Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PF 2019

Všem svým partnerům a přátelům přejeme o Vánocích radost, pohodu, štěstí a úsměv do dalšího roku, pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.

Jarka, Jarda, Štěpánka a Jitka

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí