Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí