Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Druhá změna strategie prošla

Řídící orgán IROP nám schválil druhou změnu strategie CLLD. Jejím obsahem je hlavně to, že obce, zřizující JPO III v ORP Kladno a Černošice budou mít možnost žádat už nejen na vybavení hasičů, ale taky na rekonstrukce nebo výstavbu hasičských stanic. Kromě této změny byla ve strategii aktualizována úvodní kapitola (partneři, území, obce, atd.) a zcela vyměněna kapitola Implementace, která v původní verzi už byla v rozporu se skutečností. SCLLD po změně č. 2 najdete na webu pod Území, lidé, strategie / Strategické dokumenty.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí