Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Prostředky na IROP 2021-2027 rozděleny

Správní rada místního partnerství rozdělila peníze, které máme k dispozici na období 2021-2027 na podporu projektů podaných do výzev IROP. Rozdělit mohla zatím jen 70 % z celkové alokace pro naši MAS cca 90,3 mil. Kč, zbytek (tedy asi 27 mil. Kč), dostaneme až v roce 2026, pokud budeme zdárně čerpat.

Museli jsme peníze rozdělit už nyní, abychom mohli podat v systému ISKP21+ žádost o schválení programového rámce, byť neznáme v jednotlivých oblastech ještě přesně podmínky pro žadatele. To se týká především veřejných prostranství, kde je otázkou, zda bude platit nesmyslný půlmilionový limit způsobilých výdajů na jeden projekt. Jak je těch cca 63,2 mil. Kč rozděleno?

Po 13 milionech do dopravy (chodníky, cyklostezky), kultury (památky, muzea, vybrané knihovny), pro hasiče (technika, nádrže, vybavení, stanice) a do vzdělávání (ZŠ a MŠ), pět milionů na veřejná prostranství a zbytek, asi 6,2 mil. Kč, na sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
V nejbližší době podáme ke schválení programový rámec, abychom, po vyhlášení příslušných „nadřazených“ výzev IROP, mohli vyhlásit naše výzvy.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí