Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Dokument IROP schválen Evropskou komisí

Základní dokument IROP 2021-2027 byl schválen Evropskou komisí a vzápětí MMR zpracovalo a vydalo kritéria přijatelnosti v jednotlivých oblastech podpory pro projekty, které budou podávány do našich výzev. MMR počítá s tím, že od října by byly postupně vyhlašovány výzvy a vydávána příslušná specifická pravidla, nejdříve pro oblasti vzdělávání, sociální služby a hasiči. Dokument IROP 2021-2027 a kritéria přijatelnosti pro jednotlivé oblasti podpory najdete zde.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí