Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Příjem žádostí o dotaci v 11. výzvě / 19. kole PRV LEADER ukončen

Dne 23. dubna 2013 ve 12 hodin byl ukončen příjem žádostí o dotaci v 11. výzvě / 19. kole PRV LEADER. Do Fichí č. 1, 2 a 3 bylo podáno celkem 50 žádostí o dotaci. Požadovaná částka dotace činí celkem 12,3 mil Kč, celkové náklady téměř 16 mil. Kč.

Seznam podaných žádostí.

Výběrová komise bude zasedat v úterý 21. května 2013.

Nike Sneakers Store | Nike Little Posite Pro USA CZ2520-600 Release Date - SBD

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí