Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Staňte se partnery naší MAS!

Vstupujeme do nového období 2021-2027, některé partnery ztrácíme změnou území a rádi bychom přivítali nové síly, nové spolupracovníky, třeba i nové členy našich orgánů. Máte-li zájem, navštivte nás v kanceláři ve Wilsonově ulici ve Slaném, v prvním patře domu č. p. 599, anebo zavolejte naší ředitelce Jarce Saifrtové na číslo 606 605 202.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí