Šestá výzva PRV se otevírá

V pondělí 1. 2. 2021 bude otevřena šestá výzva Programu rozvoje venkova vyhlášená obecně prospěšnou společností Přemyslovské střední Čechy. Žádosti je možné podávat prostřednictvím Portálu farmáře do tří fichí:

Fiche 2 Investice do zemědělských podniků
Fiche 4 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu
Fiche 6 Malé projekty pro obce

Jeden žadatel (subjekt) může podat do jedné fiche pouze jeden projekt. Příjem žádostí bude ukončen 28. 2. 2021. Znění fichí a další podrobnosti k výzvě najdete zde:
https://www.premyslovci.cz/ke-stazeni/category/314-vyzva-6-2021
https://www.premyslovci.cz/obdobi-2014-2020/prv-program-rozvoje-venkova/prv-vyzvy-2

Jarda Huk

best shoes | Autres