Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • Vyhlášeny jsou další dvě výzvy IROP

  SRMP vyhlásila další dvě výzvy IROP/CLLD 2021-2027 - výzvu č. 4 Veřejná prostranství I (podle výzvy č. 73 MMR) a výzvu č. 5 Hasiči I (podle výzvy č. 61 MMR). Alokace výzvy č. 4 je 5 mil. Kč, způsobilé výdaje projektů od 500 tisíc Kč do 2 mil. Kč, alokace výzvy č. 5 je 13 mil. Kč, způsobilé výdaje projektů od 500 tisíc Kč do 5 mil. Kč. Příjem projektových záměrů do obou výzev bude ukončen 10. července 2023 ve 12 hodin.
  Podrobnosti k výzvám najdete zde.

  Jarda Huk

 • Vybrány projekty z tří prvních výzev IROP

  Správní rada místního partnerství provedla 31. 5. 2023 výběr projektů z tří výzev IROP/CLLD 2021-2027. Ve výzvách Sociální služby I a Vzdělávání I budou podpořeny všechny podané žádosti, ve výzvě Doprava I pět prvních v pořadí, šestému žadateli bude nabídnuto, aby snížil způsobilé výdaje na zbylou částku z alokace výzvy. Odmítne-li, přejde právo na sedmý projekt v pořadí. Vybraní žadatelé obdrží doklad "soulad se SCLLD", který je povinnou přílohou do příslušné nadřazené výzvy MMR.

  Jarda Huk

 • Schválen výběr žádostí do Měšce 2021

  Správní rada o.p.s. schválila výběr žádostí z Malého přemyslovského měšce 2021. Na doporučení komise, která žádosti hodnotila, podpořila celkem čtyřicet žadatelů a celkovou částku poskytnutou pro ně zvýšila na 161 200 Kč. Přehled vybraných žádostí naleznete zde.

 • Koncepční část strategie CLLD na roky 2021-2027 odeslána ke schválení

  V pondělí 24. 5. 2021 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva k podání koncepčních částí strategií komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2021-2027 a v úterý 1. 6. 2021 byla v 10.00 v systému MS2014+ otevřena. V 10.10 jsme ji ředitelským elektronickým podpisem odeslali ke kontrole. Výzva pro 180 místních akčních skupin je otevřena do 31. 8. 2021 a MMR slibuje, že se s kontrolou koncepčních částí strategií vypořádá do konce letošního roku. Na schválení koncepčních částí bude navazovat tvorba a schvalování programových rámců jednotlivých operačních programů, zřejmě až v roce 2022.

  Jarda Huk

 • Věcným hodnocením prošlo 13 projektů IROP

  Ve čtvrtek 25. 6. 2020 posuzovala hodnotící komise 14 žádostí IROP, které ve výzvách č. 17, 18, 20 a 22 prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. Podmínky věcného hodnocení splnilo 13 projektů, neprošel pouze jediný projekt podaný do výzvy č. 22. Správní rada místního partnerství se sejde po uplynutí 15denní odvolací lhůty 14. 7. 2020 a provede výběr projektů.

  Jarda Huk

  buy shoes | New Releases Nike
 • Projekty z výzev IROP postupují na věcné hodnocení

  Všech 14 podaných žádostí do výzev IROP/CLLD č. 17-22 prošlo kontrolou přijatelnosti a věcného hodnocení a postupují na věcné hodnocení. Hodnotící komise se sejde po uplynutí povinné 15denní odvolací lhůty dne 25. 6. 2020 od 8 hodin v naší kanceláři. Alokace výzvy č. 17 byla změnou strategie a modifikací výzvy zvýšena na 9 801 106 Kč (o alokaci výzvy č. 19 a zůstatek z minulých projektů), další přesuny volných prostředků z výzev č. 21 a č. 22 proběhnou po ukončení výběru projektů.

  Jarda Huk

  Nike Sneakers | Nike Air Max 270
 • Do výzev IROP bylo podáno 14 projektů

  V poledne 1. června se uzavřel příjem žádostí do výzev CLLD/IROP č. 17-22. Podáno bylo celkem 14 žádostí, z toho 8 do výzvy 17 (chodníky), 4 do výzvy 20 (školy) a po jednom komunitním centru (výzva 18) a regulačním plánu (výzva 22). Celkový objem způsobilých nákladů podaných projektů je zhruba 40 milionů korun. Přehled podaných žádostí najdete zde.V následujících dnech projdou projekty kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a po polovině června věcným hodnocením. Po něm bude možné provést přesuny alokací tak, aby bylo využito co nejvíce prostředků.

  Jarda Huk

  buy footwear | nike shox r4 men wide sneakers for women clearance
 • Libovice středočeskou Vesnicí roku 2019

  Obce z Kladenska a Slánska, tedy z území Přemyslovských středních Čech, získaly většinu hlavních cen středočeského kola Vesnice roku 2019. Středočeskou Vesnicí roku 2019 (zlatá stuha) se staly Libovice, modrou stuhu za společenský život si odnesly Řisuty a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjekty převzaly Žižice. Další dvě stuhy putovaly do Jinočan (bílá stuha za práci s mládeží) a do Kněžič (zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí).
  Obci Řisuty přisoudila desetičlenná porota navíc ocenění za hudební vystoupení skupiny Nápad. Naprázdno nevyšla ani obec Knovíz (ocenění za charitativní akce v obci) a město Smečno (ocenění za přístup obce k seniorům a podporu sociálních služeb).
  Celostátní Vesnice roku 2019 bude vyhlášena 14. září v Luhačovicích. Držíme Libovickým palce!

  Jarda Huk

  Running sneakers | Beyoncé Rocks Ripped Shirt & Pencil Skirt With Off-White x Nike Kicks – Latin-american-cam News
 • Do výzev IROP bylo podáno osm žádostí

  Jen osm žádostí se do poledne 10. 6. sešlo ke čtyřem vyhlášeným výzvám IROP: tři byly podány do výzvy 10 (Bezpečná doprava III), dvě do výzvy 11 (Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III) a tři do výzvy 13 (Územní plánování I). Alokace ve výzvách ve všech případech stačila, i když ve výzvě č. 10 velmi těsně. Následovat bude kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (žadatelé mají dvě možnosti oprav nejvýše do 5 dnů) a poté věcné hodnocení projektů.

  Jarda Huk

 • MAP pro ORP Slaný – schválen souhrnný dokument

  Řídící výbor projektu Místní akční plán v ORP Slaný schválil v úterý 12. 6. 2018 závěrečný dokument, který obsahuje také plán aktivit do příštích let. Na jednání řídícího výboru navázalo závěrečné setkání účastníků projektu v Hejtmanském dvoře. Souhrnný dokument projektu naleznete zde.

 • Pozvánka na jednání řídícího výboru MAP v ORP Slaný

  Dnes 12. 6. 2018 se uskuteční v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s. jednání řídícího výboru MAP v ORP Slaný. Pozvánku s programem naleznete zde.

 • Tradiční setkání starostů obcí a členů MAS

  Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání starostů obcí a členů MAS, které se uskuteční v úterý 26. 9. 2017 od 17:00 ve Školní jídelně Základní školy Velvary (Školní 269).
  Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

 • Křest publikace "Příběhy kraje pod Slánskou horou 2"

  Ve čtvrtek 16. června 2016byla v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném zahájena výstava věnující se nejen našim vydaným publikacím. Výstava je pro veřejnost zpřístupněna do 12. července 2016. Na vernisáži proběhl také křest v pořadí již deváté knížky s názvem "Příběhy kraje pod Slánskou horou 2".

 • Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

  Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Více informací naleznete zde.

 • Přehled dotací pro obce 2016

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo přehled dotací pro obce v období 2014 - 2020. Více informací naleznete na stránkách MMR ČR. Publikaci, která vám pomůže zorientovat se v nabídce programů, naleznete zde.

 • Přehled dotací pro NNO 2016

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo přehled dotací pro nestátní neziskové organizace v období 2014 - 2020. Více informací naleznete na stránkách MMR ČR. Publikaci, která vám pomůže zorientovat se v nabídce programů, naleznete zde.

 • Křest publikace "Příběhy kraje pod Slánskou horou 2"

  Rádi bychom Vás pozvali 16. června 2016 od 17 hodin  do Malé galerie Vlastivědného muzea ve Slaném, kde se uskuteční vernisáž výstavy věnující se nejen vydaným publikacím, které se vážou k zajímavostem našeho regionu. Na vernisáži bude také pokřtěna v pořadí již devátá knížka s názvem "Příběhy kraje pod Slánskou horou 2".

 • Obnova sportovní infrastruktury

  Od 19. 6. 2017 lze podávat žádosti o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Ministerstvo pro místní rozvoj má pro žadatele připraveno sto milionů korun. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Žádosti o dotace je možné podávat do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, v termínu od 19. června do 18. srpna (12 hodin). Více informací o programu naleznete zde.

  best Running shoes brand | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf
 • Seminář Pozemkové úpravy - Zichovec

  Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Přemyslovské střední Čechy si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Pozemkové úpravy. Seminář proběhne dne 29. června 2016 od 9:00 hodin v budově Zichoveckého pivovaru - Zichovec 99, okres Kladno. Pozvánku s podrobným programem semináře naleznete zde. Účast prosím potvrzujte do 27. června 2016 na email info@premyslovci.cz.

 • Výzva MMR - Cestování dostupné všem 2015

  Národní program podpory cestovního ruchu 2015, podprogram 117D713 - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM.
  Aktuálně je vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí s termínem ukončení 30.6.2015 v 16,00 hod.
  Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst). Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce

  Podporováno bude: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.

  Podrobnosti k programu naleznete zde.

 • .

 • Vyšly letní Přemyslovské listy

  Nové číslo Přemyslovských listů si můžete v elektronické podobě prohlédnout zde, v tištěné formě jsou k vyzvednutí v kanceláři Sdružení.
 • Zasedání valné hromady Přemyslovských středních Čech

  V úterý 15.6.2010 proběhne od 16:00 hod v přísálí č.1 Městského centra Grand ve Slaném zasedání valné hromady zájmového sdružení Přemyslovské střední Čechy.

 • Vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 ve Středočeském kraji

  19. června 2014 se v hotelu Astra v Srbech konala konference "Poznáváme středočeské venkovy". Akci pořádalo Ministerstvo zemědělství, KAZV Praha a Středočeský kraj, Spolek pro obnovu venkova Středočeského kraje a Sdružení místních samospráv Středočeského kraje.

  V rámci konference byly vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2014 ve Středočeském kraji. Tato část konference nás velmi zajímala, neboť jsme tu měli svoje želízka v ohni - do soutěže totiž se letos přihlásily dvě obce z našeho území, Obec Dřínov a Městys Vraný.

  Oběma obcím se podařilo získat ocenění, nutno říct, že po právu - Dřínov získal ocenění za přístup občanů k úpravě předzahrádek, Vraný dokonce Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

  Oběma oceněným samozřejmě gratulujeme a městysi Vraný budeme držet palce, neboť držitelé stuh v jednotlivých krajích postupují do celostátního kola.

 • Charitativní koncert

  Obec Veltrusy Vás zve na charitativní koncert a veřejnou sbírku pro postižené letošní povodní, který se koná

  23.6.2013 od 16:00 na hřišti ZŠ Veltrusy.

  Přijďte spolu s veltruskými strávit příjemné nedělní jazzové odpoledne a podpořte dobrou věc. Pozvánka v příloze.

 • Festival středočeského venkova 2013

  Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

  dovolte, abychom Vás jménem Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje (SPOV SK), jeho partnerů - Svazu měst a obcí ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení místních samospráv, Středočeského kraje, obce Zichovec a MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s., pozvali k účasti na

  Festivalu středočeského venkova 2013, který proběhne v úterý 25. června 2013
  od 09:00 hodin v Zichovci
  (Zichovecký pivovar, společenské centrum).

  Festival se koná pod záštitou ministra zemědělství ČR Ing. Petra Bendla a hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka.

  Konferenční charakter festivalu má témata „Středočeský venkov – rozvoj po roce 2014“.

  Festival bude opět místem prohloubení vzájemného poznání mezi partnery, aktéry, ovlivňujícími život na venkově, stejně tak mezi správními orgány, působícími v rozvoji a obnově venkova.

  Se svojí prezentací vystoupí i několik zástupců z našeho území, kteří realizovali své projekty s podporou z Programu rozvoje venkova, na jejichž administraci se podílela naše MAS.

  Přihlášky k účasti zasílejte (ke stažení zde) v elektronické podobě na adresu SPOV SK, festival.spov.sk@gmail.com, v kopii pak na info@premyslovci.cz do 21. 6. 2013 včetně.

  Pozvánka
  Rámcový program


 • Plénum společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

  Jednání pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. se uskuteční dne 17. 6. 2013 od 17:00 v Galerii Orchidea, Požárníků 38, Horoměřice (1. patro, v budově je pošta a obecní knihovna). Mapa zde. Parkování je možné před obecním úřadem nebo v okolních ulicích.

 • Seznam zakladatelů o.p.s. je uzavřen

  Vážení kolegové,
  správní rada Přemyslovské střední Čechy o.p.s. uzavřela včera seznam nových zakladatelů obecně prospěšné společnosti. Tento seznam obsahuje 21 subjektů, které se přihlásily do 31. 5. 2011, a stal se přílohou statutu naší společnosti (doplněný a mírně upravený statut najdete na webu v rubrice Ke stažení / o.p.s., tamtéž najdete i zápis ze včerejšího jednání).
  Tento seznam zakladatelů o.p.s. bude aktualizován vždy k 1. lednu každého roku. Noví zakladatelé vstupují do o.p.s. s vkladem 1000 korun.
  Správní rada schválila také Aktualizaci Strategického plánu LEADER na roky 2011-2013 jako podklad pro jednání pléna.
  Jednání pléna, jehož členy je 21 nových zakladatelů a již přijatí partneři, svolala na úterý 14. června 2011 na 17 hodin do sídla Evangelické církve metodistické, Vepřkova 1087, Slaný.
  Aktualizovaný SPL musíme předat na SZIF do 30. června 2011.
   
  Jaroslav Huk, předseda správní rady

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí