Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzvy pro předškolní vzdělávání nositele ITI

Výzvy pro předškolní vzdělávání nositele ITI budou vyhlášeny v tomto roce, čeká se na jejich schválení ze strany MRR-IROP. Bližší informace najdete na webových stránkách výzvy nositele ITI a budou zveřejněny zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí