Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Pozvání na přednášku "Zdravý selský rozum pro dobu informační"

    Jménem týmu projektu Přemyslovci pomáhají 2023 si vás dovoluji pozvat na přednášku, kterou pořádáme ve spolupráci s městem Buštěhrad. Je určena nejen pro naše terénní pracovnice, ale i pro širokou veřejnost, především z řad seniorů, kteří jsou dezinformačními kampaněmi vysloveně ohroženi. Jste srdečně zváni. Plakát naleznete zde.

    PhDr. Lucie Wittlichová

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí