Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Omezení provozu kanceláře

  od 11. 7. 2023 bude z důvodu plánovaných dovolených omezen provoz kanceláře Přemyslovských středních Čech o.p.s., prosíme žadatele a všechny,  kteří nás chtějí navštívit, aby si předem svou návštěvu telefonicky či emailem domluvili.
  Děkujeme za pochopení.

  Štěpánka Fišerová

 • Uzavřen příjem záměrů do dalších dvou výzev IROP

  V poledne dne 10.7.2023 byl ukončen příjem projektových záměrů do dalších dvou výzev CLLD/IROP – Veřejná prostranství I a Hasiči I. Do výzvy Veřejná prostranství I byly podány tři záměry s celkovým požadavkem (v CZV) zhruba 4,4 mil. Kč (alokace výzvy byla 5 mil. Kč), do výzvy Hasiči I bylo podáno pět záměrů, žadatelé potřebují celkem cca 16,7 mil. Kč (alokace výzvy byla 13 mil. Kč). Hodnotící komise se sejde (pravděpodobně) v týdnu od 24.7. 2023 a počátkem srpna pak provede výběr správní rada místního partnerství.

  Jarda Huk

 • Máme akceptační dopisy k třem programovým rámcům

  Programový rámec IROP nám byl schválen již loni v prosinci a vzápětí jsme dostali i akceptační dopis (AD). Vydání AD k OPZ+ se poněkud protáhlo (přestože realizace projektu Přemyslovci pomáhají 2023 začala už 1. 5. 2023), vydán byl až dnes, 4. 7. 2023. A před několika dny nám byl doručen AD k OP TAK, takže známe podmínky, za nichž můžeme spustit výzvu pro podnikatele. Bude vyhlášena po schválení podmínek správní radou místního partnerství patrně počátkem srpna.

  Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí