Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Projekty podané do výzev IROP jdou na věcné hodnocení

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti všech osmi žádostí podaných do výzev IROP/CLLD č. 10, 11 a 13 byla dokončena a všech osm žádostí postupuje k věcnému hodnocení. Hodnotící komise se sejde od 8 hodin ráno ve čtvrtek 11. července 2019.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí