara Libčice

ČCE Libčice
nad Vltavou

2 618 331,28

Výzva 6

celková dotace ve výzvě 8 588 000 Kč

 

5 468 331,28

7/1

Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště

ŘK farnost Roztoky

916 959,00

7/2

Slovanské hradiště Budeč - Vybudování vodovodní přípojky

Obec Zákolany

1 646 554,25

Výzva 7

celková dotace ve výzvě 3 000 000 Kč

 

2 563 513,25

8/1

Přístavba přírodovědné učebny a vybavení odborných učeben v ZŠ Koleč

Obec Koleč

4 154 920,95

8/2

Školka v Tichém údolí 2018

Město Roztoky

4 750 000,00

8/3

Rekonstrukce budovy mateřské školy Dřínov č.p.1

Obec Dřínov

3 780 151,53

Výzva 8

celková dotace ve výzvě 16 000 000 Kč

 

12 685 072,48

9/1

Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Roztoky

Město Roztoky

4 750 000,00

9/2

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zákolany

Obec Zákolany

4 746 454,70

9/3

PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE V KOZINCI-HOLUBICÍCH

Obec Holubice

4 750 000,00

Výzva 9

celková dotace ve výzvě 17 157 000 Kč

 

14 246 454,70

 

Sports News | Nike Air Max 270

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí