Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

8. výzva MAS / 15. kolo PRV

8. výzva / 15. kolo

Žadatel:

František Volgner

Název projektu:

Půjčovna sportovních potřeb v obci Hobšovice

Vyčerpaná výše dotace:

110,1 tis. Kč

a 1 1

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí