Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Do osmé výzvy PRV je podáno 21 žádostí

    Osmá výzva PRV byla vyhlášena 20. ledna 2023, příjem žádostí byl zahájen 23. ledna a ukončen 22. února 2023. Vyhlášena byla pouze fiche 6 Malé projekty pro obce. Zaregistrováno bylo 21 žádostí, většinou však se způsobilými výdaji do půl milionu, a tak se dostane na velkou část žadatelů. Alokace výzvy byla 4 605 155 Kč, žadatelé celkem požadují 7 180 679 Kč.
    V následujícím týdnu proběhne kontrola a doplnění žádostí a v první polovině března posoudí žádosti hodnotící komise.

    Hana Dolanská

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí