Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • Výběrové řízení - Manažer OP

  Přemyslovské střední Čechy o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici - Manažer operačního programu. Podrobnější informace k VŘ naleznete zde.

 • Vyhlášena první výzva OP TAK

  Správní rada místního partnerství vyhlásila první výzvu programového rámce Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Alokace výzvy je 6 870 000 Kč, projektové záměry mohou malí a střední podnikatelé podávat od 16. 8. 2023 až do 5. 10. 2023. Rozsah projektů (CZV) může být od 250 tisíc korun do 2 milionů, dotace je 50 %.

  Jarda Huk

 • Dvě výzvy IROP uzavřeny, další vyhlášena

  V pondělí 14. 8. 2023 schválila Správní rada místního partnerství výběr projektů ze čtvrté (Veřejná prostranství) a páté (Hasiči) výzvy IROP 2021-2027 a vybraní žadatelé (včetně hraničního projektu, který akceptoval snížení způsobilých výdajů na zbytek alokace) obdrželi doklad k žádosti do příslušné nadřazené výzvy MMR ( tzv. soulad s SCLLD). Vybrané projekty najdete zde.

  Správní rada místního partnerství rovněž vyhlásila letos poslední, šestou výzvu na oblast Kultura s alokací 13 mil. Kč. Projektové záměry je možné podávat od 16. 8. 2023 do 21. 9. 2023 do 12 hodin. Seminář k výzvě se koná ve čtvrtek 24. srpna od 13 hodin v naší kanceláři.

  Jarda Huk

 • Žádost na projekt do OPZ+ odeslána ke kontrolám

  Po sepsání akčního plánu a jeho překlopení do šablony MPSV jsme 16. srpna odeslali i vlastní žádost o podporu, v níž je akční plán povinnou přílohou. Žádost na první tříletý projekt, v němž by v devíti zapojených obcích byly podpořeny sociální komunitní služby, bude nyní kontrolována úředníky MPSV, nejdříve po formální stránce, a pak projde věcným hodnocením. Výsledek, zda naše žádost bude mezi podpořenými, bychom měli znát do 80 dnů od podání žádosti, tedy někdy v listopadu.

  Jarda Huk

 • PřeDivO '22

  V letošním roce se o PřeDivo podělí dvě středočeské Vesnice roku v období od 17. září do 15. října. Řisuty i Libovice mají přichystaný pestrý program společenských a vzdělávacích akcí, které se budou konat střídavě v obou obcích. Plakát s programem naleznete zde. Tešíme se na všechny nadšené učastníky.

 • Do poslední výzvy IROP v období 2014-2020 je podáno pět žádostí

  Do poledne 31. 8. 2021 mohli žadatelé podávat žádosti do výzvy IROP č. 23 Bezpečná doprava V. Žádostí je podáno pět, jejich přehled najdete zde. Následovat bude kontrola formálních náležitostí a nejpozději počátkem října 2021 se sejde hodnotící komise. Po věcném hodnocení proběhne také modifikace výzvy č. 23 (zvýšení alokace o dostupné prostředky z ostatních opatření).

  Jarda Huk

 • Modifikace výzvy IROP č. 23

  Po dohodě s ŘO IROP provedeme modifikaci výzvy č. 23 "najednou", tedy až před výběrem projektů. Do té doby se mohou uvolnit ještě další prostředky z projektů, které se dokončují (snížení ceny, korekce). V současné době by bylo možné alokaci výzvy č. 23 (v CZV) zvýšit na cca 3,4 milionu korun.

  Jarda Huk

 • Koncepční část strategie 2021-2027 schválena

  Dne 17. 8. 2021, jsme ze systému MS2014+ dostali tuto depeši: Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Obnova země knížat a králů 3" (CLLD_21_04_022) s výsledkem "vyhověl". Předložená žádost splnila požadovaná kritéria a koncepční část vaší strategie CLLD pro období 2021-27 je ze strany MMR-ORP schválena. Takže první krok pro příští evropskou sedmiletku je splněn. A nejspíš až počátkem roku 2022 nastane tvorba a schvalování jednotlivých programových rámců.

  Jarda Huk

 • PřeDivO '21

  Přijďte se podívat na letošní PřeDivO do Úholiček. Festival nejen divadelní probíhá od 25. září do 16. října 2021 a bude zahájen Svatováclavskými slavnostmi, dále můžete navštívit výstavu věnovanou narození Boženy Němcové, shlédnout divadelní představení spolku "Přátelé sobě" a spoustu dalšího. Plakát s podrobným programem naleznete zde. Těšíme se na vás.

 • Výzva IROP – Bezpečná doprava V. je otevřena do konce srpna

  Projekty do poslední výzvy IROP v období 2014-2020, zaměřené na chodníky a cyklostezky, se mohou podávat do poledne 31. 8. 2021. Současná alokace cca 1.8 mil. Kč bude zvýšena modifikací – vzhledem k tomu, že jde o poslední výzvu IROP v tomto finančním období, je možné do ní sesypat volné prostředky ze všech ostatních opatření. Informaci o výši alokace uvedeme opět na webu. Na čtvrtek 19. 8. 2021 se mohou žadatelé hlásit na seminář k výzvě. Pozvánku najdete zde.

  Jarda Huk

 • Přes padesát tisíc na pomoc jižní Moravě

  Přemyslovci se zapojili do finanční pomoci obcím postiženým živlem na jihu Moravy. Partneři MAS přispěli celkově částkou 55 720 Kč, kterou jsme odeslali na transparentní účet Národní sítě místních akčních skupin ČR, z. s. Prostředky shromážděné na tomto účtu budou využity MAS Jižní Slovácko metodou LEADER v postiženém území. Děkujeme všem partnerům MAS, kteří na pomoc přispěli.

  Jarda Huk

 • Projekty IROP postupují na závěrečné ověření způsobilosti

  Rozhodovací orgán (SRMP) provedl 1. 8. 2019 výběr projektů podaných do výzev IROP/CLLD č. 10, 11 a 13. Všech osm podaných žádostí bylo postoupeno k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj ČR. Přehled vybraných najdete zde.
  Jarda Huk

  Buy Sneakers | Nike
 • Pozvánka na koncerty na Slánsku a Dolnobřežansku

  Dovolujeme si Vás pozvat na varhanní koncerty na Slánsku a Dolnobřežansku, které se uskuteční  v těchto dnech:
  3. září od 19:30 - Slaný, Kostel sv. Gotharda
  5. září od 19:30 - Slaný, Kaple Zasnoubení P. Marie
  8. září od 18:00 - Velvary, Kostel sv. Kateřiny
  10. září od 19:30 - Zlatníky, Kostel sv. Petra a Pavla
  12. září od 19:30 - Psáry - Dolní Jirčany, Kostel sv. Václava

 • Výzvy OPZ připraveny ke spuštění

  Řídící orgán OP Zaměstnanost odsouhlasil texty výzev 1/2018 (Řešení lokální nezaměstnanosti) a 4/2018 (Prorodinná opatření), jejich příloh a interních postupů, najdete je zde. Systém MS 2014+ se otevře pro příjem žádostí 19. září a uzavře 25. října ve 12 hodin. V době příjmu žádostí uspořádáme dva semináře pro žadatele, termín ještě upřesníme a zveřejníme na našem webu.

  Jarda Huk

 • Pozvánka na tradiční setkání starostů září 2018

  Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání starostů obcí a členů MAS, které se uskuteční opět ve Velvarech dne 18. 9. 2018 od 17:00 hod. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

 • Pozvánka na seminář PRV pro úspěšné žadatele

  Dovolujeme si pozvat úspěšné žadatele z PRV - výzvy 1/2018  na seminář, který se uskuteční v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s., a to  4. 9. 2018 od 14:00 hod. Pozvánku s programem naleznete zde.

 • Vážení starostové a starostky, vážení ředitelé a ředitelky,

  Středočeský kraj zřídil jako svou příspěvkovou organizaci Středočeské inovační centrum (SIC, najdete na https://s-ic.cz/cs/ ), jehož úkolem je mj. připravovat podklady pro Program rozvoje kraje na následující období. Vedení kraje požádalo středočeské místní akční skupiny, aby ve svém území pomohly se sběrem potřebných dat. Dotazník, který SIC připravil, jsme rozdělili na část pro starosty a část pro školy (zvlášť pro ředitele základních a mateřských škol) a prosíme vás o jeho vyplnění. Vyplněné dotazníky posílejte nám, nikoli na Středočeský kraj nebo na SIC.

  Děkujeme.

  Jaroslav Huk a Jaroslava Saifrtová

 • PřeDivO´17

  Na letošní PřeDivO se přijeďte podívat do města Buštěhrad. Od 9. do 26. září 2017 máte možnost vyslechnout koncert klasické hudby či přednášku kronikáře pana Jaroslava Pergla. Dále si můžete užít "Bushfest" IV. ročník přehlídky buštěhradských skupin, nebo si prohlédnout výstavu Buštěhrádek. Těšíme se na Vás a přejeme příjemné zážitky.

 • Žádosti IROP předány k závěrečnému ověření způsobilosti

  Osm vybraných žádostí z našich výzev Integrovaného regionálního operačního programu bylo 27. července odesláno na Centrum pro regionální rozvoj ČR, které provádí tzv. závěrečné ověření způsobilosti (ZOZ). Na tuto poslední kontrolu má CRR podle pravidel vyhrazeno 30 pracovních dní. Je to kontrola důkladná, při níž je sledován jak náš postup jakožto vyhlašovatelů výzvy, tak všechny náležitosti žádostí včetně kritérií, která jsme do výzev zařadit nesměli. Po skončení ZOZ  by nemělo už nic bránit vydání právního aktu.

  Jarda Huk

 • Aktuální informace pro členy, starosty a žadatele

  Vážení členové, starostky a starostové,

  máme konečně dobrou zprávu.

  Druhý pokus o schválení naší strategie se aspoň zčásti podařil. Schválen nám byl programový rámec Zaměstnanost a programový rámec Program rozvoje venkova, a tak můžeme začít připravovat výzvy a všechny související podklady (preferenční kritéria, parametry výzev apod.). Pro vyhlášení výzev je však potřebný souhlas s celou strategií, což blokuje požadavek na další doplnění IROP. Doplnění na MMR pošleme v nejbližších dnech, a tak se snad koncem roku prvních výzev dočkáte. Do Přemyslovských listů, které právě připravujeme, dáme podrobnosti o možnostech podpory, a chystáme také informační setkání s vámi. Sledujte proto další informace.

  Jarka Saifrtová

  Jarda Huk

 • Na Šablony s Přemyslovci

  Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu pro mateřské a základní školy č. 02_16_022, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

  Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci této výzvy spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) a Místními akčními skupinami (MAS), které mohou školám poskytnout pomoc formou bezplatných konzultací.

  Tak je tomu i v území Přemyslovců (89 obcí).  V kanceláři Přemyslovských  středních Čech o.p.s. (Wilsonova 599, Slaný)  je k dispozici zaměstnanec, který pro žadatele zajistí:

  • Odborné vedení při zpracování šablon aktivit
  • Podání žádosti o podporu v elektronickém systému (MS 2014+)
  • Vyúčtování žádosti o dotaci

   Kontakt: Štěpánka Fišerová tel. 720 941 475, email: kancelar2@premyslovci.cz

 • Farmářské slavnosti

  Farmářské slavnosti se letos uskuteční v sobotu 19. září 2015 v Národním zemědělském muzeu, Kostelní 1300/44, Praha 7-Holešovice.

  Akci pořádá Ministerstvo zemědělství ČR.

  Cílem Farmářských slavností je přiblížit venkov, představit místní zemědělce a podpořit prodej ze dvora od regionálních výrobců. Farmářské slavnosti jsou celodenní akcí nejen pro rodiny s dětmi na vybraných farmách v ČR. Pro děti i dospělé je připraven bohatý a zajímavý program. Vstup zdarma.

 • 64. Dvořákova Nelahozeves

  Národní muzeum - Muzeum A. Dvořáka ve spolupráci se Společností A. Dvořáka a obcí Nelahozeves srdečně zve na 64. ročník Dvořákovy Nelahozevsi, která se uskuteční v neděli 6. září 2015. Zahájení proběhne v 10:45 u sochy Antonína Dvořáka, celý program naleznete zde.

 • Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi

  Přijďte se podívat na Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi 2014 na farmu rodiny Poláčkových (Hole 11). Slavnosti se uskuteční v sobotu 23. srpna 2014 od 10 do 16 hodin.
 • Země živitelka 2013

  z_2013.jpgJako každý rok, i letos se chystáme na Zemi živitelku do Českých Budějovic. Již 40. ročník se koná od 29. 8. do 3. 9. Pokud se rozhodnete do Budějovic zamířit, naleznete nás v pavilonu Z. Rádi vás uvidíme. Mimo jiné tam budeme prezentovat výrobky místních výrobců.

  V tomto období bude provoz kanceláře částečně omezen, pokud nás tedy budete chtít navštívit, doporučujeme domluvit se předem.

 • Co je u nás nového

  Je léto, ale u nás to na okurkovou sezónu rozhodně nevypadá. Aktuálně se připravujeme na hodnocení MAS, které proběhne 9.8.2012 na Ministerstvu zemědělství ČR. Budeme se snažit obhájit loňské hodnocení A. 22.8.2012 odjíždí naši zástupci na Agrokomplex v Nitře a od 30.8 do 4.9.2012 se budeme prezentovat na Zemi živitelce. A samozřejmě připravujeme PřeDivO, které bude jako vždy v září, tentokrát ve Zlonicích a Hospozíně.

 • Země Živitelka podruhé

  Vážení přátelé, 

  po loňské zkušenosti jsme se letos znovu rozhodli propagovat naší MAS na výstavě Země Živitelka 2011 v českobudějovickém výstavišti. Nejedná se samozřejmě jen o propagaci MAS jako takové, ale hlavně o region, který zastupujeme spolu s jeho výrobci a jejich produkty. Ve stánku, který bude umístěn v pavilonu R1, Vás přivítají známé tváře z kanceláře ve Slaném. V témže pavilonu si můžete zároveň prohlédnout i další místní akční skupiny z celé ČR.  

  ZDE je odkaz na webové stránky výstaviště, kde naleznete další užitečné informace.

  mapa-big-cze.gif

  Na Zemi Živitelce 2011 nás podporují: EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

  ekofrukt.jpg

  , město Slaný

  logo_slany.jpg

  , Řeznictví Václav Holý Velvary

  hol.jpg

  , Palírna Třebíz

  palrna.jpg

  a Únětický pivovar

  pivovar.png

 • PřeDivO´11 se rychle blíží!

   

  PřeDivO´11Vážení přátelé, 

  ve dnech 17. - 24. záříse ukuteční další z řady kulturního festivalu PřeDivO. Tentokrát zavítáme do města Smečna, kde si na své přijdou nejen milovníci divadla či zpěvu, ale také ti, kteří se zajímají o českou historii ať už dávno minulou nebo tu vcelku nedávnou. Těšit se můžete také na společné putování po záhadných místech středních Čech. A bude toho mnohem více... Program festivalu je k nahlédnutí ZDE.

  Jste všichni srdečně zváni!

 • Pomoc při povodních

  Členové naší místní akční skupiny Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech a firma Ekofrukt, spol. s r.o. neprodleně pomohli povodní postižené Chrastavě.

  SDH Velvary se podařilo mezi svými členy i mimo sbor vybrat částku 20 500 Kč, kterou dne 18.8. předali veliteli JSDH Chrastava. V ZŠ Chrastava předali též materiální pomoc od občanů města Velvary a v neposlední řadě nasadili své síly při dvoudenní pomoci při čištění sklepů, odčerpávání vody a čištění vozovky v Chrastavě a zejména v obci Bílý Kostel nad Nisou. Firma Ekofrukt, coby regionální výrobce a zpracovatel ovoce věnovala velkou krabici müsli tyčinek. Pomohla i starostka obce Hobšovice paní Jeřábková, která poskytla 80 kg broskví z vlastních sadů.  

  Děkujeme.

 • Projekt spolupráce je ve hře

  Naše místní akční skupina se v letošním roce poprvé pokusila proniknout také do druhé větve programu LEADER (IV.2.1), do Projektů spolupráce. Podali jsme společně s MAS Říčansko (my jako MAS koordinační, Říčansko jako partner) projekt „MASka teenagerům“, který je zaměřen na oblast sportu a volného času. Výsledkem by mělo být zlepšení kvality a vybavení víceúčelových hřišť a instalace nových prvků pro různé aktivity, třeba lezeckých stěn.Oslovili jsme obce a města v regionu a ze zájemců bylo vybráno šest, kde by měly být instalovány dvě lezecké stěny, tři U-rampy a hřiště BMX. Vybrané obce se budou podílet na projektu tím, že zajistí spolufinancování, a po pětileté době udržitelnosti se stanou vlastníky díla.Na konci června jsme žádost podali na Státní zemědělský a intervenční fond a nyní čekáme na to, jak uspějeme mezi ostatními žadateli. Rozhodování pracovníků SZIF bude určitě obtížné, neboť budou vybírat z celkem šedesát čtyř projektů za více než 270 milionů korun.  Připravená dotace na všechny projekty je však pouhých 40 milionů korun. O náročnosti výběru svědčí i to, že výsledky se dozvíme až koncem roku a bude mu předcházet i veřejné slyšení jednotlivých žadatelů. Tak nám držte palce.
 • Wotrubia pořádá v kostele v Lidicích u Otrub 15. ročník koncertu při svíčkách

  Občanské sdružení Wotrubia pořádá v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub v pátek 4. září od 21. hodiny již 15. ročník tradičního koncertu při svíčkách.   Vystoupí pěvecký sbor Chorus Carolinus Kladno pod vedením sbormistra   Karla Procházky s programem, zahrnujícím duchovní hudbu od renesance po  současnost.

  Vstupné na tento koncert je dobrovolné a bude použito na úpravu  vstupu   na hřbitov (sbor vystoupí bez nároku na honorář).

  lidice_-_chorus_carolinus_4-9-2009.jpg

 • Středočeský kraj - projekt "Evropské setkání mládeže 2009"

  Na přelomu září a října se v Kutné Hoře uskuteční projekt „Setkání mládeže“. Organizaci této mezinárodní akce konané v rámci tzv. Sítě 4 regionálních partnerů letos organizačně zajišťuje Středočeský kraj. 

  Bližší informace naleznete ZDE

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí