Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Pozvání na přednášku "Zdravý selský rozum pro dobu informační"

Jménem týmu projektu Přemyslovci pomáhají 2023 si vás dovoluji pozvat na přednášku, kterou pořádáme ve spolupráci s městem Buštěhrad. Je určena nejen pro naše terénní pracovnice, ale i pro širokou veřejnost, především z řad seniorů, kteří jsou dezinformačními kampaněmi vysloveně ohroženi. Jste srdečně zváni. Plakát naleznete zde.

PhDr. Lucie Wittlichová

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí