Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Vyhlášeny tři výzvy IROP 2021-2027

Správní rada místního partnerství schválila podklady pro tři první výzvy IROP období 2021-2027 a s platností od 28. 3. 2023 je vyhlásila. Projektové záměry do výzev Doprava I, Sociální služby I a Vzdělávání I mohou žadatelé podávat od 3. dubna do 11. května 2023. Podklady k výzvám (text výzvy, kritéria hodnocení, šablonu projektového záměru a interní postupy) společně se specifickými pravidly příslušné „nadřazené“ výzvy MMR najdete zde. Seminář pro žadatele je připraven na čtvrtek 13. dubna od 13 hodin v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599. Zájemci se mohou registrovat na email: info@premyslovci.cz. Pozvánku s programem naleznete zde.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí