Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Od 6. ledna 2020 můžete podávat žádosti do čtvrté výzvy PRV

Řídící orgán PRV nám schválil fiche a výzvu č. 4 PRV a potvrdil tak, že od 6. ledna do 6. února 2020 mohou žadatelé podávat do fichí 2, 4 a 6 své projekty. Semináře pro žadatele se uskuteční 14. ledna a 21. ledna 2020 od 13 hodin v naší kanceláři. Výzvu, fiche a další dokumenty k výzvě najdete na webových stránkách zde.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí